Regjeringen har snudd om grensekommissæren

Regjeringen har snudd og vil opprettholde ordningen med en egen norsk grensekommissær på grensa mot Russland. – Grensekommissariatet skal videreføres, bekrefter grensekommissær Roger Jakobsen. Foto: Anna Hødal Bonnegolt / Forsvaret
Regjeringen har snudd og vil opprettholde ordningen med en egen norsk grensekommissær på grensa mot Russland. – Grensekommissariatet skal videreføres, bekrefter grensekommissær Roger Jakobsen. Foto: Anna Hødal Bonnegolt / Forsvaret
Ordningen med en egen norsk grensekommissær fortsetter. Posisjonen blir ikke lagt inn under en politimester i Finnmark slik regjeringen egentlig ønsket.

I mars 2015 la regjeringen frem for Stortingen en proposisjon som foreslo at Grensekommissariatet ble slått sammen med Østfinnmark politidistrikt.

Det kommer nå ikke til å skje.

– Jeg har fått muntlig beskjed om at Grensekommissariatet skal videreføres, sier dagens norske grensekommissær, oberstløytnant Roger Jakobsen til ABC Nyheter.

Under stortingsbehandlingen av nærpolitireformen ble det besluttet at kommissariatets fremtidige organisering skulle utredes av en arbeidsgruppe med representanter fra tre departement, Politidirektoratet og Forsvaret.

Grensekommissæren sier at han fikk beskjeden om beslutningen allerede 27. januar i år. Det var tre uker før arbeidsgruppen la fram sine konklusjoner.

Fortsatt diskusjon

Arbeidsgruppen som ble satt ned etter stortingsbehandlingen av nærpolitireformen har delt seg i sine anbefalinger.

Flertallet; Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsstaben - ønsker at dagens modell fortsetter. Mindretallet; Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet - ønsker derimot fortsatt regjeringens opprinnelige plan fra mars 2015.

Les også:   Deler av grensegjerdet på Storskog må flyttes 1 centimeter

– Men at det fortsatt er spørsmål om det skal være et særorgan eller et forvaltningsorgan, opplyser Jakobsen også.

I går ble det lagt fram en utredning om den fremtidige organisering av politiets særorganer - NOU 27:11.

Spesiell konstruksjon

I denne saken har det vært et tilleggsmoment å ta hensyn til. Om en uke går oberstløytnant Jakobsens treårige åremålsstilling ut. Jakobsen er en av tolv søkere til stillingen, men det er nødvendig å bestemme hvem som skal ha stillingen de neste tre årene i statsråd i dag eller neste fredag.

Les også:   Norge testet ut Russlands reaksjoner under Storskog-krisen

Ordningen med en grensekommissær er spesiell, og finnes bare på den norske grensa mot Russland og ikke for svenske- og finskegrensa. Den gjenspeiler til en viss grad måten man har organisert grensevernet på russisk side og ble opprettet i 1949 da det var Stalin som styrte i vårt naboland.

Den skaper litt forvirring fordi den overlapper to andre institusjoner som også har ansvar for ulike sider ved grensa - Forsvaret og politiet. Grensekommissæren er organisastorisk underlagt Politidirektoratet, men det er en offiser som har hatt stillingen siden starten.

Gråsonene mellom de ulike myndighetsorganene skal ha blitt ekstra tydelige høsten 2015 da det kom en større tilstrømning av asylsøkere og flyktninger over grensepasseringen ved Storskog.

ABC Nyheter spurte torsdag Justis- og beredskapsdepartementet om ulike sider ved saken. Fredag ettermiddag kunne de bekrefte opplysningene om at dagens modell vil bli videreført:

«Det er besluttet at flertallets anbefaling skulle legges til grunn for den videre prosessen. Rapportens anbefalinger blir nå fulgt opp, blant annet i arbeid med en ny instruks», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i en epost.

Populært