Meny

Regjeringen mener asylsøkernes mobiler bør sjekkes

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil at norske myndigheter skal kunne sjekke asylsøkeres telefoner for å sikre sikkerheten i landet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For å hindre at kriminelle får opphold og avdekke sikkerhetstrusler, vil Sylvi Listhaug og regjeringen endre loven slik at politiet kan sjekke asylsøkernes mobiler og PC-er som en rutineundersøkelse. 

Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen vil gå hardere til verks for å avsløre de som forsøker å lure norske myndigheter.

I dag er det slik at politiet kan gjennomføre undersøkelser på asylsøkeres mobil og PC for å klarlegge utlendingens identitet.

Nå foreslår innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at det også bør etableres et eget hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften, slik at politiet kan undersøke asylsøkeres telefoner og PC-er for å avdekke andre typer opplysninger. 

– Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til ABC Nyheter. 

– Jeg mener vi bør bruke dette til å få informasjon om reiserute og opplysninger av betydning for søknadsvurderingen, i tillegg til at det også kunne ha som formål å avdekke eventuelle opplysninger om menneskehandel eller menneskesmugling, sier Listhaug. 

Justis- og beredskapdepartementet foreslår derfor i et nytt lovforslag at visitasjon bør kunne foretas som rutineundersøkelse, på samme måte som tilfellet er i tollovgivningen.

Listhaug: – Mange gir uriktige opplysninger

I takt med utviklingen blir det stadig viktigere at politiet også kan undersøke mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsenheter, mener Listhaug.

Listhaug mener politiet trenger nye verktøy. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

– Det er dessverre slik at over 90 prosent av asylsøkerne mangler gyldige reisedokumenter i et normalår. Mange gir uriktige opplysninger om identitet og asylgrunnlag, og enkelte skjuler kriminell bakgrunn eller andre opplysninger av sikkerhetsmessig betydning. Det er en utfordring for norske myndigheter fordi en av våre viktigste oppgaver er å ivareta befolkningens sikkerhet, sier Listhaug. 

Regjeringen mener dagens regelverk ikke holder i politiets arbeid.

– Vi må ha et regelverk som er tilpasset den situasjonen vi står i og som gir oss mulighet til å innhente informasjon som er viktig for å avsløre de som prøver å lure norske myndigheter. Enkelte skjuler viktige opplysninger eller lyver ved asylregistreringen,  og myndighetene må derfor ha verktøy til å kunne avdekke dette for å forhindre at det gis opphold i Norge på uriktig grunnlag. Dette forslaget vil gi politiet og utlendingsmyndighetene nye viktige verktøyer i deres arbeid, sier statsråden som om noen dager går ut i svangerskapspermisjon.

De fleste samtykker i dag også til politiets undersøkelse av mobiltelefoner, ifølge justis- og beredskapsdepartementet.

Listhaug om hemmelige dokumenter: – Et voldsomt press på Europa nå

Aktuelt: Norge snart halvveis i flyktningkvoten

Tyskland foreslår det samme

I februar ble det kjent at også tyske myndigheter ønsker det samme som den norske regjeringen nå foreslår. 

Regjeringen fremmet et forslag om at migrasjonsmyndigheten skal ha anledning til å tappe asylsøkernes mobiltelefoner og datamaskiner, dersom de er i tvil om identiteten deres.

Ifølge det tyske innenriksdepartementet burde over halvparten av de 280 000 asylsøknadene som ble levert inn i 2016, vært undersøkt nærmere for å sjekke søkernes identitet.

Til nå har tyske myndigheter brukt språkeksperter, men dette har ikke vært nok, ifølge NRK. 

Les også: Aldri har så mange omkommet i Middelhavet som i 2016

Populært