Norsk matsikkerhet i krisetid:

– Regjeringens jordbruksmelding bryter med regjeringens egen erklæring

<p>OPPRØRT: Geir Pollestad (Sp) vil ha endringer i synet på norsk matsikkerhet, når Stortinget skal behandle regjeringens jordbrukspolitikk.</p>
OPPRØRT: Geir Pollestad (Sp) vil ha endringer i synet på norsk matsikkerhet, når Stortinget skal behandle regjeringens jordbrukspolitikk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solberg-regjeringen skriver i sin stortingsmelding om jordbruk at det ikke er sammenheng mellom norsk selvforsyning av mat, og hvor god forsyningsberedskapen er i krisetider. I regjeringserklæringen står det motsatte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er logiske grunner til at regjeringen ikke forstår hvor viktig matforsyning er som en del av den samla kriseberedskapen i Norge. Grunnen er at dersom regjeringen aksepterer at økt selvforsyning er en forutsetning for matberedskapen, vil de ikke kunne føre den jordbrukspolitikken de ønsker.

Det sier Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité og er saksordfører for stortingsmeldingen om jordbrukspolitikk landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte 9. desember, til ABC Nyheter.

Pollestad og Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget er rystet over regjeringens manglende satsing på matsikkerhet i krisetider, og varsler forslag til styrking av selvforsyning og matberedskap.

Verken i stortingsmeldingen om den blåblå regjeringens framtidige jordbrukspolitikk , eller i Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding om samfunnssikkerhet, varsles tiltak for å sikre befolkningens matsikkerhet, viste ABC Nyheters gjennomgang forrige uke.

Les: Tyskland kan beslaglegge gårdsbruk i krisetider - Norge gir blaffen

Regjeringens selvmotsigelse

I jordbruksmeldingen slår regjeringen fast at hvor mye mat vi produserer her i landet, selvforsyningsgraden, ikke spiller noen rolle for matberedskapen ved eventuelle kriser av alle slag i framtida.

«Selvforsyningsgraden er et mål for hvilken markedsandel matsektoren har her hjemme, og ikke et mål på forsyningsberedskapen.», heter det der.

– Det er rart når regjeringens Sundvolden-plattform fra 2013 sier det motsatte, at høyest mulig selvforsyning av mat påvirker beredskapen, påpeker Geir Pollestad.

Der står det at regjeringen vil «Arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn.»

Les også: Atomulykker, krig og kriser: Direktorat regner med trygg norsk matforsyning

Laks og gris like sårbare

Knut Storberget mener at hovedsaken for å bedre matsikkerheten dersom verdenshandelen stopper opp, er å opprettholde og øke egenproduksjonen. Regjeringen forutsetter derimot i sine beredskapsplaner at handel vil gå som normalt i alle situasjoner.

Den varsler også at den vil måle selvforsyning av jordbruksvarer uten å trekke fra den enorme importen av råvarer, ikke minst soya, til dyrefôr.

– Importen av soya for eksempel, er veldig sårbar, sier Storberget derimot til ABC Nyheter, og påpeker at usikkerheten like mye gjelder Norges store produksjon av sjømat, som for bøndene.

Den norske oppdrettslaksen har for lengst blitt vegetarianer, og spiser dobbelt så mye brasiliansk soya, som fiskemel og fiskeolje.

Les også: Laksenæringen importerer nå mer enn de eksporterer

– De legger seg så flatt

– Med de definisjonene regjeringen legger opp til, går man bort fra selvforsyning som mat produsert på norsk jord, sier Storberget, som varsler at han vil gjenta sitt forslag om å gjenopprette kriselagring av korn i Norge.

Det er tidligere blitt stemt ned i Stortinget.

– Vi lever i en verden med klimamessige endringer og en befolkningsøkning som vil kreve 60 prosent mer mat. Så er det utfordringer med krig og konflikt, sier Storberget.

– Jeg stusser derfor på at regjeringen legger seg så flatt i terrenget i spørsmålet om å produsere egen mat, fortsetter han.

Ap-politikeren mener at økt selvforsyning også gjør at maten blir tryggere og bedre, og sikrer næringsliv og bosetting.

– Det er vinn-vinn! Vi har bare gevinster å hente av økt norsk produksjon. Det basale er å sørge for å styrke kornøkonomien i Norge, sier Storberget.

Les også: OECD spår mer risiko i internasjonal handel med mat

Høyre: – Matsikkerhet viktig i urolig verden

– Regjeringen er skremmende naive. De forutsetter at enhver krise i framtida skal være i tråd med det de kaller for «planforutsetningene». Et fantastisk byråkratisk ord når du ikke har tenkt å gjøre noe, sier Geir Pollestad.

ABC Nyheter har også spurt Høyres landbrukspolitiske talskvinne Ingunn Foss om hun er tilfreds med satsingen på matberedskap i stortingsmeldingen, og om hun støtter ideen om at selvforsyningen i Norge ikke påvirker beredskapen i krisetider.

– I utgangspunktet tenker jeg at matsikkerhet og beredskap er viktig i en uroligere verden - på flere måter, svarer Foss.

– Likevel er vi vel blant de heldige som er selvforsynte med både kjøtt, fisk, melk, egg, grønnsaker, frukt, korn og så videre, men er avhengig av import av andre ting vi spiser, pluss fôrråvarer og maskiner, legger hun til.

Hun påpeker også at det forskes på hva som kan gi oss protein som erstatning for soya fra Brasil

– Nå starter vi behandlingen av jordbruksmeldingen i næringskomitéen, og jeg avventer resultatet av denne, skriver Foss i en epost.

Frp's landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen hadde mandag ikke tid til å besvare ABC Nyheters spørsmål om regjeringens holdning til matberedskap.

Stortingets næringskomité har frist til 7. mars med å komme med sin innstilling til jordbruksmeldingen.

Les også: Lundteigen (Sp) og Frp-statsråd Dale ble enige om én ting

Personvernpolicy