Ny rapport: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

Se et utdrag fra presentasjonen av utvalgets rapport i vinduet over. Nederst i saken kan du se hele presentasjonen.

– Denne rapporten viser klart og tydelig at høy innvandring kan bety kutt i velferdsgoder, økte skatter og økte forskjeller, sier Sylvi Listhaug til ABC Nyheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

  • Høy innvandring av personer med små muligheter for selvforsørgelse vil representere en tilleggsutfordring og forsterke presset på offentlige finanser.
  • Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og etterkommere. Modellen er sårbar overfor høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner.
  • Norge har så langt ikke lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeidslivet.
  • Hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre med integreringen av innvandrere og flyktninger fra land utenfor Europa, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhørighet, tillit og samfunnsmodellens legitimite

De fire punktene er noen av funnene i den såkalte Brochmann 2-utvalget som har sett på langsiktige konsekvenser høy innvandring kan få for norske velferdsordninger.

Utvalget har vært ledet av Grete Brochmann.

– Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sa utvalgslederen på pressekonferansen.

Listhaug: – Høy innvandring kan bety kutt i velferdsgoder

Integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug sier til ABC Nyheter at rapporten viser «at vi er avhengig av å holde innvandringen lav».

– Denne rapporten viser klart og tydelig at høy innvandring kan bety kutt i velferdsgoder, økte skatter og økte forskjeller. Skal vi trygge det norske velferdssamfunnet er vi avhengig å holde innvandringen til Norge lav, og integrere de som kommer hit, sier Listhaug til ABC Nyheter.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.h) under presentasjonen av utredningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.h) under presentasjonen av utredningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Listhaug mener rapporten viser at det hun sier ikke er skremselspropaganda.

– Jeg er glad for at dette utvalget har gjort en grundig jobb som legger fakta på bordet for alle. Helt siden jeg begynte i denne jobben har jeg sagt tydelig at den norske velferdsmodellen vil være truet på sikt. Når vi ser disse funnene kan ikke det lengre avfeies som skremselspropaganda, slik enkelte har sagt.

Innvandringsministeren mener funnene viser at man ikke kan føre en liberal asylpolitikk.

– Jeg skal gjøre mitt ytterste for å fortsette å føre en streng asylpolitikk og stille krav i integreringspolitikken. Tiden for å feie utfordringer under teppet er langt forbi, sier Frp-statsråden.

Les ABC Nyheters dybdeintervju med Listhaug: – Jeg sover godt om natten

Innvandring kan utfordre velferdsstaten

– Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten gjennom to viktige mekanismer, sa Brochmann da hun la fram utvalgets rapport onsdag.

Modellen er sårbar overfor høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner. Samtidig bidrar relativt liten økonomisk ulikhet og et godt utdanningssystem til høy mobilitet blant etterkommere av innvandrere, konkluderer rapporten.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Hvis det viser seg at modellen faktisk fungerer dårligere i en situasjon med høy innvandring, gjennom at arbeids- og velferdspolitiske målsettinger ikke innfris, kan modellens legitimitet komme under press, sa Brochmann på pressekonferansen.

– For det andre kan støtten til solidariske løsninger svekkes ved at de økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen øker. Større deler av majoritetsbefolkningen kan etter hvert ønske å reservere full tilgang til velferdsgodene for de norskfødte, eller foretrekke private løsninger, sa hun.

Les også: Listhaug: – Skjønner at folk flest er skeptisk til mediene

– Får ikke opphold for å bidra til norsk økonomi

«Flyktninger og deres familiemedlemmer får ikke opphold for å bidra til norsk økonomi. Det er viktig å holde fast ved at det er prinsipielle forskjeller på arbeidsinnvandring og flyktninginnvandring. Men det er like fullt av stor betydning at de som faktisk skal forbli i Norge, blir integrert best mulig i arbeidslivet og i samfunnet ellers», skriver utvalget i utredningen.

Rapporten konkluderer med at flyktninger i større grad må bli en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet. Enklere sagt mener utvalget at integreringen av dagens flyktninger må gjøres bedre for å opprettholde dagens velferdsmodell.

– Flyktninger får ikke opphold for å bidra til norsk økonomi. Det er forskjell på arbeidsinnvandring og asyl. Men det er et mål at de skal delta i arbeidsmarked, sa Brochmann på pressekonferansen.

– Ikke gi skole og arbeidsmuligheter til de som har minst sannsynlighet for å få opphold, anbefaler Brochmann og utvalget.

Dagens rapport er den andre om velferdsstat og innvandring fra utvalget ledet av Grete Brochmann. Den første rapporten kom i 2011, og la grunnlaget for mye av debatten om en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge de siste årene.

Abid Raja: – Ikke la politikere som roper «lik og del» dra oss ned i gjørma

VIDEO: Se hele presentasjonen av utvalgets rapport.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden