Meny

Usedvanlig bitter strid om kommunesammenslåing på Senja:

Folket sa nei - men kommunestyret i Berg vil ha Stortinget til å avgjøre kommunesammenslåing

SKALAND: Så fredelig ser kommunesenteret i Berg kommune ut en vanlig hverdag. La deg ikke lure. I virkeligheten bobler det blant folk. Befolkningen er splittet i to fiendtlige leire som krangler så bysta fyker i spørsmålet om å gå inn i en storkommune. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvor sover varaordføreren som brøt sitt velgerløfte og sikret flertall for storkommune? Spørsmål, trusler, raseri og fortvilelse. Det er strid om kommunesammenslåing i vesle Berg kommune.

BERG I TROMS (ABC Nyheter): «Berg kommune på eventyrøya Senja», frister kommunen på sin facebookside. Nå har eventyret blitt til mareritt.

– Det er bedre at Stortinget tar avgjørelsen, enn at vi skal rive strupen av hverandre, sier forhenværende ordfører Jan Harald Jansen til ABC Nyheter.

– Hvor i svarten skal man rekruttere folk til politikken her, når folk ser at det er sånn? spør varaordfører Guttorm Nergård når vi besøker ham i fiskerihavna Senjahopen.

Hva som skjer?

Striden om ja eller nei til å slå vesle Berg kommune sammen med sine tre nabokommuner raser så heftig, at et flertall på åtte mot sju i kommunestyret 23. februar valgte en overraskende løsning:

Arbeiderpartiet, som Jansen nå er gruppeleder for, og bygdelista Berg Fellesliste insisterte helt fram til et kommunestyremøte 23. februar på å vedta en avtale om sammenslåing med nabokommunene Lenvik, Torsken og Tranøy.

Det skjedde trass i at 71 prosent i en folkeavstemning i fjor sa de ønsket å bestå som en egen kommune.

Dermed kokte det da det ble kjent at Ap og Felleslista - sistnevnte gikk til valg på å bestå som egen kommune og la folkeavstemning avgjøre - for halvannen uke siden likevel ville banke gjennom kommunesammenslåing.

Les mer fra Berg: – Stortinget startet dette, nå får de rydde opp

Vondt blod ga original løsning

Men i siste liten fikk de to partiene, som har åtte av 15 representanter i kommunestyret, anfektelser og overrumplet kommunestyret.

LEGALITETSKONTROLL: – Én ting er at Berg Fellesliste brøt sine løfter til velgerne. De har også brutt en skriftlig avtale med oss, sier Ivar Mortensen, som varsler legalitetskontroll av kommunestyrevedtaket. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Jeg kjente på om det var moralsk riktig å gjøre en sånn avgjørelse med et så lite flertall og mot en folkeavstemning, forteller Jan Harald Jansen, som nå er gruppeleder for Ap i kommunen.

Da hadde han opplevd voldsomme reaksjoner i befolkningen.

På kort tid hadde en underskriftsliste med krav om en ny folkeavstemning før kommunestyret skulle stemme over intensjonsavtalen om kommunesammenslåing, fått 300 underskrifter.

Det er enda flere signaturer enn de 71 prosentene som stemte nei i 2016, med en valgoppslutning på 54 prosent.

– Vi i Berg opplever at dette har skapt så mye vondt blod og støy. Når folket sa nei og vi sa ja, kom vi til at Stortinget som har startet prosessen, bør ta en avgjørelse, sier Jansen.

Ved åpningen av kommunestyret overrasket han derfor med følgende forslag, som ble vedtatt med åtte mot sju stemmer:

«I Berg kommunestyre er det et flertall med 8 mot 7 for en sammenslåing av Berg kommune og Senja kommune, men grunnet et flertall i folkeavstemning mot sammenslåing, ber vi Stortinget avgjøre om Berg kommune skal slås sammen med Senja kommune eller fortsatt stå alene.»

Les også: 13 kommuner blir tvangssammenslått

– Vi skal leve videre

Selv er Ap-politiker Jansen til tider badevakt ved kommunens svømmebasseng i Senjahopen, og illustrerer stemningen blant de 900 innbyggerne:

VIL BLI STØRRE: Senjahopen i Berg kommune er landets 7. største fiskemottak. Tilhengerne av storkommune på Senja framholder at det ville bli landets nest største fiskerikommune. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Jeg har fått beskjed om jeg er modig som tør å gå på bassengkanten. Folk er helt forstyrra. Striden går på tvers av familiene. Vi skal leve videre. Stortinget skal ikke leve med konfliktene, forklarer Jansen.

Underskriftslista med krav om ny folkeavstemning, fnyser Jansen av:

– De var til og med inne blant de senile på sykehjemmet, og fikk underskrifter fra asylsøkere og latviere, hevder han.

– Å du store mi tid, sier initiativtakeren til innsamlingen, direktør Trond Abelsen ved selskapet Skaland Graphite AS, som har tre perioder som ordfører for Ap bak seg i kommunen, til anklagene fra Jansen.

– Påstandene sier mest om ham. Men ja, vi har to-tre utlendinger som har stemmerett her, med blant underskriverne, legger han til.

Ordfører Roar Jakobsen tilhørende en annen bygdeliste, Berg Samlingsliste (seks representanter), samt Frp (én) foreslo i stedet en ny folkeavstemning.

Men etter utspillet fra Ap og Felleslista trakk de dette forslaget og ville i stedet ha Berg kommunestyre til å beslutte at kommunen skal bestå på egenhånd.

Det slaget tapte de altså med snau margin.

– Hva håper du at Stortinget skal svare på bestillingen fra Berg, Jan Harald Jansen?

– Jeg ønsker selvfølgelig at Stortinget skal si ja. Så får vi se hvor mye Stortinget tar hensyn til en folkeavstemning, svarer han.

Les også: Støre vil stoppe Sanners reform

– Ingen andre i kongeriket

GJENNOMSIKTIG: I den vesle bygda Mefjordvær har varaordføreren sin registrerte hjemmeadresse. Folk på stedet tviler på at han bor der. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Ønsket om å få Stortinget til å overkjøre folkeavstemningen, deles ikke av Ivar Mortensen fra Samlingslista, som hovedsakelig består av folk med Sp- og SV-tilknytning.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noen annen kommune i kongeriket som sender en slik sak til Stortinget for avgjørelse. Det oppsto en utrolig situasjon i kommunestyret torsdag. Vi regnet med at saka var tapt. At et knappest mulig flertall skulle vedta å slå oss sammen til storkommune, sier han til ABC Nyheter.

Før og under kommunestyremøtet har Mortensen reist spørsmål om varaordfører Guttorm Nergård egentlig har lov til å sitte i kommunestyret.

– Det vært stort trykk mot ordføreren i det siste om han Guttorm virkelig er bergsværing. Naboer og andre har jo sett at han de par siste åra ikke lenger bodde i Mefjordvær, men har flytta til Lenvik kommune, sier Mortensen.

Kommunepolitikere må være bosatt i kommunen. Og Nergård ble jo tungen på vektskåla idet han gikk fra nei til ja. For da snudde flertallet.

Spørsmålet om Nergårds tilhørighet er en privatsak eller innebar inhabilitet, ble en stor sak på kommunestyremøtet, som du kan se i sin helhet på web-TV på Berg kommunes facebookside.

Torsken inviterte - og hoppet av

Ordfører Roar Jakobsen tilhørende Berg Samlingsliste, men selv medlem av Senterpartiet, understreker overfor ABC Nyheter at alle støttet folkeavstemningen som ble avholdt 30. mai 2016.

– Den var så klar at kommunestyret 18. juni i fjor vedtok at vi skal bestå som egen kommune. Da trodde jeg vi var ferdige med hele reformarbeidet, forteller Jakobsen.

I oktober vedtok nabokommunen Torsken under press fra Fylkesmannen å starte samtaler med Lenvik og Tranøy. Så inviterte de Berg med.

– Hos oss ble det flertall på ni-seks for ta imot invitasjonen fra Torsken. Jeg var mot, men deltok i forhandlingene, oppsummerer ordfører Jakobsen.

Det hele endte i en intensjonsavtale som initiativtaker Torsken selv sa enstemmig nei til i kommunestyret. Tranøy og storebror i samarbeidet, Lenvik med cirk 11.500 innbyggere, går videre med planene om å opprette en Senja kommune. Berg ber altså Stortinget skjære gjennom og si hva de skal gjøre.

Som om ikke størrelsen er nok, sitter Lenviks ordfører Geir-Inge Sivertsen i sammenslåingspartiet Høyres sentralstyre, mens rådmann Margrethe Hagerupsen var med i ekspertutvalget som anbefalte å gjøre Norge til et land bestående av storkommuner.

I Berg hoppet altså Felleslistas to representanter fra nei til ja så sent som januar i år. I programmet de gikk til valg på, går de derimot inn for interkommunalt samarbeid i stedet for kommunesammenslåing, som i tilfelle må skje frivillig og ved folkeavstemning.

– Etter kommuneloven kan ikke personer utenfor kommunen være representert i politisk verv, sier ordfører Roar Jakobsen om varaordfører Nergårds rolle.

– Jeg fikk spørsmål fra Frp og en god del andre i januar om hans bostedsadresse. Jeg sendte spørsmål til Folkeregisteret, men har ennå ikke fått svar, sier Jakobsen.

Grafsing i det personlige?

Spørsmålet fra ordføreren til Folkeregisteret kan ha avgjort kampen om storkommune i Berg. For umiddelbart etterpå sa varaordfører Guttorm Nergård opp den politiske samarbeidsavtalen med dem som til da hadde flertall, og gikk over til å støtte kommunesammenslåing.

STYGT SPILL: Guttorm Nergård er oppgitt over at hans privatliv blir trukket inn mot hans ønske om å slå sammen Berg med nabokommunene. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Påstander om at du som varaordfører ikke har anledning til å sitte i kommunestyret fordi du har din hovedbopæl i nabokommunen Lenvik, ble et viktig punkt på kommunestyremøtet 23. februar. Er det noe i det?

– Jeg ønsker ikke å forholde meg til slikt, sier Nergård når ABC Nyheter treffer ham mens han ordner garn.

– Jeg fikk et brev fra Folkeregisteret med spørsmål om hvor jeg bor. Det viste seg at det var ordføreren som reiste spørsmålet. Ville det ikke vært mer ryddig av ham å spørre meg? repliserer varaordføreren.

– Da jeg skulle kontakte deg, fikk jeg på gule sider opp en adresse på deg i Lenvik kommune?

– Jeg vet ikke hvordan de får sine adresser, sier Nergård til det.

– Jeg har etter en skilsmisse en vanskelig periode og syns det å sparke en mann som ligger nede, er en dårlig ting. Hvor i svarten skal man rekruttere folk til politikken her, når folk ser at det er sånn? Mange er sjokkert over framgangsmåten, sier Nergård.

Les også: Hver tredje nordmann får en ny kommune

– Nå er det umulig

BORT MED GRENSA? Skal grensa til Lenvik bort og Finnsnes på fastlandet bli kommunesenter for hele Senja? Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Vi er for liten kommune til å ha egne lister for alle partier, framholder Guttorm Nergård om stridens kjerne, at han støtter kommunesammenslåing.

– Felleslista gikk til valg på frivillig kommunesammenslåing og at avgjørelsen skulle tas i folkeavstemning. I forbindelse med folkeavstemningen delte dere ut løpesedler som oppfordret til å stemme for å bestå som egen kommune. Hva var det som fikk deg til å snu og gå inn for storkommune?

– Vårt vedtak knyttet seg til planer om å slå sammen seks kommuner. Det sa vi nei til. Men jeg har jobbet for en Senja-kommune med de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy i lang, lang tid. Senja vil bli en betydelig fiskeri- og sjømat-kommune. Og vi har mineraler og turisme, svarer Nergård.

ABC Nyheter har ikke funnet noe i Berg Felleslistes program som omtaler at standpunktet er avhengig av antall kommuner som skal slå seg sammen.

– Dessuten var flertallet i folkeavstemningen på 71 prosent for å beholde kommunen bare blant 54 prosent av de stemmeberettigede, legger Nergård til.

– Det er klart at en kommune på 900 mennesker ikke har mulighet til å eksistere. Det har jeg kjennskap til etter to perioder som varaordfører og en som ordfører. Kommunen har nesten ikke evne til å betjene kravene. Hvordan i all verden skal vi ha barnevern, Bufetat og andre tjenester hvis vi skal fortsette alene? spør han.

– Når Lenvik og Tranøy slår seg sammen, legger det betydelig press på oss. 50 avtaler om interkommunalt samarbeid med Lenvik sies opp 1. mai. Så har vi ett år på oss til å gjøre noe med det, sier Nergård.

– Var det riktig å gå for storkommune når dere gikk til valg på å forbli Berg?

– Ja, fordi det kom ny kunnskap. Jeg syns det er riktig å ta hensyn til ny kunnskap. Fylkesmannen så at alle fire kommunene ikke kunne klare seg selv og anbefalte tvang. Da tenkte jeg at det er bedre å være med på prosessen og påvirke, svarer varaordføreren.

– Ifølge Samlingslista hadde dere en skriftlig samarbeidsavtale som blant annet inneholdt målet om å forbli egen kommune. Når og hvorfor brøt dere den?

– Å «arbeide for» å forbli egen kommune, står det. Hvis det er mulig, gjør vi det. Men jeg føler at nå er det umulig. Så vi sa opp den avtalen i januar.

Les også: Ap-ordførere savner støtte fra Støre

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:47 – Pengene går til Kina, ikke til idretten18:24 Ingebrigtsen-brødrene utsetter sesongstarten18:21 SAS-meklingen inn i de avgjørende timene18:00 Familien reagerer på drapsdommen: – Et monster17:36 Norges siste atomreaktor stenges – milliardopprydning venter17:19 Enighet i finansoppgjøret – 9.200 kroner til alle17:18 Stebestefar tiltalt for grov voldtekt av femåring17:07 Selbekk mener Ropstad bør gå for en strengere innvandringspolitikk16:43 Atomreaktoren på Kjeller stenges, opplyser Institutt for Energiteknikk (IFE)16:38 Hjerneimplantat kan oversette tanke til tale16:34 Kvinne i 50-årene fikk problemer under første samleie – saksøkte staten16:28 Lastebilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap etter at syklist ble påkjørt16:17 Rapport: 1.600 sivile drept da Raqqa ble gjenerobret16:11 Tyskere stadig mer skeptiske til asylsøkere15:33 – Politimesteren i Finnmark har ikke gjort noe ulovlig15:25 Flere branner herjer fortsatt i Sverige15:18 Edvartsen varsler millionsøksmål mot NFF15:15 Politiet vil åpne grav14:59 Rapport: 1.600 sivile drept da Raqqa ble gjenerobret14:58 Nicki Bille: – Jeg er handikappet for livet14:34 Keiserpingviner rammet av mangel på is14:17 Nesten alle eldre bruker internett14:08 Giske vil ha debatt om organisasjonskultur13:56 OECD slår alarm om roboter13:52 Bankene varsler kraftig renteøkning13:50 Skavik tar over etter Mitter13:48 Storavis: – Ødegaard ikke til salgs13:35 Mann (38) dømt for drapet på Marie-Louise13:23 Færre asylsøknader innvilget i EU13:22 Israel ber borgere forlate Sri Lanka13:21 Russland og Kina med felles marineøvelse13:11 Kallmyr vil utvise flere kriminelle utlendinger13:10 Klimaaktivister limte seg fast til London-børsen13:09 Paret som ble funnet døde i Trondheim, har trolig vært savnet lenge12:58 – NRK bidrar til å fyre opp et konfliktbilde12:23 Barn er ikke «forrædere». En toåring kan ikke være radikalisert12:10 Aksjefall for lakseoppdrettsselskapene12:09 Russland vil delta i atomforhandlinger med Nord-Korea12:07 Bjervig blir norsk langrenns «supersjef»11:31 Biden gjør et nytt forsøk på å bli president11:28 Færre vil bli lærer og sykepleier11:00 Ny syklon på vei mot Mosambik10:53 Ny prisrekord for bensin i Norge10:34 Se bildene astronauten tok da han var et år i rommet10:33 Årets lag i Premier League10:17 Guardiola ber City-spillerne styre unna mediene09:58 Rask varsling kan redde liv på sjøen09:45 – Planetens helse står på spill09:25 Toro tilbakekaller seks ferdigretter09:22 Færre ser TV og leser papiraviser08:48 Norwegian fjerner Flex-billetter før mulig SAS-streik08:38 Uheldig MC-fører havnet i søppelbilen07:59 Schjelderup trekker seg som byrådsleder i Bergen07:58 Norwegian-smell på 2 milliarder07:56 United i sin verste form på 57 år07:46 169 millioner barn i verden har ikke fått meslingvaksine07:42 Pensjonister taper penger07:36 Seiersrekken til Skjelvik og Zlatans LA Galaxy tok slutt07:26 Haugen slo Olden i finalen og ble østerriksk mester06:59 Putin og Kim fornøyde etter møte06:45 Politiet truet med kniv i Trondheim06:41 Bølge av skogbranner i Nord-Europa06:37 Nye pågripelser på Sri Lanka06:32 Heiberg før presidentkampen: – Vil gi ro i feltet06:15 Mor og sønn funnet drept på Tenerife06:10 Politiet slår alarm om ungdomskriminalitet i Tromsø06:06 Mer bagasje ble borte på flytur i fjor06:00 Jemens mødre og barn dør05:50 Dette skjer i dag05:45 Gravemaskinfører dømt til fengsel etter dødsulykke05:31 Dette skjedde i natt05:11 Mann i 70-årene ranet og knivstukket i Bærum05:00 Sánchez i tet foran valget i Spania05:00 Nord universitet holder beredskapsøvelse inspirert av Viking Sky04:40 Carlos Ghosn løslates mot ny kausjon04:39 16-årig sjåfør til sykehus etter utforkjørsel04:22 Brexit betyr slutten for britiske lokalpolitikere i EU-land04:10 Politisk kaos og sviktende sikkerhet ga grobunn for radikalisering på Sri Lanka04:05 Luftvern kan koste opp mot 10 milliarder kroner03:04 Mann dømt for rasistdrap henrettet i Texas03:03 Skudd og skrik kan høres under politiøvelse i Oslo02:44 Innvandrerkvinner bak tre av ti fødsler i fjor02:24 Irans utenriksminister ut mot USA01:55 Prins William besøker New Zealand01:40 Agenda-rådgiver advarer mot å hente hjem norske IS-foreldre01:25 Overraskende stort underskudd for Tesla01:24 Godstog med brannfarlig gods sporet av i Nordland00:48 Byggearbeidere brøt røykeforbud i Notre-Dame00:20 Tre medlemmer av Sudans militærjunta går av00:20 Høyre vil språkteste barnehagebarn00:01 Politiet: Fire gjengledere fengslet i Oslo23:59 Facebooks overskudd halvert – kan få milliardbot23:55 Ny smell for Solskjær, tapte hjemme mot byrivalen23:37 Microsoft gjør det bedre enn forventet22:55 Ny smell for Solskjær, tapte hjemme mot byrivalen22:54 Wolverhampton ga Arsenal bank22:41 Iran advarer USA om konsekvenser av oljesanksjoner22:07 Hegerbergs Lyon jublet for seriegull21:12 Norwegian enige med Boeing om utsettelse av levering av 14 MAX-fly20:36 Boligblokk i brann i Sør-Sverige
Siste nytt
18:47Sport– Pengene går til Kina, ikke til idretten18:24SportIngebrigtsen-brødrene utsetter sesongstarten18:21ReisenyheterSAS-meklingen inn i de avgjørende timene18:00NorgeFamilien reagerer på drapsdommen: – Et monster17:36NorgeNorges siste atomreaktor stenges – milliardopprydning venter17:19PrivatøkonomiEnighet i finansoppgjøret – 9.200 kroner til alle17:18NorgeStebestefar tiltalt for grov voldtekt av femåring17:07PolitikkSelbekk mener Ropstad bør gå for en strengere innvandringspolitikk16:43TeknologiAtomreaktoren på Kjeller stenges, opplyser Institutt for Energiteknikk (IFE)16:38Helse og livsstilHjerneimplantat kan oversette tanke til tale16:34Helse og livsstilKvinne i 50-årene fikk problemer under første samleie – saksøkte staten16:28NorgeLastebilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap etter at syklist ble påkjørt16:17VerdenRapport: 1.600 sivile drept da Raqqa ble gjenerobret16:11VerdenTyskere stadig mer skeptiske til asylsøkere15:33Norge– Politimesteren i Finnmark har ikke gjort noe ulovlig15:25VerdenFlere branner herjer fortsatt i Sverige15:18SportEdvartsen varsler millionsøksmål mot NFF15:15NorgePolitiet vil åpne grav14:59VerdenRapport: 1.600 sivile drept da Raqqa ble gjenerobret14:58SportNicki Bille: – Jeg er handikappet for livet14:34VerdenKeiserpingviner rammet av mangel på is14:17KulturNesten alle eldre bruker internett14:08PolitikkGiske vil ha debatt om organisasjonskultur13:56PengerOECD slår alarm om roboter13:52PengerBankene varsler kraftig renteøkning13:50SportSkavik tar over etter Mitter13:48SportStoravis: – Ødegaard ikke til salgs13:35NorgeMann (38) dømt for drapet på Marie-Louise13:23VerdenFærre asylsøknader innvilget i EU13:22VerdenIsrael ber borgere forlate Sri Lanka13:21VerdenRussland og Kina med felles marineøvelse13:11PolitikkKallmyr vil utvise flere kriminelle utlendinger13:10PengerKlimaaktivister limte seg fast til London-børsen13:09NorgeParet som ble funnet døde i Trondheim, har trolig vært savnet lenge12:58Kultur– NRK bidrar til å fyre opp et konfliktbilde12:23PolitikkBarn er ikke «forrædere». En toåring kan ikke være radikalisert12:10PengerAksjefall for lakseoppdrettsselskapene12:09VerdenRussland vil delta i atomforhandlinger med Nord-Korea12:07SportBjervig blir norsk langrenns «supersjef»11:31PolitikkBiden gjør et nytt forsøk på å bli president11:28NorgeFærre vil bli lærer og sykepleier11:00VerdenNy syklon på vei mot Mosambik10:53MotorNy prisrekord for bensin i Norge10:34VerdenSe bildene astronauten tok da han var et år i rommet10:33SportÅrets lag i Premier League10:17SportGuardiola ber City-spillerne styre unna mediene09:58MotorRask varsling kan redde liv på sjøen09:45Verden– Planetens helse står på spill09:25Helse og livsstilToro tilbakekaller seks ferdigretter09:22KulturFærre ser TV og leser papiraviser08:48ReiseNorwegian fjerner Flex-billetter før mulig SAS-streik08:38NorgeUheldig MC-fører havnet i søppelbilen07:59PolitikkSchjelderup trekker seg som byrådsleder i Bergen07:58PengerNorwegian-smell på 2 milliarder07:56SportUnited i sin verste form på 57 år07:46Helse og livsstil169 millioner barn i verden har ikke fått meslingvaksine07:42PengerPensjonister taper penger07:36SportSeiersrekken til Skjelvik og Zlatans LA Galaxy tok slutt07:26SportHaugen slo Olden i finalen og ble østerriksk mester06:59VerdenPutin og Kim fornøyde etter møte06:45NorgePolitiet truet med kniv i Trondheim06:41VerdenBølge av skogbranner i Nord-Europa06:37VerdenNye pågripelser på Sri Lanka06:32SportHeiberg før presidentkampen: – Vil gi ro i feltet06:15VerdenMor og sønn funnet drept på Tenerife06:10NorgePolitiet slår alarm om ungdomskriminalitet i Tromsø06:06ReiseMer bagasje ble borte på flytur i fjor06:00VerdenJemens mødre og barn dør05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeGravemaskinfører dømt til fengsel etter dødsulykke05:31NorgeDette skjedde i natt05:11NorgeMann i 70-årene ranet og knivstukket i Bærum05:00PolitikkSánchez i tet foran valget i Spania05:00NorgeNord universitet holder beredskapsøvelse inspirert av Viking Sky04:40PengerCarlos Ghosn løslates mot ny kausjon04:39Norge16-årig sjåfør til sykehus etter utforkjørsel04:22PolitikkBrexit betyr slutten for britiske lokalpolitikere i EU-land04:10VerdenPolitisk kaos og sviktende sikkerhet ga grobunn for radikalisering på Sri Lanka04:05NorgeLuftvern kan koste opp mot 10 milliarder kroner03:04VerdenMann dømt for rasistdrap henrettet i Texas03:03NorgeSkudd og skrik kan høres under politiøvelse i Oslo02:44NorgeInnvandrerkvinner bak tre av ti fødsler i fjor02:24PengerIrans utenriksminister ut mot USA01:55VerdenPrins William besøker New Zealand01:40NorgeAgenda-rådgiver advarer mot å hente hjem norske IS-foreldre01:25PengerOverraskende stort underskudd for Tesla01:24NorgeGodstog med brannfarlig gods sporet av i Nordland00:48VerdenByggearbeidere brøt røykeforbud i Notre-Dame00:20VerdenTre medlemmer av Sudans militærjunta går av00:20PolitikkHøyre vil språkteste barnehagebarn00:01NorgePolitiet: Fire gjengledere fengslet i Oslo23:59PengerFacebooks overskudd halvert – kan få milliardbot23:55SportNy smell for Solskjær, tapte hjemme mot byrivalen23:37VerdenMicrosoft gjør det bedre enn forventet22:55SportNy smell for Solskjær, tapte hjemme mot byrivalen22:54SportWolverhampton ga Arsenal bank22:41MakroøkonomiIran advarer USA om konsekvenser av oljesanksjoner22:07SportHegerbergs Lyon jublet for seriegull21:12PengerNorwegian enige med Boeing om utsettelse av levering av 14 MAX-fly20:36VerdenBoligblokk i brann i Sør-Sverige
Populært