Åpen for alle - alltid

Sviende kritikk for behandlingen av Vanunu-søknad

Depertementet og UDI får sterk kritikk for behandlingen av atomvarsleren Mordechai Vanunu som i 2015 søkte om familiegjenforening med sin norske kone, Kristin Joachimsen. Foto: Privat
Depertementet og UDI får sterk kritikk for behandlingen av atomvarsleren Mordechai Vanunu som i 2015 søkte om familiegjenforening med sin norske kone, Kristin Joachimsen. Foto: Privat
Artikkelen fortsetter under annonsen

Både UDI og departementet får hard kritikk av Sivilombudsmannen for behandlingen av Mordechai Vanunu. Han mener håndteringen av søknaden om familieinnvandring «ikke er akseptabel».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger konkluderer at den samlede saksbehandlingstiden «på nær to år ikke er akseptabel».

– Departementet og UDI må stramme inn rutinene sine, slår Falkanger fast overfor ABC Nyheter.

– Her har det tatt for lang tid, og plikten til å underrette om hvorfor er heller ikke overholdt. Hovedregelen er jo at saker skal behandles uten ugrunnet opphold, sier han.

I den skriftlige uttalelsen om saken kritiserer Sivilombudsmannen at verken Mordechai Vanunu eller hans norske ektefelle Kristin Joachimsen fikk noen informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) eller Utlendingsdirektoretet (UDI), får saken ble brakt inn for ham.

«Søknaden om familieinnvandring kan følgelig ikke anses å ha blitt håndtert i henhold til de kravene som følger av forvaltningsloven § 11 a og alminnelige prinsipper om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk», heter det i Sivilombudsmannens uttalelse onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette har vært en krevende sak. Vi har merket oss ombudsmannens vurderinger og tar disse til etterretning, sier statssekretær Torkil Åmland (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet i en kommentar på epost til ABC Nyheter.

Spiondømt

I slutten av september fikk den israelske atomvarsleren beskjed om at søknaden om famileinnvandring var akseptert, selv om det fortsatt er uvisst om Israel vil tillate Vanunu (62) å komme til Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I 1986 ble 62-åringen dømt til 18 års fengsel fordi han avslørte at landet hadde atomvåpen, i strid med ikkespredningsavtalen fra 1968. Han ble løslatt i 2004.

Noen måneder etter at han giftet seg med Kristin Joachimsen i 2015 søkte de to UDI om familiegjenforening. Den 14. juni 2016 oversendte direktoratet saken til departementet - uten at søkerne ble informert. Der ble saken altså liggende i mer enn ett år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sommeren 2017 etterlyste ekteparets advokat tilbakemelding, og 26. juni ba de om at Sivilombudsmannen så nærmere på saksbehandlingen.

Han spurte blant annet hvorfor saken var forelagt JBD til behandling. I sitt svar het det at Vanunu tre ganger tidligere har fremmet søknad om asyl som alle ble avslått. Videre skrev departementet til ombudsmannen:

«Departementet beklager at saken har vært lenge hos oss. Denne saken er spesiell, og byr på utfordringer av både juridisk og politisk karakter som har bidratt til at behandlingen av saken har tatt tid. Vi har forståelse for at den lange saksbehandlingstiden kan oppleves som vanskelig for den det gjelder.»

Gradert informasjon

I sin vurdering av saken påpeker ombudsmannen at det i familieinnvandringssaker der søkeren er fra Israel og gift med en norsk statsborger bosatt i Norge, så er forventet behandlingstid tre måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«I klagernes sak ble saken oversendt departementet først i juni 2016 – om lag åtte måneder etter at søknaden ble fremmet. Deretter var saken til behandling i departementet i overkant av 15 måneder. Det er dermed grunn til å stille spørsmål ved både direktoratets og departementets tidsbruk i denne saken», skriver Falkanger.

Han aksepterer at det kan finnes grunner til å gradere informasjon i denne saken, men kritiserer likevel at ekteparet ikke har blitt holdt orientert i løpet av saken.