LO-lederen om verftsstrid:

LO-Gerd tror viktig EØS-strid blir avklart før LO-kongressen

EØS OG LO: Gerd Kristiansen regner med at norsk Høyesterett ikke behøver å bli overprøvd i Brussel etter at NHO anket dom om utenlandske verftsarbeideres vilkår.
EØS OG LO: Gerd Kristiansen regner med at norsk Høyesterett ikke behøver å bli overprøvd i Brussel etter at NHO anket dom om utenlandske verftsarbeideres vilkår.

LO-leder Gerd Kristiansen erkjenner at det er i strid med LO-kongressens vedtak om EØS, at en arbeidslivsdom i norsk Høyesterett kan ankes til overvåkingsorganet ESA i Brussel.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men LO-leder Gerd Kristiansen håper at partene i Norge kan løse konflikten om utenlandske arbeideres godtgjørelse når de jobber ved norske verft, før EØS-avtalens vaktbikkje ESA vurderer lovligheten av en dom som falt i norsk Høyesterett i mars 2013: Verftsdommen.

– Nå vrir de seg som ormer borte i NHO, sa daværende LO-leder Roar Flåthen etter Høyesteretts avgjørelse. Der tapte NHO en konflikt om tolkningen av EUs direktiver for utlendingers vilkår ved norske verft.

Les også: NHO og verftene tapte i Høyesterett

Gerd Kristiansen: Ikke som LO-kongressen ville

– EØS-avtalen har ikke svekket arbeidslivets regler i Norge, konstaterte Flåthen den gang. Nå er det LO som vrir seg, idet problemene tårner seg opp for et EØS-vedtak på LO-kongressen i 2013.

Kongressen forutsatte for å støtte EØS-avtalen, at norske arbeidslivsregler skal ha forrang dersom det på grunn av EØS oppstår motstrid med EUs regler.

Det motsatte ser nå ut til å skje idet NHO nå, nesten fire år etter, har anket Høyesteretts verftsdom til ESA.

Les også: – EUs frie bevegelse gir oss sosial dumping og må reformeres

– Er det at en høyesterettsdom i arbeidslivsspørsmål kan ankes til ESA og EFTA-domstolen i tråd med LO-kongressens vedtak, LO-leder Gerd Kristiansen?

– Nei, det er jo ikke det. Men jeg tenker at dette kan vi løse på nasjonalt plan før kommende LO-kongress i mai, sier hun til ABC Nyheter under årsmøtet i Samarbeidskomiteen for sosialdemokrater og landsorganisasjoner i Norden (Samak), som pågår i Oslo mandag og tirsdag.

LO fattet for øvrig sitt vedtak om forrang vel vitende om at det er stikk motsatt av hva Norge har forpliktet seg til i EØS-avtalens protokoll 35.

Les også: - LO-kongressen med viktigste vedtak om EØS i norsk politikk

– Holship-dom respekterer norsk rett

Verftssaken er ikke den eneste provokasjonen mot LO-kongressens vedtak.

16. desember slo Høyesterett fast at Norsk Transportarbeiderforbunds kamp for å bevare norske bryggearbeideres 100 år gamle ordninger i havnene, er i strid med EUs konkurranseregler.

Det skjedde i den såkalte Holship-saken, der LOs nestleder Tor-Arne Solbakken umiddelbart slo fast at dommen ikke svekket bryggearbeidernes rettigheter.

– Men er LO-longressens betingelse om forrang for norske regler oppfylt når Høyesterett i Holship-dommen sier at de norske reglene er i strid med EUs?

– Ja, for det var norsk Høyesterett som tok den avgjørelsen på selvstendig grunnlag, slår Gerd Kristiansen fast.

– Men jeg mener flertallet av dommerne ikke skjelte nok til vår egen Grunnlov. Her må Stortinget se om de har vært tydelig nok i sine forutsetninger om hvordan Grunnlovens forhold til internasjonale konvensjoner er, legger hun til.

Foran rettssaken uttalte LO at det ville være brudd på norsk Grunnlov dersom utfallet ble som det ble.

Les også: EU med knusende seier over norske bryggesjauere i Høyesterett

LO-Gerd: - EU må forandre lovverket sitt

På Samak-årsmøtet diskuterte de sosialdemokratiske partilederne sin bekymring for at EUs regler for fri bevegelse slik de er i dag, presser lønninger og sosiale vilkår i nordisk arbeidsliv.

Her er Gerd Kristiansen klar på spørsmål fra ABC Nyheter:

– Jeg tror EUs regler må justeres. Men det må de landene som er medlemmer, stå for.

Tidligere har partileder Jonas Gahr Støres rådgiver, Jonas Bals, i et intervju med ABC Nyheter. bekreftet at styrkeforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere blir forrykket ved fri innvandring av arbeidskraft, og har ført norske håndverksfag ut i krise.

Men han er overbevist om at dette kan veies opp for ved nasjonal politikk.

– Styrken finnes i den norske modellen. Vi kan klare å gjøre det vi må gjøre, innenfor de begrensningene som EØS-avtalen gir, sa han.

Hva mener så LO-leder Gerd Kristiansen, som hørte debatten på Samak-årsmøtet mandag, om Norges muligheter til å bekjempe sosial dumping samtidig som landet på grunn av EØS-avtalen må følge EUs regler?

– Det er viktig at de nordiske landene som er med i EU-samarbeidet, tør å utfordre systemene, sier Kristiansen.

– Vi må utfordre EØS-lovgivningen på en helt annen måte enn vi har gjort. Vi må bruke handlingsrommet som ligger der, sier LO-lederen.

Les også: Støre forutsetter at Høyesterett følger EU-lovverket i arbeidslivsspørsmål

Personvernpolicy