Meny

Nå kommer endringer i arbeidsmiljøloven:

Regjeringen skjerper krav til faste ansettelser - unntatt i bemanningsbyråene

NULLTIMERSKONTRAKTER: Anniken Hauglie vil ikke stille krav om at ansatte i bemanningsbyråer skal få kontraktfestet ukentlig og månedlig arbeidstid. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler innskjerping av krav til faste ansettelser, men letter muligheten for midlertidig ansatte i bemanningsbyråer.

– Det vi kommer til å gjøre, er å skjerpe kravet om fast ansettelse i Arbeidsmiljøloven, med unntak for bemanningsbyårene. Vi rettsliggjør det som er blitt praksis.

Det sier statsråd Anniken Hauglie (H) til ABC Nyheter, i et første signal om hva hun og regjeringen kommer til å lande på i diskusjonen om faste ansettelser og såkalte «nulltimerskontrakter».

Nulltimerskontrakter er utbredt i bemanningsbransjen og innebærer påstått fast ansettelse, men lønn bare under oppdrag.

Det har gått utover ikke bare de ansatte, som må leve i uvisshet om når de får arbeid og lønn, og derfor også vegrer seg for å fagorganisere seg. Mange av de innleide kommer fra utlandet.

Også ordinære selskaper som må konkurrere med firmaer som har løsarbeidere og slipper å lønne en stab hele året, mener dette ødelegger arbeidsmarkedet.

I juni sendte regjeringen ut et forslag til nye bestemmelser i Arbeidsmiljøloven for å få bukt med uhumskhetene. 9. september gikk høringsfristen ut for disse forslagene.

Tilbakemeldingene sprikte naturlig nok mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner, og alle venter spent på hvor regjeringen legger seg.

Les også: LO-sjefen raser mot Anniken Hauglies bemanningsbyrå-forslag

Konklusjoner så langt

Arbeidet med lovendringer er langtfra ferdig, men her avklarer Hauglie hva hun så langt vil konkludere med:

  • Adgangen til å bruke midlertidige strammes inn. Kravet til faste ansettelser skjerpes. Unntaket er bemanningsselskapene. De skal lettere få adgang til å bruke midlertidige ansettelser.
  • Forslaget om en maksimal kvote av innleide i en bedrift, skrotes
  • De ansatte skal ha en viss forutsigbarhet for lønn og arbeidstid for å få bukt med nulltimerskontrakter, men ikke med krav om at arbeidsgiverne skal forplikte seg til et bestemt antall timer i uka eller måneden.

Les også: Regjeringen, jordmødre og LO er uenige om bemanningsselskaper

Ja til fleksibilitet, nei til kvoter

– Vi har fått mange innspill, og mange av dem er relativt kjent fra før. Det som har vært hele utfordringene i saken, er at partene har vært veldig uenige, innleder arbeids- og sosialministeren.

Hun påpeker at man til å begynne med i debatten snakket om innleie generelt. Etter hvert har man presisert at problemet dreier seg om bygg og anlegg i osloområdet.

– Skal jeg løse problemet, er jeg opptatt av å løse problemet der det er, uten å «forstyrre» det som ikke er et problem, sier Hauglie og slår fast:

– Jeg vil ikke endre det jeg oppfatter alle er opptatt av, å sikre en viss fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Det er vanskelig å være bemannet som om man skulle ha full ordrebok hele tiden. Da, ville det trolig bli mye oppsigelser og permitteringer.

– Så var vi helt åpne for innspill på ideen om å innføre kvoter på innleie, eller ikke. Det viser seg at ingen ønsker slike kvoter, sier hun.

Før valget rykket Ap-leder Jonas Gahr Støre ut og sa han ville forby nulltimerskontrakter, uten å legge fram hvordan han konkret ville utforme reglene.

Les: Støre vil fjerne nulltimerskontrakter

Neppe unntak for bygg og anlegg

Innad i NHO er det motstridende interesser mellom NHO Service, som organiserer bemanninngsbyråene, og Byggenæringens Landsforening, hvis medlemmer blir utsatt for det de oppfatter som urettferdig konkurranse for bemanningsbyråene.

NHO kom fram til et internt kompromiss som organisasjonen spilte inn i høringsrunden, om at bemanningsbransjen skal få ansette midlertidig, unntatt i bygg- og anleggsbransjen i osloregionen.

ABC Nyheter har inntrykk av at et slikt regionalt unntak i en kommende lov ikke er aktuelt, men fikk ikke bekreftelse av statsråden på hva hun tenker om det.

Les også: - De useriøse har i stor grad tatt over markedet

Hva med forutsigbarheten?

Så var det kravet om forutsigbarhet for lønn og arbeid, til erstatning for nulltimerkontraktene.

– Vi har foreslått å gjøre det lettere for bemanningsbyråene å ansette midlertidig der reelle vikariater skal dekkes, ved å fjerne noen av betingelsene som er der nå, forteller Anniken Hauglie.

– Syns du det er noe i kravet fra LO om at forutsigbarhet for arbeidstakerne innebærer at de må få kontraktfestegjennomsnittlig arbeidstid per uke og måned, og ikke for et helt år?

– Det skal være forutsigbarhet for lønn og arbeidstid. Hvis arbeidsgiver vet at du skal være fire måneder uten jobb, må det være klarlagt på forhånd så du kan innrette deg etter det. Jeg vet ikke hvor praktikabelt det er å avtale ukentlig og månedlig lønn og arbeid, sier Hauglie.

– Vil bemanningsselskaper, slik LO hevder, beholde et visst konkurransefortrinn mot tradisjonelle virksomheter også med de endringene du ønsker deg i reglene?

– Det er ett av innspillene jeg må se nærmere på. Vi mener bemanningsbyråene i dag har en viktig funksjon. Mange får sin første jobb i dem. Jeg vil at de fortsatt skal kunne levere tjenester til norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Les også: Erna Solberg ber EU ta mer ansvar for sosial dumping i EØS

Populært