Kun ni av 78 grenseoverganger er bemannet på norsk side

<p>TAR GJERNE FIGHT OM SCHENGEN: – Nasjonal sikkerhet må gå foran en avtale inngått for flere år siden. Vi er villige til å sette nasjonale interesser over Schengen. Vi kommer ikke til å åpne grensene, sier Frps Ulf Leirstein, her med partileder Siv Jensen.</p>
TAR GJERNE FIGHT OM SCHENGEN: – Nasjonal sikkerhet må gå foran en avtale inngått for flere år siden. Vi er villige til å sette nasjonale interesser over Schengen. Vi kommer ikke til å åpne grensene, sier Frps Ulf Leirstein, her med partileder Siv Jensen. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Frp går til valg på permanent grensekontroll. Men i realiteten betyr det ingen endring fra i dag - der ni av 78 grenseoverganger på land er bemannet, ifølge Tolletaten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Schengen og grensekontroll

Grenseoverganger

 • Det er 78 grenseoverganger på land. 9 av dem er bemannet på norsk side, 4 på finsk og 4 på svensk side.
 • Det er 21 flyplasser med utenlandstrafikk.
 • 4 togruter krysser grensen (Kornsjø, Arvika, Storlia, Narvik/Kirkenes).
 • 7 ferjekaier har utenlandsanløp.
 • Tolletaten har ingenting med personkontroll og gjøre, det er politiets opgave. Tollvesenet kontrollerer varer og om noen smugler, eller f. eks. unndrar skatter og avgifter.

Schengenavtalen og grensekontroll

Det skal normalt ikke være grensekontroll på indre grenser i Schengen-området, som Norge er en del av. EU åpner likevel for unntak, og etter flyktningkrisen har fem land innført kontroller. Norges dispensasjon går ut i oktober.

 • Norge kontrollerer ferjeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Kontrollen ble innført 26. november 2016.
 • Årlig er det satt av 20 årsverk til kontrollen i Norge.
 • Sverige har grensekontroll på havner og Øresundbroen.
 • Danmark har grensekontroll på ferjeankomster fra Tyskland og langs den dansk-tyske landgrensa.
 • Tyskland har grensekontroll langs landgrensa mot Østerrike.
 • Østerrike har grensekontroll langs landgrensa mot Slovenia og Ungarn.

Kilde: Politiet og Tolletaten

På de øvrige vil det kun bli flere stikkprøver dersom det kommer en ny migrasjonsbølge.

Det bekrefter stortingsrepresentant Ulf Leirstein til ABC Nyheter:

– Vi kan ikke stasjonere folk på hver eneste grenseovergang i Norge. Det er ikke mulig, sier Leirstein, som sitter i justiskomiteen for Frp.

Da partileder Siv Jensen oppsummerte partiets politikk siste halvår nylig sa hun at Frp vil intensivere tvangsreturer av de som ikke har rett på opphold, og innføre permanent grensekontroll.

Schengen-samarbeidet innebærer at Norge ikke uten videre kan innføre såkalt permanent grensekontroll etter at vår dispensasjon fra denne går ut i oktober. Men Frp nekter å oppgi denne.

– Vi har sagt at vi ser ingen grunn til å oppheve grensekontrollen når høsten kommer, uavhengig av hva Schengen-avtalen sier, sier Ulf Leirstein.

Les mer: Frp vil stanse asylinnvandringen til Norge. Ap: – Er dette seriøst?

Grensekontroll kun ett sted

Men faktum er at vi kun har det som kalles grensekontroll på ett sted langs norskegrensen: I Storskog i Finnmark på grensen til Russland, ifølge Politidirektoratet:

– Vi har ikke grensekontroll mot Sverige og Finland. Vårt eneste grensepasseringssted på land er Storskog mot Russland. Kysten er å regne som Schengens yttergrense. Tollvesenet har en oversikt over grensepasseringssteder, da Norge ikke er tilknyttet tollunionen, opplyser seksjonssjef John Ståle Stamnes i Politidirektoratet til ABC Nyheter, og tilføyer:

– Det er nærmere 80 grensepasseringssteder over land til våre naboland. Flesteparten er til Sverige, hvorav 38 i Innlandet politidistrikt alene. I tillegg har vi grensepassering ved ferjer og flyplasser.

På spørsmål om hvor det skal være grensekontroll, svarer Ulf Leristein:

Vi skal ha kameraer

– Det skal være på alle større grenseoverganger – og da mener jeg for bil, båt og fly. Men vi har veldig mange små grenseoverganger. Der skal vi ha kameraer, som skal overvåkes av døgnbemannede sentraler.

– De viktigste grenseovergangene er Gardermoen, Svinesund, Kristiansand, Bergen, Ørje, Magnor og Storskog. Der har vi døgnbemanning, legger Leirstein til.

– Hvem skal utføre grensekontrollen?

– Det skal politi og toll. Det er det samspillet vi har i dag.

– Men tolletaten kan kun kontrollere varer. Å kontrollere personer er politiets oppgave?

– Ja, men hvis man oppdager menneskesmugling i en trailer på Svinesund, så vil disse personene bli overgitt til politiet, som også står der.

Ett årsverk: En million kroner

ABC Nyheter har spurt Politidirektoratet (POD) hvor mange polititjenestemenn man anslagsvis trenger til permanent grensekontroll, og hva dette vil koste. Politiets Utlendingsenhet har opplyst at ett årsverk i politiet koster en snau millioner kroner.

Seksjonssjef Stamnes i POD sier:

– For det første vil det ikke være naturlig å benytte kun polititjenestemenn til dette dersom det er permanent, da ansettes sivile grensekontrollører, i tillegg til noen polititjenestemenn. Vi er ukjent med beregninger av kostnadsbildet, men spørsmålet inneholder svært mange forutsetninger som må avklares. Forholdet til den nordiske passunionen, og hva slags type grenseovervåkning, eventuelt stenging av noen av grensepasseringsstedene. Kostnadsberegningene av dette vil være usikre inntil man vet hvilke politiske forutsetninger som legges til grunn, opplyser Stamnes.

Ifølge Leirstein vil ikke Frp følge Schengen-avtalen dersom det innebærer at Norge nektes det de kaller permanent grensekontroll dersom de sitter i posisjon etter valget:

– Dette enkelt: Nasjonal sikkerhet må gå foran en avtale inngått for flere år siden. Vi er villige til å sette nasjonale interesser over Schengen. Vi kommer ikke til å åpne grensene, sier Frp-politikeren, og legger til at de ikke føler seg trygge på kontrollen som utføres i våre naboland – derfor må Norge ta egne forholdsregler.

– Og hvis det kommer en migrasjonsbølge igjen, så må vi vurdere andre tiltak. Det kan bety å bruke flere tjenestefolk. Det vil alltid være en vurdering å stenge Storskog helt. Det er ikke en del av Siv Jensens forslag nå. Men vi vil ha nasjonal kontroll over alt annet.

Les også: Han redder liv - hun skal holde dem unna Norge

Frp-Amundsen: – Tragedie å bryte ut av Schengen

Høyres nestleder Bent Høie kommenterte Siv Jensens utspill slik til ABC Nyheter:

– Vi har allerede en midlertidig grensekontroll i Norge. Den er nylig forlenget med seks nye måneder. Det mener vi er tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.

Leirstein sier:

– Det er forskjellen på Høyre og Frp. Får vi fornyet tillit av velgerne etter valget, så skal vi ha nye forhandlinger. Bent Høie kan ikke avvise vår politikk, man må forhandle. Vi kan garantere at er det noe Frp vil være opptatt av etter 11. september, så er det innvandringspolitikken. Det er ikke sånn at vi fortsetter i posisjon uavhengig av dette. Men det er bra Høyre har avklart sin situasjon.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) har vinglet i hva han mener om Schengen-samarbeidet.

KUVENDING: Per-Willy Amundsen (Frp) tok over som justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen (Frp) i desember 2016 - og sa etter først å ha vært Schengen-motstander at det ville være en tragedie å bryte ut av samarbeidet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KUVENDING: Per-Willy Amundsen (Frp) tok over som justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen (Frp) i desember 2016 - og sa etter først å ha vært Schengen-motstander at det ville være en tragedie å bryte ut av samarbeidet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I januar 2016 – før han ble statsråd – var han for en opphevelse av den. Men i april i år gjorde han kuvending, og sa da at Senterpartiet ønsket å bryte ut:

– Det ville vært en tragedie for norsk politi om Norge bryter samarbeidet, uttalte han til ABC Nyheter, og ba Sps parlamentariske leder Marit Arnstad «oppdatere seg».

– Vi kan rett og slett ikke bryte ut av Schengen. Da vil vi miste tilgangen på internasjonale register, og samarbeid mellom politi på tvers av land. Det vil bli langt vanskeligere å oppdage fremmedkrigere. Best politikontroll betyr også en strengere grensekontroll. Senterpartiet er igjen tapt i fortiden, sa Amundsen.

Partikamerat Ulf Leirstein sier at de ikke ønsker å vrake Schengen-avtalen slik Sp gjør.

Les mer: Politiet om grensekontroll: – Møter sjeldent personer som ikke har lovlig opphold

Leirstein: – Schengen er meget nyttig

– Schengen er også informasjonsutveksling. Det er meget nyttig. Men Schengen er under press hver eneste dag, senest torsdag gikk Italia ut og sa de ville nekte båter som ikke var italienske, eller del av Frontex, adgang i italienske havner med flyktninger. Dersom Schengen skulle bryte sammen, har jeg ingen tro på at informasjonsutvekslingen skal bryte sammen. Vi sier ikke opp Schengen i morgen. Vi skal reforhandle den. Vi setter Schengen til side dersom de nekter oss nasjonal grensekontroll.

– Sp vil skrote Schengen-samarbeidet. Har de tatt Frps tøy mens dere har badet?

– Det er vi ikke bekymret for. Schengen-samarbeidet ble utviklet da Sp satt i regjering. Det har aldri vært friere grenser enn da de satt i regjering. Vi har strammet inn. Men folk blander sammen hva Schengen er: Det er grensekontroll og også informasjonsutveksling. Det er lurt at Europa samarbeider mest mulig. Vi har utfordringer med hjemvendte Syria-farere og IS-krigere. Så i utgangspunktet tar vi den kontrollen vi har i dag, og gjør permanent. Vil Schengen sanksjonere mot det, tar vi gjerne den fighten.

Totalt seks asylsøkere hittil i år

– Hva med den nordiske passunionen?

– Den ligger der i utgangspunktet, men Schengen-avtalen trumfer den. Dersom det går helt gæernt igjen, at alle i Europa og Sverige fortsetter med vidåpne grenser, kan vi ikke ha en nordisk passunion.

De to første månedene i 2017 søkte ingen mennesker asyl ved avstigning hvor politiet gjennomfører sin utvidede grensekontroll. Kontrollen ved Schengens indre grense tar årlig 20 millioner fra politiets ordinære budsjett.

Hittil i år er det kommet totalt seks som har søkt asyl ved Storskog, mens fire ble bort- eller utvist. I tillegg kommer de som eventuelt har kommet til Gardermoen og andre lufthavner. Politidirektoratet har ingen oversikt over dette.

Les også: 95 prosent færre asylsøkere til Norge

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden