Matvareberedskap:

Tyskland kan beslaglegge gårdsbruk i krisetider - Norge gir blaffen

<p>I BERLIN: Jon Georg Dale presenterte norsk kvalitetsmat på Grüne Woche i Berlin 20. januar. Har han samme fokus som tyskerne på hardere tider?</p>
I BERLIN: Jon Georg Dale presenterte norsk kvalitetsmat på Grüne Woche i Berlin 20. januar. Har han samme fokus som tyskerne på hardere tider? Foto: Vidar Alfarnes / Landbruks- og matdepartementet

Før jul vedtok den tyske regjeringen dramatiske tiltak ved en matkrise. Solberg-regjeringen styrker derimot ikke norsk kriseberedskap for mat.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tyske regjeringen ser egen matforsyning i krisetider som så viktig at den nylig vedtok å kunne beslaglegge gårdsbruk.

9. desember 2016 la Solberg-regjeringen fram to svært så forskjellige stortingsmeldinger med ett felles trekk:

Verken i landbruks- og matminister Jon Georg Dales (Frp) stortingsmelding om den blåblå regjeringens framtidige jordbrukspolitikk , eller i Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding om samfunnssikkerhet, varsles tiltak for å sikre befolkningens matsikkerhet.

Tvert imot antyder Jon Georg Dale der at selvforsyning er likegyldig for matberedskapen i krisetider.

Selv har regjeringen erklært styrket beredskap som ett av sine åtte utvalgte satsingsomårder.

Det gir seg intet utslag i satsingen på matberedskap, viser gjennomgangen ABC Nyheter har gjort av de to stortingsmeldingene.

– Fullstendig historieløst å tro at import av mat ikke kan bli rammet av framtidige kriser, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til ABC Nyheter.

Les også: Atomulykker, krig og kriser: Direktorat regner med trygg norsk matforsyning

NATO, Tyskland, Norge og mat

Fem måneder før stortingsmeldingene kom, var forsvarsminister Ine Marie Eriksen (H) med på et vedtak på et NATO-toppmøte i juli 2016, som forplikter medlemslandene til å styrke kriseberedskapen for matforsyning.

Kontrasten fra de to norske meldingene kunne ikke vært større til et kabinettmøte hos kansler Angela Merkel i et annet NATO-land, Tyskland, få dager tidligere:

30. november vedtok de sin nye plan for å sikre matforsyninger i tilfelle matkriser som følge av pandemier, langvarige strømbrudd eller andre forhold.

Tysklands føderale ernærings- og landbrukdsepartement BMEL fikk da fullmakt til å beslaglegge gårdsbruk, stenge matbutikker, holde andre åpne og sette inn tiltak mot plyndring.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å uttale seg om de anser NATO-vedtaket oppfylt i og med de to stortingsmeldingene, men henviser til Justis- og beredskapsdepartementet, som er ansvarlig for beredskap.

Les også: Norsk kornimport er fordoblet på 15 år

Norge: Selvforsyning likegyldig

I Norge, som har mye fisk, men produserer en relativt liten andel av næringsmidler fra jordbruket, avviser regjeringen at matvareberedskapen påvirkes av hvor mye av forsyningene som produseres her hjemme.

I enhver krisesituasjon nasjonalt eller globalt tenker man at Norge bare kan kjøpe inn det som trengs fra utlandet:

«Selvforsyningsgraden er et mål for hvilken markedsandel matsektoren har her hjemme, og ikke et mål på forsyningsberedskapen. For matsikkerheten er handel og ivaretagelse av produksjonsressursene også avgjørende., heter det i statsråd Dales stortingsmelding.

Tidligere hadde Norge beredskapslagring av korn for ett års forbruk. Det ble avviklet i 1996. Nå gjenstår beredskapslagring av såkorn, noe det regjeringsoppnevnte forenklingsutvalget foreslo fjernet.

Les også: OECD spår mer risiko i internasjonal handel med mat

Lundteigen: – Internasjonal reaksjon nå

– Dette er fullstendig historieløst. Virkeligheten kan bli en atomulykke eller spredning av antibiotikaresistente bakterier som fører til kraftig redusert trafikk over grensene. Da blir du blir mer avhengig av egen produksjon, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

– Dette tåler ikke møtet med virkeligheten! Da beredskapslagring av korn ble fjernet, utløste det Riksrevisjonens sterkeste reaksjon. Skjer det noe tidlig i august, har vi bare til tre-fire ukers forbruk på lager, sier han.

– Kornet er jokeren i all matforsyning, beredskap og jordbrukspolitikk. Og vi snakker om veldig små penger. Nå har vi en internasjonal reaksjon mot frihandel av mat. Så nå skal vi finne vår nasjonale vei som Sp sto i spissen for under EU-kampen i 1994, varsler Lundteigen.

Les også: Lundteigen (Sp) og Frp-statsråd Dale ble enige om én ting

Ser risiko, mangler nysatsing

«Globalt kan alvorlige naturhendelser bidra til vann- og matmangel, hyppigere sykdomsutbrudd, politisk uro, kriminalitet og migrasjon», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i sin stortingsmelding «Risiko i et trygt samfunn».

«Utviklingstrekk henger ofte sammen og kan forsterke hverandre. Slike sammenhenger øker usikkerheten om hvilke endringer som vil inntreffe, og hvor hardt de kan ramme oss.», heter det videre.

Det er dette departementet som har det overordnede ansvaret for norsk beredskapspolitikk.

Deres melding omtaler at virksomheter med ansvar for samfunnskritiske funksjoner, som matvaredistributørene, har stor betydning, og at klimaendringene globalt kan påvirke matproduksjon og tilgang på rent drikkevann og gi økt konkurranse om vann, mat og areal.

Faren for antibiotikaresistente bakterier i husdyr, slik vi allede ser betydelige tilfeller av i svin i Danmark, tas også opp som en risikofaktor.

Men forslag til å styrke matvareberedskapen, ser ut til å glimre med sitt fravær.

Per-Willy Amundsen: – Passer bra

På NATOs toppmøte i juli 2016 forpliktet medlemslandene seg altså til å styrke den nasjonale sivile beredskapen og oppfylle sju grunnleggende forventninger til motstandsdyktighet i samfunnskritiske funksjoner. En av disse var robust mat- og vannforsyning.

– Hvorfor omtaler ikke meldingen styrking av den nasjonale beredskapen for robust matforsyning? Oppfatter regjeringen at NATO-forpliktelsen er oppfylt på dette området i beredskapsmeldingen, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen?

«Regjeringen besluttet i november 2016 å etablere et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. Bakgrunnen for etableringen av programmet er blant annet de vedtatte forventningene fra NATO til medlemslandene om motstandsdyktighet i samfunnskritiske funksjoner.», svarer Amundsen i en epost til ABC Nyheter.

«NATO har pekt ut syv områder hvor de har forventninger til medlemslandene, og ett av dem er innenfor matvare- og vannforsyning. De syv områdene sammenfaller godt med en rekke av de 14 samfunnskritiske funksjonene som regjeringen omtaler i stortingsmeldingen Risiko i et trygt samfunn.», fortsetter han.

Ifølge Amundsen blir oppfølgingen av NATOs syv definerte områder ledet av de departementene som er hovedansvarlige for disse områdene.

«På matvareområdet er dette Nærings- og fiskeridepartementet, som sammen med Landbruks- og matdepartementet allerede er godt i gang med en vurdering av landets matvareberedskap basert på analysearbeid utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.», skriver statsråden.

Programmet vil løpe frem til 2020.

Dale: Ikke langvarig stopp etter planen

Hva mener så landbruks- og matminister Jon Georg Dale om at styrking av matberedskap ikke er tema i de to stortingsmeldingene der det naturlig ville hatt plass?

– Ser Dale noen mangler ved regjeringens satsing på å sikre matforsyning i krisetider? Er han overbevist om at Norge i alle kritiske situasjoner nasjonalt og internasjonalt kan basere seg på import?

– Matsikkerheten i Norge blir sikret gjennom nasjonal produksjon, handel og ivaretaking av produksjonsgrunnlaget. Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser, svarer statsråden i en epost til ABC Nyheter.

– En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over tid blir ikke sett som realistisk etter de gjeldende planforutsetningene. Norge har vært og vil fremdeles være avhengig av å importere viktige matvarer, innsatsfaktorar, maskiner og utstyr, legger han til.

Dale påpeker at vi også er i den heldige situasjonen at vi har ein stor sjømatsektor.

– Sammen med matproduksjon fra landbruket sikrer dette et solid fundament for nasjonal matsikkerhet, sier han.

– Er du overbevist om at Norge i alle kritiske situasjoner nasjonalt og internasjonalt kan basere seg på import?

– Jeg viser til gjeldende planforutsetninger om at Norge ikke vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid, svarer landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra statsråd Dale.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:50 E16 stengt på grunn av steinras08:10 Universitet i nord dropper opptak av teologistudenter07:38 Skip grunnstøtte ved Rørvik i Trøndelag07:37 NRK: Bergensbanen kan bli kjørt av tysk eller svensk selskap07:34 Juletreprodusenter sier de må legge ned på grunn av konkurranse fra store kjeder07:32 PST og tysk politi etterforsker terrorfinansiering via norske banker07:07 USA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45 En omkommet etter vulkanutbrudd på New Zealand06:16 Flere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13 UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12 Dette skjer i dag06:01 Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37 Sør-Afrika vant Miss Universe05:37 Dette skjedde i natt05:31 Brudd for Løke, fortsetter håndball-VM tross knockout mot Danmark05:27 Storbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05 Langfingret tyv gikk rett i fella04:25 Tre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35 Dødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33 Norske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18 Johnsons parti øker på måling02:19 Nok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14 SV vil forby overnatting på lukket SFO01:31 Verdens våpensalg fortsetter å øke01:08 75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00 Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28 Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12 Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37 Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07 Verdens våpensalg fortsetter å øke21:52 Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32 NISO-heder til Johaug og Warholm21:19 SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02 Kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59 Biler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15 Uvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03 Drapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47 Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25 Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20 Macrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46 19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27 Rundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18 Hegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15 Rapperen Juice Wrld (21) er død17:10 Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37 Mann fant slange i eske med underbukser16:15 Skyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28 Maren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11 Viking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10 Mulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00 Bjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51 Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50 Over 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46 Arrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09 Riiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06 Engerdal-ordfører (51) død13:59 Norge med viktig VM-seier13:27 Russisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02 Trygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56 Sea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39 Veien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07 Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59 172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44 Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23 Enkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21 Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19 Klart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15 Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04 Norske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46 Magnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36 Helleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26 Mann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00 Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56 To personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:34 Titall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29 Serbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25 Mann (45): – Jeg føler så mye skam08:01 Rouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36 Malta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31 Hergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23 Minst 43 døde i brann i India06:20 Biler brant i Oslo06:18 Enebolig brant i Sykkylven06:00 Sjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58 Dette skjer i dag05:49 Dette skjedde i natt05:04 Israel besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12 Zuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04 Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35 Nord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02 Utvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52 To regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36 Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28 Ukraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56 Anthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23 Fylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57 Fall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54 Tåregass mot demonstranter i Paris22:20 Støre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen
Siste nytt
08:50NorgeE16 stengt på grunn av steinras08:10NorgeUniversitet i nord dropper opptak av teologistudenter07:38NorgeSkip grunnstøtte ved Rørvik i Trøndelag07:37ReiseNRK: Bergensbanen kan bli kjørt av tysk eller svensk selskap07:34NorgeJuletreprodusenter sier de må legge ned på grunn av konkurranse fra store kjeder07:32NorgePST og tysk politi etterforsker terrorfinansiering via norske banker07:07NorgeUSA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45VerdenEn omkommet etter vulkanutbrudd på New Zealand06:16NorgeFlere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13NorgeUNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12NorgeDette skjer i dag06:01VerdenNorge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37VerdenSør-Afrika vant Miss Universe05:37NorgeDette skjedde i natt05:31SportBrudd for Løke, fortsetter håndball-VM tross knockout mot Danmark05:27VerdenStorbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05VerdenLangfingret tyv gikk rett i fella04:25NorgeTre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35VerdenDødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33NorgeNorske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18VerdenJohnsons parti øker på måling02:19VerdenNok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14NorgeSV vil forby overnatting på lukket SFO01:31VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke01:08Norge75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00NorgeRiksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28VerdenSlutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12SportSkarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37KulturFarmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke21:52SportKristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32SportNISO-heder til Johaug og Warholm21:19PolitikkSV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02NorgeKvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59NorgeBiler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15NorgeUvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03VerdenDrapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47NorgeFotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25NorgeHavarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20PolitikkMacrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46Sport19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27VerdenRundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18SportHegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15KulturRapperen Juice Wrld (21) er død17:10SportOlsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37NorgeMann fant slange i eske med underbukser16:15VerdenSkyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28SportMaren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11SportViking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10SportMulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00SportBjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51NorgeBabcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50NorgeOver 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46VerdenArrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09SportRiiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06NorgeEngerdal-ordfører (51) død13:59SportNorge med viktig VM-seier13:27SportRussisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02Helse og livsstilTrygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56NorgeSea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39PolitikkVeien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07SportBrasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59Penger172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44PolitikkArbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23SportEnkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21SportJohaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19NorgeKlart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15VerdenEt halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04VerdenNorske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46SportMagnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36SportHelleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26NorgeMann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00NorgePelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56NorgeTo personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:34VerdenTitall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29SportSerbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25PengerMann (45): – Jeg føler så mye skam08:01VerdenRouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36VerdenMalta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31SportHergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23VerdenMinst 43 døde i brann i India06:20NorgeBiler brant i Oslo06:18NorgeEnebolig brant i Sykkylven06:00SportSjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58NorgeDette skjer i dag05:49NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenIsrael besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12SportZuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04NorgeAnsatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35VerdenNord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02NorgeUtvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52VerdenTo regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36NorgeOusland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28VerdenUkraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56SportAnthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23NorgeFylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57SportFall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54VerdenTåregass mot demonstranter i Paris22:20PolitikkStøre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus