Meny

LO-kongressen:

LO krever gode ønsker innenfor EØS-avtalen

EØS-DUMPING: LOs nye ledelsensom ble valgt torsdag, leder Hans-Christian Gabrielsen og 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, skal i nye fire år forutsette at norske tariff- og arbeidslivsregler skal ha forrang foran EØS-lover. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
EØS-DUMPING: LOs nye ledelsensom ble valgt torsdag, leder Hans-Christian Gabrielsen og 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, skal i nye fire år forutsette at norske tariff- og arbeidslivsregler skal ha forrang foran EØS-lover. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Det endelige utkastet til vedtak fra LO-kongressen ønsker å fortsette med EØS-avtalen, men forutsetter som før at det ikke skal begrense det norske tariff- og arbeidslivssystemet.

Forslaget til konklusjon på den betente EØS-striden i LO, ender i redaksjonskomiteens forslag fredag morgen, og gjentar ønsket fra forrige LO-kongress for fire år siden, et krav om at norske tariffavtaler og arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Det er i strid med hva Norge har forpliktet seg til i EØS-avtalens artikkel 120 og protokoll 35. Der slås det motsatte fast, at EØS-avtalens bestemmelser skal ha forrang hvis det oppstår motstrid.

Les også:   Her ser du Fagforbundets leder gå imot forbundets vedtak mot EØS

Hvilke lover skal styre?

Nytt av året er at LO nå krever det Jonas Gahr Støre varslet onsdag, at han vil trekke "sentrale ILO-konvensjoner" inn i den norske menneskerettsloven.

Støre sa samtidig på spørsmål fra ABC Nyheter at han ikke vil endre formuleringene i EØS-avtalen om at EØS-regler har forrang ved konflikt med norske.

"Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.", heter det også i forslaget til nytt LO-vedtak.

Vedtaket krever også at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.

EØS og bemanningsbyråer

Et forslag om å si at det går en grense for LOs fortsatte støtte til EØS-avtalen, ble nedstemt.

Vedtaket LO-kongressen ikke ønsker, lød: "LO vil arbeide for et forbud mot bemanningsbyrå unntatt for rene vikariat for navngitte personer for å sikre norsk arbeidsliv.

Dersom dette ikke lar seg gjøre innefor EØS-avtalen er den grensa nådd."

Men et mindretall i redaksjonskomiteen ønsker et forbud mot bemanningsyråer, skriver NTB.

– Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser, heter det i LOs nye handlingsprogram som vil bli vedtatt fredag.

Bygge- og anleggsbransjen pekes ut som en versting, i likhet med luftfarten, der «atypiske ansettelsesforhold» ifølge LO truer sikkerheten.

– Løse tilknytningsforhold og usikkerhet til arbeid gir rom for utnyttelse av arbeidskraften, noe som utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, poengteres det.

Les også:   Her er LO-ledelsens lite kjente EØS-bombe

Les redaksjonskomiteens innstilling

Populært