Meny

#VALG2017

Stortingskandidater fronter «Frp-feminisme»

Fv: Stortingsrepresentant for Vestfold Ellen Eriksen, Stortingsrepresentant for Aust-Agder Åshild Bruun-Gundersen, Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Britt Dalsbotten, Siv Jensen, Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaun og Stortingsrepresentant for Hordaland Silje Hjemdal.  Foto: Vilde Bratland Hansen
Fv: Stortingsrepresentant for Vestfold Ellen Eriksen, Stortingsrepresentant for Aust-Agder Åshild Bruun-Gundersen, Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Britt Dalsbotten, Siv Jensen, Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaun og Stortingsrepresentant for Hordaland Silje Hjemdal.  Foto: Vilde Bratland Hansen
Innføring av obligatorisk helsekontroll for alle jenter i grunnskolen, bosettingsforbud for drapsmenn og alvorlige overgripere, omvendt voldsalarm og slutt på bruk av hijab blant barn er tiltakene som faller innunder sekkebetegnelsen «Frp-feminisme». 

Siv Jensen og fem av Frps kvinnelige stortingskandidater samlet seg i dag på stand foran Stortinget for fronte sin nye valgkampsak. De kaller den «Frp-feminisme» - en sak som har til hensikt å ta opp kampen mot negativ sosial kontroll.

Selv betegner de kampen som vår tids viktigste kvinnesak.

Siv Jensen sier til ABC Nyheter at hun har sett seg lei av at venstresiden i politikken har definisjonsmakt på det feministiske begrepet. Nå stiller hun spørsmålstegn ved om 6-timers arbeidsdag og økt barnetrygd egentlig har noe med feminisme å gjøre. 

– Venstresiden unngår å se problemstillingene

– Vi mener feminisme først og fremst er å bekjempe undertrykking av kvinner. Venstresiden har hatt monopol på feministisk politikk, men unngår å se problemstillingene som faktisk er reelle. Når det kommer til overgrepene innvandrerkvinner utsettes for, er sosialist-feministene stille som måneskinn som faller på en gravstøtte, sier Jensen til ABC Nyheter.

Hun synes det for eksempel er problematisk at barn ikke får være med sine vanlige vestlige venner etter skolen, og at kvinner blir utsatt for grove voldshendelser av kjæresten sin. 

– Vil du si at «Frp-feminisme» i hovedsak er en kampsak som forsøker å løfte kvinnesak blant innvandrerkvinner? 

– Nei. Vold blir jo også utført mot norske kvinner. Det finnes mange etnisk norske kvinner som også frykter sin egen kjæreste, sier hun. 

Aktuelt:   Frp vil ha full kroppsundersøkelse av jenter i skolen

Vil innføre obligatorisk helsekontroll

For å forhindre negativ sosial kontroll, vil Frp innføre obligatorisk helsekontroll for alle jenter i grunnskolen, bosettingsforbud for drapsmenn og alvorlige overgripere, omvendt voldsalarm og slutt på hijabbruk blant jentebarn. 

– Jeg frykter at det finnes hundrevis av jentebarn i Norge som har blitt omskåret, enten i Norge eller ved besøk i opprinnelseslandet til foreldrene. Tradisjonen er noe av det mest groteske jeg kan tenke meg, og norske politikere kan ikke lenger stikke hodet i sanden, sier Silje Hjemdal, 2. kandidat i Hordaland.

Nå vil hun jobbe for å innføre obligatorisk helkroppsundersøkelse for alle jenter på grunnskolen.

– Hvordan ser dere for dere at en slik undersøkelse skal gjennomføres? Hvor mange slike kontroller vil man trenge i løpet av grunnskolen for å være sikker på at omskjæring ikke finner sted?

– Det må inn i systemet som allerede finnes, sier Jensen.

Stortingskandidat fra Hordaland Silje Hjemdal, sier at partiet enda ikke har en klar formening om den praktiske gjennomføringen av helkroppsundersøkelsen, men at det i første omgang vil være viktigst å få gjennomslag for saken.

– Det finnes helkroppskontroll for gutter. Det samme bør gjelde for jenter, sier hun. 

Hjemdal er overbevist om at flere politikere hadde vært opptatt av dette dersom det var snakk om at etnisk norske barn ble utsatt for omskjæring.

– Hadde etnisk norske jentebarn vært utsatt for det samme, ville dette tiltaket vært gjennomført for lenge siden, sier hun til ABC Nyheter.

Aktuelt:  Solberg tar avstand fra Listhaug-utspill

– Nødt til å sette offeret i fokus

Britt Dalsbotten, stortingskandidat fra Sogn og Fjordane, sier at hun er svært opptatt av tiltaket om å innføre bosettingsforbud for drapsmenn og alvorlige overgripere. 

– Det er en stor belastning for ofre og pårørende å måtte møte en overgriper eller drapsmann i nærmiljøet. Frp ønsker derfor et forbud for gjerningspersonen mot å bosette seg i nærområdet til offeret eller pårørende etter drap eller alvorlige overgrep.

– Hva legger dere i begrepet nærmiljøet? Hvor langt unna offeret må overgriperen eller drapsmannen oppholde seg?

– Det trenger vi en mer konkret definisjon på etterhvert. Kanskje vil regelen forhindre at gjerningsmannen kan oppholde seg i samme bydel som offeret, sier 

Dalsbotten, stortingskandidat fra Sogn og Fjordane.

I tillegg til tiltaket om bosettingforbud, vil Frp endre loven, slik at personer som dømmes for overgrep og grov vold, og der det er gjentagelsesfare, alltid skal idømmes en omvendt voldsalarm.

– Vi er nødt til å sette offeret mer i fokus. I Norge har de kriminelle sterkere rettsvern enn de som har blitt utsatt for vold. Det kan vi ikke ha noe av, sier Ellen Eriksen, stortingskandidat fra Vestfold.

Les også:  Ap får svakeste oppslutningen på fire år i augustmåling

– Ikke på bekostning av annen likestilling

I en analyse som ble publisert på E24 i mars i år, kom det frem av 1 av 6 toppledere er kvinner, og at 1 av 8 styreledere er kvinner. Frp tror imidlertid ikke at deres feministiske kamp mot negativ sosial kontroll vil gå på bekostning av kampen om å flere kvinner inn i toppstillinger i næringslivet. 

Fra Frps stand på Eidsvollsplassen Foto: Vilde Bratland Hansen
Fra Frps stand på Eidsvollsplassen Foto: Vilde Bratland Hansen

– Andelen kvinner med høyere utdanning blir stadig høyere, og utviklingen på dette området er positiv. Jeg er mer opptatt av at kvinner må bli flinkere til å oppsøke lederroller. Alt for mange har uutnyttet potensiale, sier Siv Jensen.

Bruun-Gundersen Bruun-Gundersen fra Aust Agder er enig med Siv Jensen, og poengterer at Frps politikk på dette feltet kan tjene som et godt eksempel på god likestilling. 

– I Frp har vi ikke kjønnskvotering fordi det innebærer et nedverdigende kvinnesyn. Det har nå for eksempel ført til at vi i Aust Agder har 3 kvinnelige stortingskandidater, sier hun. 

Hun er overbevist om at den store kvinneandelen i Frp skyldes at kvinnene innad i partiet er gode til å støtte hverandre, og til å gi hverandre komplimenter. Og fordi kvinnene i Frp vet hva de vil.

– Du kan jo sammenligne oss med SV som har en begredelig kvinneoppslutning, sier hun. 

Les også: 

Venstre-Raja: – Frp er uspiselige

Politiskryt til Frp: – De har ønsket det beste for norsk politi

Populært