Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett:

Ap legger 259 millioner mer på bordet til skred- og flomtiltak

<p>FLOM OG RAS: Riksveg 9 nord for Kristiansand var ikke sikret mot flom da uværet brøt løs på Sørlandet i oktober. Regjeringen reduserer bevilgningene til flom- og skredsikring fra 350 millioner kroner i år, til 237 i forslaget til statsbudsjett for 2018.</p>
FLOM OG RAS: Riksveg 9 nord for Kristiansand var ikke sikret mot flom da uværet brøt løs på Sørlandet i oktober. Regjeringen reduserer bevilgningene til flom- og skredsikring fra 350 millioner kroner i år, til 237 i forslaget til statsbudsjett for 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil bruke 100 millioner mer enn regjeringen til skredsikring og 159 millioner mer til flom- og skredforebygging.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når Arbeiderpartiet onsdag legger fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2018, vil det inneholde økt satsing på tiltak mot flom og skred, viser tall ABC Nyheter har fått innsyn i.

Partiet vil blant annet bruke 100 millioner kroner mer enn regjeringen til skredsikring.

I det blåblå forslaget til statsbudsjett er det satt av 1396,9 millioner til skredsikring av veier, en liten økning fra 1347 millioner i forslaget deres for ett år siden.

Transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli, mener at det ikke holder.

Les også: Regjeringen setter av 24 milliarder i langtidsplan

Åpner for nye prosjekter

– Endringer i klima er en utfordring for trygg og sikker ferdsel. Arbeiderpartiet er derfor kritisk til at regjeringen ikke prioriterer rassikring høyere, kommenterer Myrli overfor ABC Nyheter.

Han viser til at skredsikring av riks- og fylkesveier var en av partiets hovedprioriteringer i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

– Dette vil gi mulighet til å starte opp nye skredsikringsprosjekt for å gi folk en tryggere hverdag. Og sikkerhet og trygghet må alltid være det grunnleggende i transportpolitikken, sier Myrli.

Ap ønsker blant annet å framskynde skredsikring på Riksvei 5 Florø-Førde, E39 i Skorgedalen, E16 i Kvamskleiva i Oppland og E6 to steder i Troms.

159 millioner mer mot flom og skred

Arbeiderpartiet øker også bevilgningene til Olje- og energidepartementets tiltak for å forebygge flom og skred.

Her har regjeringspartiene gått inn for å redusere innsatsen betydelig, fra 350 millioner i årets budsjett, til 237 millioner neste år.

Ap ønsker å styrke arbeidet med kartlegging og tiltaksplanlegging med 61 millioner kroner, gi økt tilskudd til flom- og skredforebygging med 50 millioner samt 48 millioner mer til anleggene Norges vassdrags- og energidirektorat NVE etablerer for å sikre mot flom.

– Vi er svært overrasket over at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett gjør det stikk motsatte av det som trengs, ved å kutte i forebygging av flom og skred. Det er ikke bare uansvarlig. Det vil også bli dyrt på sikt, fordi vi vet at det alltid lønner seg å forebygge framfor å reparere, sier Else-May Botten (Ap) i Stortingets energi- og miljøkomité til ABC Nyheter.

Les også: NVE: Behov for 2,5 milliarder til flom- og rassikring

Ber om initiativ overfor kommunene

– Senest denne høsten har vi sett at klimaendringene er her med mer ekstremvær og økte nedbørsmengder som resulterer i mer flom og ras. Tette overflater som ikke tar unna vannet, men sender det videre langs overflaten, øker faren for flom, legger hun til.

Botten påpeker også at overflatevannet tar med seg forurensing fra gatene som renner ut i elver og sjøer og forurenser både natur- og landbruksområder på sin vei.

Arbeiderpartiet vil be regjeringen utrede hvordan kommunene skal kunne finansiere overvannstiltak utover dagens regelverk om kommunale vann- og avløpsgebyrer og igangsette arbeidet med en sektorlov for vann og avløpssektoren, som oppfølging av anbefalingene fra overvannsutvalget.

Les også: Nå øker risikoen for flom- og jordskred

TT og utenlandske vogntog

På samferdselssektoren for øvrig ber Arbeiderpartiet om at Statens vegvesen setter av 10 millioner kroner til økt kontroll av utenlandske vogntog.

– Ap vil avdekke flere som kjører med ulovlig last og har dårlige dekk. Vi vil ha flere kontroller slik at flere blir stoppet og vi kan forebygge skader og ulykker, sier Sverre Myrli.

For de funksjonshemmedes ordning med transporttjeneste (TT) legger Ap 25 millioner mer på bordet.

25 millioner. Stoltenberg-regjeringen satte i verk en prøveordning i fire fylker med statlig garanti for et visst antall reiser. Målet er å gjøre ordningen nasjonal innen 2020.

Fra og med i år er ordningen utvidet til sju fylker, men det trengs ifølge Ap flere midler for å styrke ordningen i disse fylkene nå.

Personvernpolicy