Meny

Rekordmange frykter tvangsekteskap:

Tvangsekteskap: – Veldig mange tør ikke be om hjelp

Norske myndigheter mottar stadig flere saker som omhandler tvangsekteskap.  Foto: Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB Scanpix / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ble kontaktet i 597 saker i 2016. Det er en økning på 50 prosent fra tidligere år.

– En av de største utfordringene, i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er alvorlige former for slik kjønnsbasert vold, sa Erna Solberg da hun onsdag presenterte regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Statsminister Erna Solberg t.v og finansminister Siv Jensen lanserte onsdag handlingsplan mot sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen lovet på kvinnedagen en skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold. Bedre rettsvern og mer forebygging skal være regjeringens våpen i kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Voldsom økning

Omfanget av antall registrerte saker om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse øker voldsomt. 

Det viser ferske tall i årsrapporten til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, som ABC Nyheter har fått tilgang på. 

I 2016 ble Kompetanseteamet kontaktet for råd og veiledning i 597 enkeltsaker, noe som er en økning på 50 prosent sammenlignet med tidligere år. 

Listhaug med tiltak: Vil innføre plikt til å melde fra om unge i tvangsekteskap

123 gjennomførte tvangsekteskap

Rapporten viser at Kompetanseteamet har fått en enorm økning i antall saker. De fleste henvendelsene gjelder trusler og vold, frykt for tvangsekteskap og gjennomført tvangsekteskap.

Dette er utviklingen fra 2015 til 2016:

  • Trusler og vold - 158 saker mot 126 i 2015
  • Frykt for tvangsekteskap - 139 saker mot 69 i 2015
  • Gjennomførte tvangsekteskap - 123 saker mot 90 i 2015
  • Etterlatt i utlandet - 44 saker mot 35 i 2015
  • Frykt for kjønnslemlestelse - 31 saker mot 20 saker i 2015

40 prosent av sakene gjaldt personer under 18 år, og i 79 prosent av sakene gjaldt henvendelsen en jente eller kvinne.  Det var flest saker knyttet til personer med opprinnelse fra Pakistan, Somalia, Afghanistan, Irak og Syria.

Dette samsvarer stort sett med tidligere år, bortsett fra de to sistnevnte landene hvor det har vært en markant økning. Det var 109 saker hvor personen hadde opprinnelse fra Irak (45 i 2015), og 78 saker hvor personen hadde opprinnelse fra Syria (28 i 2015).

– Gjenspeiler ikke omfanget

– Antall saker kompetanseteamet har veiledet i gjenspeiler ikke omfanget i Norge. Tallene sier noe om i hvilken grad tjenesteapparatet har hatt behov for veiledning i enkeltsaker. sier koordinator i Kompetanseteamet, Gloria Orellane Hellerud, til ABC Nyheter.

Ifølge Hellerud kan økt kompetanse være en årsak til at flere saker blir registrert. 

– Det kan være flere grunner til at det er en økning i henvendelser til teamet, som for eksempel at kompetansen om tematikken i tjenesteapparatet har økt og dermed avdekkes det flere saker, at de unge tør å be om hjelp fordi de er blitt mer bevisst sine rettigheter og at kompetanseteamet er blitt mer kjent i hjelpeapparatet og dermed får flere henvendelser.

Store mørketall

Selv om tallene ikke gir en eksakt beskrivelse av situasjonen, er mørketallene høyere, mener Hellerud.

– Det er trolig flere i førstelinjetjenesten som ikke tar kontakt med teamet for veiledning, fordi de har kompetanse til å håndtere sakene selv. I tillegg er det trolig mange unge som ikke tør å be om hjelp.

Det var hovedsakelig førstelinjetjenester som henvendte seg til teamet (88 prosent), som tidligere år. Dette omfattet blant annet UDI, kommunal barneverntjeneste, politiet, minoritetsrådgivere, krisesenter og asylmottak.

Les også: Kripos: Asyl-barneekteskap kan straffes i Norge

Husker du? Hareide: – Ikke riktig å forby arrangert ekteskap

Økning i saker fra asylmottak

Kompetanseteamet trekker frem tre årsaker til at det har vært en økning i antall henvendelser i 2016. Kompetanseteamet tror den høye ankomsten av asylsøkere i 2015 kan være en årsak.

«UDI har gjort et stort kompetanseløft, samt gjort Kompetanseteamet kjent i sin etat og overfor asylmottakene. Det er blant annet utarbeidet interne retningslinjer for å avdekke og håndtere voldssaker i UDI. I 2016 ser vi en økning i antall henvendelser om enkeltsaker fra både UDI og asylmottak,» heter det i rapporten.

I tillegg til høy innvandring peker Kompetanseteamet på at det er blitt økt kompetanse på tematikken i tjenestene. Det kan ha ført til at flere tilfeller av tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse identifiseres, mener Kompetanseteamet.

En tredje årsak kan være at Kompetanseteamet er blitt bedre kjent. 

Les også: Syrer med 14-årig kone blir ikke straffet i Norge

Populært