Meny

Frp forsøker igjen: Vil øke maksstraffen til 26 års fengsel

Kari Kjønaas Kjos (Frp) etterlyser den reelle kvinnekampen på Stortinget, og varsler at Frp vil foreslå flere lovendringer. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
Regjeringen har forsøkt å få Stortinget til å heve maksstraffen i flere runder. Nå varsler de en ny omkamp, og Ap kan bli med på laget. 

STORTINGET (ABC Nyheter): Tidligere i år stemte Stortinget ned regjeringens forslag om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser. I dag er 21 års fengsel lovens strengeste straff – regjeringen ville heve dette til 26 år.

Nå varsler Frp og Kari Kjønaas Kjos omkamp på Stortinget etter nyttår. 

– Dagens lovverk strider med folks rettsfølelse. Da forslaget sist gang ble stemt ned argumenterte Arbeiderpartiet med at de ikke hadde hatt nok tid, nå håper jeg de har bestemt seg, sier Kjønaas Kjos til ABC Nyheter. 

Hun mener Arbeiderpartiet ikke tør å ta nødvendige grep for å styrke tryggheten til kvinner i Norge. 

– Nå håper jeg Arbeiderpartiet blir med på lovendringene, og ikke har en sandkasse-politikk hvor de er mest opptatt av å markere seg i opposisjon, sier Kjønaas Kjos. 

I tillegg vil regjeringspartiene fjerne kvantumsrabatten, noe de også forsøke tidligere i år. Det betyr at hvert enkelt grovt lovbrudd skal få større betydning i straffeutmålingen.

– Personer som begår flere alvorlige forbrytelser får strafferabatt, også det strider mot folks rettsfølelse. 

– Hva vil det løse at man får strengere straffer?

– Det handler om signaleffekten, og å være på offeret sin side, sier Kjønnas Kjos.

– I regjeringens statsbudsjett foreslo Frp å kutte i flere rettshjelpstiltak, er det å være på offerets side?

– I budsjettenigheten med Venstre og KrF ble dette gjort om, og akkurat på dette punktet var jeg uenig med justisministeren. Jeg er glad vi viderefører denne støtten, sier hun. 

Obligatorisk helsekontroll

I tillegg vil Frp foreslå å innføre obligatorisk helsekontroll av barn.

Formålet er å avdekke om barn blir utsatt for vold, overgrep eller kjønnslemlestelse.

– Det er på høy tid at alle barn må på helsekontroll. De aller fleste benytter seg av dette, men det er en grunn til at noen ikke gjør det. Og den grunnen er at de ofte forsøker å skjule noe som vil skade barna i hele sitt liv, sier Kjønaas Kjos. 

Ap-avviser ikke forslagene

Leder av Stortingets Justiskomitè, Lene Vågslid (Ap), sier Arbeiderpartiet ikke er avvisende til forslagene.

– Hovedårsaken til at vi og flertallet i Stortinget stemte i mot lovpropoisjonen i juni i år var fordi den var alt for dårlig utredet og de la opp til en behandling i Stortinget på kun 6 dager rett før sommerferien, sier Vågslid til ABC Nyheter.

– Vi ser frem til å lese et eventuelt nytt lovforslag fra regjeringen og forutsetter at saken da er bedre utredet. Da vil vi behandle saken på vanlig måte i vår partigruppe, legger hun til. 

Lene Vågslid (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fikk hard medfart

Før jul i fjor foreslo justisdepartementet å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.

For de aller mest alvorlige sakene, som folkemord, ble maksgrensen hevet til 40 år.

Forslagene fikk hard medfart i høringssvar. Til slutt endte regjeringen med å foreslå en maksgrense på 26 år.

Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpekte 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.

– Etter vårt syn representerer forslaget et steg bort fra dette prinsippet. Dette henger sammen med at lovgiver den senere tid stadig har løftet straffenivået, skrev de. 

– Med strafferammer på 30 eller 40 år nærmer vi oss noe som for mange vil være livstidsstraff. Det har vi tidligere gått bort fra.

De skrev også at uttrykket «kvantumsrabatt» var misvisende i norsk rett.

Aktuelt: Ap vil skjerpe straffene for hevnporno

«Ikke reelt behov»

Heller ikke Oslo statsadvokatembeter, som håndterer en betydelig andel av alle landets straffesaker, støttet forslaget om kutt i «kvantumsrabatten».

Embetet peker på at det i løpet av de siste to tiårene bare er to-tre saker hvor man kunne diskutert om en strafferamme på 21 års fengsel, ved sammenstøt av forbrytelser, har vært for lav.

– Oslo statsadvokatembeter oppfatter derfor ikke at det foreligger et reelt behov for å utvide strafferammen for sammenstøt av lovbrudd, er konklusjonen.

Se video fra valgkampen: – Vil kjemisk kastrere overgripere

Populært