Åpen for alle - alltid

LO-kongressen:Her ser du Fagforbundets leder gå imot forbundets vedtak mot EØS

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en sen nattetime på LO-kongressen gikk lederen for Fagforbundet, Mette Nord, inn for å beholde den omstridte EØS-avtalen. Landsmøtet i hennes eget forbund krever EØS ut av norsk arbeidsliv.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi jobber ræva av oss hver eneste dag for å sikre medlemmene et anstendig arbeidsliv, for tariffavtaler og en lønn å leve av. Spørsmålet er om det er EØS-avtalen som er hinderet, og årsaken til at vi har fått et samfunn med mer midlertidige ansettelser, bruk av bemanningsbyråer til ordinært arbeid og som utnytter arbeidsfolk på det verste.

Slik innledet Mette Nord, leder for LOs største medlemsorganisasjon, Fagforbundet, i LO-kongressens debatt om LOs handlingsprogram for 2017-2021.

Og svaret på spørsmålet om EØS er problemet, kom godt over midnatt til onsdag, uten mange tilhørere og presse til stede:

– Svaret er nei.

Fagforbundets høyeste organ, landsmøtet, sa i 2013 det motsatte:

«EØS har utviklet seg til å gi så store problemer for norsk arbeidsliv, at Fagforbundet går inn for å fjerne EØS-avtalen fra arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Jonas Gahr Støre beholder EØS-avtalens forrang i arbeidslivs-strider

– Bare opp til politisk vilje

Landsmøtevedtaket om å fjerne EØS fra norsk arbeidsliv, gjelder fram til neste landsmøte i Fagforbundet i oktober i år.

Konklusjonen kom etter åtte år med en Arbeiderparti-ledet regjering. Etter vedtaket å dømme var det ikke nok å ha en regjering Fagforbundet støtter, for å sikre Norge mot sosial dumping fra EØS.

Nå forsikrer Mette Nord, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, likevel at det er opp til politisk vilje hos den norske regjeringen å hindre en negativ utvikling på arbeidsmarkedet som følge av fri flyt i EØS.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er norske politikere som fører en politikk som har en ideologi som systematisk undergraver sosiale rettigheter og tilrettelegger for arbeidsgivere som kynisk utnytter arbeidsfolk, sa Mette Nord i sitt innlegg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror det er å kaste blår i øynene på folk hvis man sier at det å si opp EØS-avtalen løser alle problemer.

EØS-motstanderne på LO-kongressen, som virker svekket sammenliknet med for fire år siden, argumenterer ikke med at oppsigelse av EØS-avtalen er det eneste som skal til for å forhindre sosial dumping i Norge, men krever nasjonale tiltak for å hindre uheldige utslag i arbeidslivet.

De mener imidlertid at handlingsrommet i EØS-avtalen ikke er stort nok.

Les også: Fire av ti vil vrake eller reforhandle EØS-avtalen

Handlingsrom i stedet

– Er ditt ønske om å beholde EØS-avtalen i tråd med gjeldende vedtak i Fagforbundets høyeste organ, landsmøtet, om at EØS må ut av norsk arbeidsliv?

– Det som står, er at arbeidstakerrettigheter og arbeidsliv må ut av EØS-avtalen. Og det er det jeg sier; hvis man bruker EØS-avtalen til å undergrave tariffavtaler og arbeidsliv, så må norske politikere utnytte handlingsrommet, sier Mette Nord til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men landsmøtet mente jo faktisk at avtalen må ut av norsk arbeidsliv, og høres dermed ut til å gå lenger enn påstanden om at det er handlingsrom nok?

– Det er et veldig tydelig signal til norske politikere at det er norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning som skal gjelde i Norge. Det er det som ligger i det vedtaket, svarer Nord.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I selve EØS-avtalen har Norge, som ABC Nyheter har omtalt, forpliktet seg til å gi EØS-regler forrang dersom det oppstår motstrid til norske regler.

– Oppfatter du at ditt ønske om å beholde EØS-avtalen er i tråd med landsmøtevedtaket?

– Ja. Det vi sier, er at det er norske politikere som har ansvaret, slår Mette Nord fast.

Les også: Her er LO-ledelsens lite kjente EØS-bombe

En tredel av LO i snuoperasjon

Fagforbundet er ingen lettvekter på LO-kongressen, med 101 av 315 delegater. Forbundets dreining i mykere retning i EØS-spørsmålet er viktig for EØS-debatten på LO-kongressen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I morgen vil debatten trolig munne ut i et vedtak som, i likhet med forrige kongress, stiller krav i motstrid til EØS-avtalens forpliktelse til å la EUs lover ha forrang. Kongressen kommer trolig til å føye på noen ekstra kritiske formuleringer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har bekreftet på spørsmål fra ABC Nyheter at han som statsminister ikke ønsker å endre reglene om EØS-avtalens forrang. Samtidig varsler han at han vil ta noen sentrale ILO-konvensjoner inn i den norske menneskerettsloven.

I oktober kommer trolig Arbeiderpartiets positive syn på EØS-avtalen til å slå mer gjennom på Fagforbundets kommende landsmøte, enn det gjeldende vedtaket om EØS i handlingsprogrammet fra Fagforbundets landsmøte i 2013:

«Samtidig som den sikrer viktig norsk innflytelse på utformingen av standarder og handelsregler, har EØS-avtalen gitt oss store problemer på arbeidslivsområdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utviklingen av EØS-avtalen gjennom nye direktiver og forordninger, og ikke minst, nye tolkninger fra domstolen, har fått et omfang på arbeidslivsområde som går langt utover det som ble forespeilet da avtalen ble inngått.

Derfor mener Fagforbundet at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter må ut av avtalen, slik at vi kan bevare den norske arbeidslivsmodellen. (vår utheving)

I påvente av dette må vi benytte reservasjonsretten eller andre tilgjengelige virkemidler, der den norske modellen står under press. Fagforbundet er imot norsk EU-medlemskap.»