Strid om EØS-lover mot norske arbeidslivslover:

LO-lederen: Trengs ikke stortingsvedtak om å gi norske arbeidslover forrang for EØS

I TAKT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre, her under LO-kongressen, i at Ap stemte ned SVs og Sps forslag om å sikre forrang for norske arbeidslivslover og tariffavtaler foran EØS-regler.
I TAKT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre, her under LO-kongressen, i at Ap stemte ned SVs og Sps forslag om å sikre forrang for norske arbeidslivslover og tariffavtaler foran EØS-regler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er enig i at Arbeiderpartit stemte ned SVs og Senterpartiets forslag om å sikre at norske lover og tariffavtaler skal ha forrang ved konflikt med EØS-avtalens regler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag skrev ABC Nyheter at Arbeiderpartiet - for noen overraskende - stemte mot at Stortinget skal be regjeringen gjennomgå og sikre at norske lover, forskrifter og tariffavtaler er overordnet EØS-regler på arbeidslivsområdet.

Det foreslo SV og Senterpartiet for Stortinget, men fikk bare sine egne stemmer - i en tid da det er stor uro for at sider ved EØS-avtalen framelsker sosial dumping i norsk arbeidsliv.

Hva sier så LO til at deres politiske partner Ap, sammen med høyresiden, forhindret et slikt vedtak?

– Forslaget har gode intensjoner, men vi er klart uenig i forutsetningene og premissene for forslaget, svarer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som også er medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, i en epost til ABC Nyheter.

Les også: Ap stemte ned forslag om å sikre norske lover og avtaler framfor EØS i norsk arbeidsliv

SV vil ha begge deler

LO-lederen forklarer at premisset han er uenig i, er at SV og Sp der forutsetter at EØS avtalen ikke gir noe nasjonalt handlingsrom til å bekjempe sosial dumping.

– Det er LO klart uenig i, noe også vårt handlingsprogram fra siste kongress klart gir uttrykk for, fortsetter LO-lederen.

SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø, som var blant forslagsstillerne, avviser Gabrielsens tolkning:

– Vi og forslaget forutsetter på ingen måte at vi ikke ser noe nasjonalt handlingsrom, presiserer Bergstø overfor ABC Nyheter.

– Tvert imot, vi har tidligere fremmet viktige forslag i kampen mot sosial dumping, blant annet klarere vilkår for offentlige anskaffelser og mange andre grep. Og vi var med på mange av de 31 forslagene om seriøst arbeidsliv som Arbeiderpartiet fikk avvist av flertallet i Stortinget 9. juni, sier Bergstø.

MISFORTSTÅTT: – Vi tror absolutt det er et nasjonalt handlingsrom i kampen mot sosial dumping, men ser også at EØS overkjører norske domstoler og bestemmelser, sier SVs Kirsti Bergstø. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV
MISFORTSTÅTT: – Vi tror absolutt det er et nasjonalt handlingsrom i kampen mot sosial dumping, men ser også at EØS overkjører norske domstoler og bestemmelser, sier SVs Kirsti Bergstø. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

– Ingenting i forslaget eller debatten om det tyder på at vi ikke ser noe handlingsrom innenfor EØS-avtalen, sier SV-politikeren fra Finnmark.

– Men – det vi peker på, er at EØS-avtalen undergraver et seriøst arbeidsliv. Tariffavtaler og norsk arbeidslivslov blir satt til side, noe statsråden bekreftet i debatten, legger hun til.

«Ja, det er eksempler på at norske lover og regler har måttet vike. Det er ikke noen tvil om det.», sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) der.

LO satser på ILO-konvensjoner

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen syns også det private lovforslaget fra SV og Sp er svært lite konkret.

– Dette i motsetning til vedtaket på LO-kongressen om at ILOs kjernekonvensjoner skal tas inn i Menneskerettsloven. Helt konkret betyr vedtaket fra LO kongressen at ILOs kjernekonvensjoner skal gis forrang for all annen lovgivning, skriver Gabrielsen.

I en kommentar til dette vedtaket på LO-kongressen, svarte partileder Jonas Gahr Støre at han ikke ønsker å reforhandle bestemmelsene i EØS-avtalen om at EØS skal ha forrang dersom det oppstår motstrid til norske bestemmelser eller internasjonale avtaler Norge er med i.

Jonas Gahr Støre sa allerede under LO-kongressen at han ikke ønsker å reforhandle bestemmelsene i EØS-avtalen om at den skal ha forrang.

LO som siden 2013 har forutsatt at norske lover og avtaler skal ha forrang, har opplevd flere tilbakeslag. Eksempler er verftssaken, der norsk Høyesterett blir satt til side og Holshipdommen der LO tapte og dermed mener det skjer brudd på norsk Grunnlov.

– Nytt stortingsflertall er det avgjørende

Nå minner LO-lederen om at Arbeiderpartiet traff tilsvarende vedtak om å oppgradere ILO-konvensjoner på sitt landsmøte.

– Det er dette helt konkrete lovvedtaket vi nå jobber for å gjennomføre, men det vil kreve et nytt stortingsflertall, skriver Gabrielsen.

– LO er glad for at Sp og SV ønsker ny regjering og vi regner også med at de etter valget vil støtte det vedtaket som ble gjort på LO-kongressen, skriver han.

Men i EØS-avtalen har Norge to steder slått fast at EUs regler skal ha forrang i tilfelle konflikt, også i forhold til forpliktende multilaterale avtaler.

– Er LO-lederen overbevist om at Norge i enhver konflikt i arbeidslivs-saker mellom norske og EØS-regler, vil kunne trumfe EØS ved å vise til at noen ILO-konvensjoner er gitt grunnlovs rang i Norge, når bestemmelsene i EØS-avtalen ser ut til å forplikte Norge til det motsatte?

– Her må jeg lene meg på de vurderinger som er gjort av LOs juridiske avdeling, svarer Gabrielsen.

LOs jurister sier at hvis Menneskerettsloven får en tilføyelse som gjør at loven også omfatter ILOs kjernekonvensjoner, vil ILO-konvensjonene gå foran annen lovgivning. Hvis det konstateres motstrid mellom EØS-reglene og ILOs kjernekonvensjoner, eller andre grunnleggende menneskerettigheter, og Stortinget har bestemt at menneskerettighetene skal ha forrang - vil norske domstoler være forpliktet til å følge dette. Våre jurister sier at det ikke er noen rettslige hindringer for at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven.

– Dette er et politisk spørsmål og med nytt stortingsflertall er LO trygg på at kongressvedtaket vil bli gjennomført, bemerker Hans-Christian Gabrielsen.

Nylig varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at hun vil fremme en rekke forslag mot sosial dumping i tråd med det Ap foreslår, men som Høyre bidro til å stemme ned i Stortinget.

Les også: LO krever gode ønsker innenfor EØS-avtalen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden