Meny

Sp-Gjelsvik: – Frp har ingen troverdighet på grensekontroll

Senterpartiets førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Senterpartiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Senterpartiet er villig til å bruke 900 millioner på å gjeninnføre grensekontroll ved alle grenseoverganger. Det har Frp vist at de ikke vil gjøre, sier Sps førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

Schengen og grensekontroll

Grenseoverganger

 • Det er 78 grenseoverganger på land. 9 av dem er bemannet på norsk side, 4 på finsk og 4 på svensk side.
 • Det er 21 flyplasser med utenlandstrafikk.
 • 4 togruter krysser grensen (Kornsjø, Arvika, Storlia, Narvik/Kirkenes).
 • 7 ferjekaier har utenlandsanløp.
 • Tolletaten har ingenting med personkontroll og gjøre, det er politiets opgave. Tollvesenet kontrollerer varer og om noen smugler, eller f. eks. unndrar skatter og avgifter.

Schengenavtalen og grensekontroll

Det skal normalt ikke være grensekontroll på indre grenser i Schengen-området, som Norge er en del av. EU åpner likevel for unntak, og etter flyktningkrisen har fem land innført kontroller. Norges dispensasjon går ut i oktober.

 • Norge kontrollerer ferjeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Kontrollen ble innført 26. november 2016.
 • Årlig er det satt av 20 årsverk til kontrollen i Norge.
 • Sverige har grensekontroll på havner og Øresundbroen.
 • Danmark har grensekontroll på ferjeankomster fra Tyskland og langs den dansk-tyske landgrensa.
 • Tyskland har grensekontroll langs landgrensa mot Østerrike.
 • Østerrike har grensekontroll langs landgrensa mot Slovenia og Ungarn.

Kilde: Politiet og Tolletaten

Frp går til valg på full grensekontroll, men i praksis betyr det ingenting, skrev ABC Nyheter 1. juli. Sp står derimot fast på sitt krav om gjeninnføring av kontroll ved alle grenseovergangene.

– Frp legger seg flate for fri flyt framfor å bekjempe kriminalitet i Norge, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til ABC Nyheter, trass i det Frps Ulf Leirstein sa 1. juli:

– Nasjonal sikkerhet må gå foran en avtale inngått for flere år siden. Vi er villige til å sette nasjonale interesser over Schengen. Vi kommer ikke til å åpne grensene, sa Leirstein til ABC Nyheter.

Bakgrunn: Kun 9 av 78 grenseoverganger er bemannet på norsk side

Men, la Leirstein til:  Frp ser det som umulig å stasjonere folk på alle grenseoverganger.

Det er Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik uenig i. Partiet har spurt Justisdepartementet om kostnaden med å innføre  grensekontroll ved alle overganger.

– De beregnet det til ca. 900 millioner i året. Det er ikke en uoverstigelig sum, og en brøkdel av skattelettelsen Frp skaffet til de rikeste, sier Gjelsvik til ABC Nyheter.

Les også:  Amundsen med kuvending om Schengenavtalen

– Kan spare mye på kriminelle

Frps justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener, i motsetning til det han tidligere har sagt, at det ville være en tragedie å bryte ut av Schengen-avtalen, som ikke tillater permanent grensekontroll Schengen-land i mellom.

– Frp har etter fire år i regjering lite troverdighet i spørsmålet om grensekontroll. De har tatt få initiativer og aktivt stemt imot forslag Sp har fremmet om å styrke grensekontrollen inn til Norge, sier Gjelsvik.

Han påpeker også at utgiftene på 900 millioner ved full grensekontroll, også vil føre til besparelser.

En tredjedel av de innsatte i norske fengsler er utlendinger, mange fra EUs medlemsland som polakker, litauere og rumenere, skrev VG. 152 av de utenlandske fangene er fengslet fordi de har vært utvist, men kommet tilbake.

– Med en kostnad per fange på rundt regnet 1 million kroner i året, utgjør bare de utviste en mulig innsparing på 150 millioner dersom de hadde blitt stoppet på grensa når de ville inn igjen, framholder Gjelsvik.

– Kontrollbehov forsvinner ikke ved å fjerne grensekontroll. Problemene dukker opp andre steder i samfunnet, som ved kostnader til kriminalitet.

Les også:   Norge betaler 188 millioner kroner året til Schengen-grensekontroll

Fri flyt av trusselindivider?

– Vi går inn for både å tre ut av Schengenavtalens grensekontroll-bestemmelser, innføre kontroll på alle grenseovergangene og gå i dialog med nordiske land om grensesamarbeid, sier Gjelsvik.

I mars 2016 kom forslaget fra Sp om å gjeninnføre grensekontroll. Det stemte samtlige av Frps stortingsrepresentanter mot.

– Senterpartipolitikken er en trussel mot kriminalitetsbekjempelsen, uttalte også Høyres Hårek Elvenes til ABC Nyheter.

Gjelsvik viser til at Senterpartiet allerede har foreslått mer midler til grensekontroll og styrking av politiet i en rekke statsbudsjetter.

For 2016 foreslo partiet å øke utgiftene til grensekontroll med 200 millioner, for 2017 med 100 millioner og i revidert nasjonalbudsjett 2017 med 50 millioner til bruk annet halvår. Tallene kommer i tillegg til forslag om å styrke politibudsjettet med 500 millioner kroner i år.

Gjelsvik trekker også inn i diskusjonen om grensekontroll, hva Stortingets utenriks- og forsvarskomité skrev i forbindelse med stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer:

«Komiteen merker seg at flere av sikkerhetsutfordringene vi står overfor omhandler forflytning av trusselindivider over landegrenser.»

Les også:

 – Motstandere av grensekontroll finner på alt mulig

Christian Anton Smedshaug vil ha et Europa etter EU

Populært