#Valg 2017

Frp-Jensen vil beskytte ofrene og kastrere sex-overgripere

– Det er ofrene som skal beskyttes, ikke gjerningsmennene, sier Frp-leder Siv Jensen. Partiet programfester nå kjemisk kastrering av overgripere – og mandag åpnet hun det aller første offeromsorgskontoret i Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

* Regjeringen har satt av 28 millioner kroner til etableringen av offeromsorgskontor i alle landets 12 politidistrikt. Kontorene skal være lokalisert hos politiet etter modell fra Støttesenteret for fornærmede i straffesaker i Trondheim. Offeromsorgskontorene skal etableres i nært samarbeid med kommunene med formål å få en tett kobling til kommunale tjenester.

* Hensynet til ofre og pårørende skal vektlegges i hele straffesakskjeden. En straffesak er først avsluttet når ofre og pårørende har fått hjelp til å komme seg videre etter en kriminell handling.

* Hensikten er ay kriminalitetsofrene i større grad enn tidligere vil få støtten de trenger for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet. Dette skal indirekte bidra til å øke tilliten til politiet og deres arbeid. Trolig vil flere velge å anmelde det de har vært utsatt for.

Sentrene blir lokalisert følgende steder:

Hamar, Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Sandnes (Stavanger), Bergen, Ålseund, Trondheim, Bodø og Mosjøen (Nordland), Kirkenes og Vardø (Finnmark)

Kilde Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet

– Ofrene har alltid stått Fremskrittspartiets hjerte nært. Vi har alltid sagt at vi må vri ressursbruken i politiet for å sette ofrene i sentrum. At vi får på plass Støttesenteret for kriminalitetsutsatte er en gledens dag for oss. Ofrene får et sted å henvende seg som er trygt, hvor de får profesjonell og faglig hjelp til å anmelde et forhold, og til å orke å gjennomføre hele prosessen rundt det å komme seg videre i eget liv, sier Siv Jensen til ABC Nyheter.

Finansministeren valgte selv å innvie det første av landets 12 sentre på Majorstua politistasjon i Oslo mandag. Det flyttes snart til Politihuset på Grønland.

Regjeringen bruker totalt 28 millioner kroner for å etablere såkalte offeromsorgskontorer i samtlige av landets politidistrikt. Disse skal ha tett samarbeid med kommunale tjenester, men det er politiet som har ansvaret for driften.

– Vi er kjempefornøyd med dette her. Nå blir vi som politietat enda bedre på å ivareta, og komme i møte, de som er utsatt for kriminalitet. Det er kjempeviktig for oss, sier leder for forebyggingsenheten i Oslo politidistrikt, Janne Stømner.

Hun får støtte av Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Dette er et permanent A til Å-tilbud. Vi vil kunne gi støtte til ofrene hele veien. Både i initialfasen og under straffesaken, så dette tror jeg blir bra, sier Sjøvold.

Mørketall anslått til 65.000

Målgruppen er de som har vært ofre for noe kriminelt, noe de opplever som integritetskrenkende. Politiduoen håper å få bukt med de store mørketallene, som Politidirektoratet anslår til minst 65.000 (se egen sak lenger ned).

Svært mange kvier seg nemlig for å anmelde kriminalitet, ikke minst fordi det er tungt å stå i prosessen frem til en eventuell avsluttet straffesak. Det vet politiet, som i dag bedriver utstrakt vitnestøtte. Sentrene skal ha tett kontakt med kommunene.

– Her har ofrene mulighet til å komme, snakke, og få råd under prosessen og foran en rettssak. Vi vet at det av og til tar tid før saker kommer opp. For mange mennesker er det bare å vite at de har en telefon de kan ringe til, med på å gjøre en forskjell, sier politiinspektør Janne Stømner, og understreker:

– For yngre kriminalitetsofre vet vi at noen av dem kan gå inn i en kriminell løpebane selv. Det å komme tidlig på og serve dem på en god måte, er kjempeviktig for oss.

Les også: Bøhler: – Gjengene i Oslo må bekjempes

Vil ha bort strafferabatt

Frp-leder Siv Jensen legger ikke skjul på at hun mener gjerningspersoner har vært for beskyttet i det norske straffesakssystemet.

– De har vært det i for mange år. Vi har tatt grep nå for å snu dette rundt. Det er ofrene som skal beskyttes – ikke gjerningsmennene. Derfor er vi på den ene siden opptatt av å trygge hjelpen vi gir til ofre. Men også på den andre siden å sørge for at straffer oppleves rimelig i forhold til hva slags handlinger man begår; at vi ikke slipper kriminelle ut fra soning før endt soning, sier Jensen, og understreker:

– Vi skal som borgere i dette landet oppleve trygget for våre egne liv og eiendeler, og at overgrep blir straffet på en riktig måte.

Regjeringen la før sommeren frem forslag om betydelige straffeskjerpelser – spesielt for gjengangere, pedofile og de som begår seksuelle overgrep. Riksadvokaten var blant dem som var kritisk da forslagene ble sendt ut på høring, og regjeringen fikk ikke flertall for dem i Stortinget.

Les også: Politiet får kritikk: Sommel ga overgrepsdømt stefar strafferabatt

Jensen: – Medisinsk kastrering er riktig

– Vi har gjort flere grep for å heve straffene i Norge. Dessverre ble det siste forslaget vårt - blant annet for å få bort strafferabatten - nedstemt av Arbeiderpartiet og flertallet i Stortinget, sier Siv Jensen.

En årsak til strafferabatt er urimlige forsinkelser i straffesakskjeden.

Et annet forslag var å åpne for kjemisk kastering av overgripere. Nå går Frp til valg på dette.

– I Frps program for neste periode går vi inn for medisinsk kastrering av overgripere som har gjentatt overgrepene sine. Det mener jeg er riktig. Dette er personer man kan risikere å møte på åpen gate – vel vitende om at de har utsatt deg for grove overgrep. Kanskje ødelagt livene til folk. Det skal altså straffes, fastslår Siv Jensen.

Med ett kontor i hvert av de 12 politidistriktene som ble innført som følge av Nærpolitireformen, vil enkelte kriminalitetsutsatte ha svært lang reisevei til støttesenteret. Bor man for eksempel på Dovre, vil nærmeste senter være Hamar, 22 mil og minst tre timer med bil unna.

Jensen mener det viktigste er at hjelpen man får er god. Hun frykter det vil gå utover kvaliteten dersom det blir for mange sentre.

Les også: Politiskryt til Frp: – De har ønsket det beste for norsk politi

Ap: For dårlig utredet

– For min egen del: Blir jeg utsatt for noe vondt og kriminelt og belastende, og påtar meg det å gå gjennom hele den prosessen - du skal gjenoppleve hendelsen mange ganger - da vil du være sikker på at de menneskene du møter, og hjelpeapparatet, kan jobben sin, fremholder Frp-lederen.

Arbeiderpartiet reagerte negativt da regjeringen i statsbudsjettet for 2017 vedtok å opprette de 12 nye offeromsorgskontorene. Grunn: En konsekvens er at de tidligere 14 rådgivningskontorer for kriminalitetsofre (RKK) legges ned, og legges inn under politiet. Ap slaktet prosessen i forkant. Kari Henriksen (Ap) i justiskomiteen mente ifølge Dagbladet at Stortinget ble for dårlig informert, og at forslaget var for dårlig utredet før det ble banket gjennom av flertallet på Stortinget.

Siv Jensen har lite til overs for reaksjonen.

– Det er helt uforståelig. Dette er å styrke ofrenes rettigheter i vårt samfunn. At Ap og andre ikke synes det er viktig, er jeg den første til å beklage. Vi har alltid ment at å styrke ofrenes rettigheter er noe av det viktigste vi gjør i kriminalitetspolitikken, sier hun.

Les også: Justisministeren om overgrepssak mot jente (14) : – Uverdig håndtering

POD: Mørketall på minst 65.000 kriminelle forhold

– Det dreier seg om vold, om seksualisert kriminalitet og om personlig frihet. Vi skal gjøre ofrene oppmerksomme på rettighetene, forklarer prosjektleder Stein Erik Losnegård i Politidirektoratet (POD).

– Det er kanskje 130.000 i året som blir utsatt for integritetskrenkende kriminalitet. Så er det godt under halvparten av disse sakene som blir anmeldt. Klarer vi å gå dette nærmere i sømmene, vil vi vite mye mer om denne type kriminalitet, sier Stein Erik Losnegård til ABC Nyheter.

Han forklarer hva oppgavene til støttesentrene skal være:

** Gi psykososial støtte

Det betyr å være med å kartlegge de psykososiale omgivelsene for personen som er utsatt for kriminalitet for å se om de kan skape tryggere omgivelser for seg selv. Eller å gi støtte, for eksempel i forbindelse med vitneavhør.

** Oppfølging

Hva trenger du å gjøre for å komme deg videre i livet? Bistå med tidsplaner og rekkefølge på ting.

** Informasjon

Gi viktig informasjon. Både det som etterspørres, og informasjon som personene kanskje ikke vet at de trenger.

** Veiledning

Diskutere hva slags veier som er lurt å ta fremover. Det er borgerne som er utsatt for kriminalitet som skal eie dette. Det skal baseres på gode dialoger.

Les også: Du betaler statsrådenes valgkamp

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden