Meny

Svenske selskaper har kjøpt opp 23 prosent av Danmarks fiskekvoter

KVOTEEKSPORT: Svenske investorer kjøper opp danske fiskekvoter. Foto: Colourbox
KVOTEEKSPORT: Svenske investorer kjøper opp danske fiskekvoter. Foto: Colourbox
Fiskekvotene i Danmark er konsentrert på altfor få hender, kritiserer dansk riksrevisjon. Som om ikke det er nok: 23 prosent av danske kvoter er nå kjøpt av svensker.

Omsettelige fiskekvoter som kan føre til at noen få styrtrike investorer overtar det som er nasjonens felles naturressurs, fisken, er et hett tema også i Danmark.

Der vekker det oppstandelse at 23 prosent av de danske fiskekvotene fastsatt av EU, nå er i hendene på fire selskaper eid av svensker.

Det går fram av en undersøkelse Greenpeace har gjort, som er offentliggjort i Danmarks Radio (DR).

De svenskeide selskapene oppnådde et overskudd før skatt på 193,2 millioner danske kroner i fjor.

Fisker Jan Olsen fra Thorup Strand mener det går utover mindre fiskere at stadig flere danske fiskekvoter blir kjøpt opp av kvotekonger og utenlandske selskaber.

– Danmark har alltid vært en stolt fiskerinasjon. Det er vi ikke lenger hvis de selger det hele til utlandet, sier Olsen til DR.

Røkke her, kvotebaroner der

Avsløringen kommer kort etter at den danske Rigsrevisionen kom med sviende kritikk av Miljø- og Fødevareministeriets innsats mot såkalte kvotekonger som samler svære kvoter industrifisk på få hender.

Folketinget vedtok en fiskerireform i 2002, som innførte omsettelige kvoter. Målene var å forbere fiskernes økonomi og modernisere og redusere fiskeflåten.

I 2015 var målet om antall fartøyer nådd. Da var ca. en tredjedel av flåten igjen.

I 2016 landet de fisk til en verdi av over 3,7 milliarder.

Folketingen var imidlertid klar over risikoen for at omsettelige kvoter skulle føre til massiv konsentrasjon av retten til fiskefangst til noen få kvotekonger, eller -baroner som det gjerne heter i Norge.

Det viser seg at det var grunn til uro. I 2017 sitter de 16 største kvoteeierne på to tredeler av kvotene.

Tilsvarende i Norge lot Arbeiderparti-regjeringen Kjell Inge Røkke få unntak fra loven om at kun aktive fiskere kan eie kvoter. Han fikk store trålerkvoter mot å forplikte seg til å levere fangster til fiskemottak på stedene kvotene stammet fra.

Snart slakket Ap-regjeringen av på Røkkes forpliktelser i Finnmark.

Nå arbeider den blåblå regjeringen for å fjerne mesteparten av leveringsplikten som var betingelsen for at finansinvestorer fikk overta lokale kvoter.

Les:   – Fjern trålernes plikter, men ta noe av kvotene deres

«Uprofesjonell og utilstrekkelig»

I Danmark påla derimot Folketinget Miljø- og Fødevareministeriet å følge utviklingen og fastsette regler for å hindre altfor stor opphoping av kvoter på få hender, og kontrollere at reglene blir overholdt.

Men det har ikke skjedd, ifølge Rigsrevisionens rapport.

I en skarp kritikk der heter det at ministeriets forvaltning «...har vært uprofesjonell og helt utilstrekkelig. Forvaltningen har ikke understøttet Folketingets intensjon om at kvotene ikke får konsentreres på for få fiskere.» (ABC Nyheters oversettelse fra dansk).

I Norge har det vært uro for at et frislipp av omsettelige kvoter på grunn av EØS-reglene kan føre til at utenlandske investorer skal kunne kjøpe opp kvoter som før var forbeholdt lokalsamfunn i Kyst-Norge.

Så langt har det ikke kommet. På Island, der kvotesalg også pågår, er eierskapet forbeholdt islendinger.

Paradoksalt nok kan islandske investorer derimot kjøpe kvoter i EU-land som Spania, som ikke har nasjonale begrensninger.

Les også:   – Kvotetyvene får beholde 80 prosent av ransutbyttet

Artikkelen er korrigert: Kvotene finansinvestorene fikk, var ikke nødvendigvis tatt fra lokale fiskere, men hadde lokal tilknytning.

Populært