Matsikkerhet i krig og kriser:

Atomulykker, krig og kriser: Direktorat regner med trygg norsk matforsyning

LAV RISIKO: Norge er ifølge DSB sikret matforsyning også i krig, konflikt, naturkatastrofer og terror - så lenge importen går sin gang.
LAV RISIKO: Norge er ifølge DSB sikret matforsyning også i krig, konflikt, naturkatastrofer og terror - så lenge importen går sin gang. Foto: Colourbox

... så lenge handelsstrømmene går som de skal.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ser ingen hendelser i framtida som gir høy risiko for norsk matforsyning.

Det er bare en liten forutsetning:

Så lenge handelssystemene fungerer.

Det er konklusjonen i en Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning som DSB har utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Atomulykke eller krig - hva skjer?

Tenk deg hva som skjer med matforsyningen til din dagligvarebutikk hvis infrastrukturen ødelegges, elektronisk kommunikasjon går i stå, det bryter ut en omfattende pandemi - eller at det skjer en atomulykke, et sammenbrudd i finanssystemet, terror mot transportsystemet, bioterror eller plutselig innvandring.

Dette er noe av risikofaktorene DSB har vurdert med hensyn til hva som da skjer med matforsyningen.

De har også sett på global lav matproduksjon samtidig med svikt i norsk matproduksjon, eksportforbud i andre land, at soyaforsyningen fra Brasil stopper opp - og ikke minst krig.

Tar det med ro

Svaret er beroligende ifølge beskrivelsen lagt ut på LMDs hjemmeside:

«Direktoratet har analysert hendelser som skal gi et bredt bilde av påkjenninger som kan ramme norsk matforsyning. De har ikke funnet hendelser med høy risiko for norsk matforsyning.», skriver departementet.

Og legger til:

«En forutsetning for dette virkelighetsbildet er at vi har et fortsatt fungerende handelssystem, som gjør det mulig å importere mat. På lengre sikt kan klimaendringer og andre utviklingstrekk føre til at denne forutsetningen blir utfordret.»

Verken Landbruks- og matdepartementet eller Justis- og beredskapsdepartementet varsler ny styrking av norsk matvareberedskap i sine ferske stortingsmeldinger som kom før denne DSB-analysen forelå, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort.

Les: Tyskland kan beslaglegge gårdsbruk i krisetider - Norge gir blaffen

DSB anbefaler jordvern og kornlager

Onsdag gjorde landbruks- og matminister Jon Georg Dale klart for ABC Nyheter at norske planer for matvareberedskap forutsetter at Norge ikke blir avskåret fra import i lenger tid.

Han viser også til denne risiko- og sårbarhetsanalysen for norsk matforsyning fra DSB, som Stortinget i sin behandling av statsbudsjettet i 2016 ba om.

– De to departementene vil vurdere analysen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte og tidspunkt, sier Dale til ABC Nyheter.

Statsråden og direktoratet ser ut til å være noe uenig i synet på jordvern og innenlands landbruksproduksjon.

I stortingsmeldingen slår regjeringen fast at det ikke er sammenheng mellom graden av norsk selvforsyning og matberedskap i krisetider, men at import er avgjørende for norsk matforsyning.

I DSBs liste over forslag til tiltak for å dempe risiko, anbefales derimot en restriktiv jordvernpraksis.

«Av beredskapshensyn bør det utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i områder som er gunstig for landbruksproduksjon.», skriver DSB.

Analysen påpeker også risikoen for tilbudssvikt av korn til landet og anbefaler at Landbruksdirektoratet får i oppdrag å overvåke risiko for internasjonal tilbudssvikt.

Rapporten viser til at beredskapslagring av korn er avviklet og ber myndighetene utrede reetablere lagring hvis vurderingen av behovet endrer seg.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden