SSB-høring i Stortinget:

Meyer: - Jensen tvang meg i realiteten til å gå av

Følg SSB-høringen direkte fra Stortinget i videoen over.

Avgått SSB-direktør Christine Meyer sier finansminister Siv Jensen tvang henne til å slutte uten å ta hensyn til lover og regler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sa Meyer da hun holdt sin innledning under SSB-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag.

Konflikten med Jensen om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør.

I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Det fikk blant annet partene i arbeidslivet, anført av LO og NHO, til å advare. De var bekymret for om SSB i fremtiden ville kunne levere nødvendig bakgrunnsmateriale for lønnsoppgjørene i arbeidslivet.

Meyer understreket flere ganger at hun ikke på noe tidspunkt i møter med Finansdepartementet ble bedt om å stanse eller endre omstillingsprosessen.

– Jeg ble ansatt med et klart mandat om å omstille SSB, sa hun og viste til departementets tildelingsbrev for 2017. Der het det at omstillingen ville kreve «svært strenge prioriteringer» og «tiltak allerede tidlig i 2017 for å frigjøre ressurser».

- Et bestillingsverk

NHOs sjeføkonom Dørum og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener at forslaget til omorganisering av SSB var et bestillingsverk fra daværende SSB-sjef Christine Meyers side.

- Jeg er i tvil om Meyer forsto samfunnsoppdraget til SSB, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i stortingshøringen onsdag.

Dørum og Bjørnstad var først ut i høringen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB-striden.

De var for anledningen skjønt enige i kritikken av Meyers håndtering av omorganiseringen.

Den startet med at forskningssjef Torstein Bye ved SSB fikk i oppdrag å komme med et forslag til omorganisering. Konklusjonene karakteriserte Roger Bjørnstad som ekstreme, men ble i ord dempet i et prinsippnotat i april fra Christine Meyer.

- Bye-utvalgets rapport framstår som et bestillingsverk i sammensetningen av utvalget og mandatet det fikk, sa Dørum onsdag ettermiddag.

Les også: Avgått SSB-direktør sier Jensen i realiteten tvang henne til å slutte

LO og NHO advarte - forgjeves

Men, som SVs representant Torgeir Knag Fylkesnes påpekte, det er finansminister Siv Jensens håndtering av omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå, SSB, som er utgangspunktet for høringen i Stortinget onsdag. Den førte til konflikt med daværende SSB-sjef Christine Meyer.

Det endte med at Meyer sluttet. I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Det fikk tidlig LO og NHO til å rykke ut med en skarp advarsel om at grepet kunne true SSBs leveranser av grunnlagsmateriale til partene i arbeidslivet og dypest sett den norske modellen i arbeidslivet.

Det opprettholdt og forsterket økonomene i onsdagens høring.

Aktuelt: Skei Grande: – Innvandringsregnskapet brukt som grunnlag for ekstreme påstander

- Definerte bort samfunnsoppdraget

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, kom til LO nettopp fra SSB, der han var forskningsleder og kjenner konfliktlinjene i det faglige miljøet der.

- Jeg var fra første øyeblikk bekymret for mandatet til Bye-utvalget SSB-sjefen satte ned for å foreslå omorganisering. Vi visste fra før hva medlemmene mente og skjønte hva konklusjonene ville bli, sa han i høringen.

- Bye-utvalget leverte ved å definere bort samfunnsoppdraget til forskningsavdelingen. De mente at arbeidet enten var unødvendig, eller kunne gjøres andre steder i SSB. I stedet skulle forskerne fokusere på publisering i internasjonale tidsskrifter.

- Meyers motstand mot å ta avstand fra skadevirkningen, gjorde det riktig å stoppe prosessen, konkluderte Bjørnstad.

Les også: Påstand mot påstand om SSB i høring i Stortinget

- Grov undervurdering av kunnskap

Øystein Dørum sa at han rett og slett er usikker på om Meyer fullt ut har forstått samfunnsoppdraget.

- Som om hun trodde at det bare var å stille opp og levere materiale til det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene TBU. Det er å grovt undervurdere kunnskapskapitalen som var bygd ut gjennom tiår, sa NHO-økonomen og la til:

- Det ble viktige om forskerne fikk publisert artikler i internasjonale tidsskirfter, enn hva de skulle drive med i forskningsavdelingen. Den samfunnsmessige nytten av om at man får publiksert en artikkel om mikrofenomener, opp mot tre tiår med svært konfliktfrie tariffoppgjør, blant annet som følge av faktagrunnlaget levert fra SSB ... den er jeg usikker på om hun har forstått.

Les også: Finansråd endret sentralt SSB-referat to dager etter Meyer gikk av

– Meyer fulgte ikke opp styrevedtak

SSBs styreleder Morten Reymert fortalte at styret i sitt møte 26. april behandlet Meyers notat om omorganisering, hadde kritiske merknader og ga nye føringer.

Hvordan fulgte Christine Meyer opp disse merknadene fra styret, ville Mazyar Keshvari (Frp) vite.

– Jeg er vant til at når styret har gjort et vedtak, så forventer man at administrerende direktør følger opp dette. Når vi i ettertid så hvordan dette ble iverksatt i praksis, mener jeg intensjonene fra styremøtet i april ikke ble fulgt opp i den praktiske gjennomføringen, svarte styreleder Reymert.

Han karakteriserte Bye-utvalget med forslag til omorganisering nærmest som en «arbeidsulykke».

SSBs nestleder Jan F. Qvigstad har bakgrunn fra Norges Bank, som bruker 6 forsker-årsverk på internasjonal, såkalt Nivå 2-forskning.

– Meyer ville bruke 20 årsverk. Det ville være å stjele fra den samfunnsmessige forskningen. Det var omfanget det var noe galt med, sa Qvigstad.

«Hei, Amund»

SVs Torgeir Knag Fylkesnes påpekte at Christine Meyer etter styremøtet: 26. sendte en sms til Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen, om styreleder Morten Reymerts innvendinger på styremøtet 26. april 2017.

«Hei Amund, jeg er litt i klemme etter Mortens tilbakemelding og trenger en liten prat. Jeg har sendt deg Mortens tilbakemelding på Mail og lovet ham en samtale i morgen tidlig før jeg reiser til NY i morgen formiddag. Kan vi snakkes i dag? Christine.»

– Hva syns du om at administrerende direktør sender dine merknader til Finansdepartementet?, ville Fylkesnes vite.

– Jeg var ikke kjent med at mine merknader ble sendt til Finansdepartementet. Det fikk jeg først vite da departementet sendte sin orientering til Stortinget, svarte Reymert.

Så var det innvandringsregnskapet ...

En av de mye omtalte følgene av Meyers ønskede omorganisering, var at eksperten Erling Holmøy, som leverte de mye omtalte innvandrerregnskapene.

Frps Mazyar Keshvari ville vite om de to organisasjonene hadde noe syn på Holmøys innvandrerregnskap.

Det hadde ikke LO og NHO.

Men, presiserte NHOs sjeføkonom Øystein Dørum:

- Det var jo ikke tillitvekkende at hun sa at hun ikke ønsket å prioritere den type statistikk. Det er SSBs oppgave å levere på bestilling på faglig nivå. Det bør ikke være en etatssjefs oppgave å avgjøre hvilke oppgaver etatssjefen skal få.

Både Christine Meyer og Siv Jensen stiller senere onsdag i høringen.

Aktuelt: Mæland irritert over håndteringen av SSB-saken

Artikkelen er oppdatert med styrelederens uttalelser og Torgeir Knag Fylkesnes sine spørsmål.

Les også:
Nye svar fra Siv Jensen om SSB

SSB-saken opp for EU-organ

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden