Høie stopper ikke nedleggelsen av bassenget på Diakonhjemmet:

– Ren ansvarsfraskrivelse fra Bent Høie

<p>– HAR TILLIT: Helseminister Bent Høie får kritikk for å fraskrive seg ansvar i saken om nedleggelse av varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet Sykehus. Høie sier han har tillit til at Oslo kommune i samarbeid med sykehuset finner alternativer til de som bruker bassenget i dag.</p>
– HAR TILLIT: Helseminister Bent Høie får kritikk for å fraskrive seg ansvar i saken om nedleggelse av varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet Sykehus. Høie sier han har tillit til at Oslo kommune i samarbeid med sykehuset finner alternativer til de som bruker bassenget i dag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Jeg er veldig skuffa over at helseministeren er så lite handlekraftig, sier Karin Andersen (SV). – Har ingen grunn til å tvile på at sykehuset og SV-byråden løser dette, svarer Høie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet Sykehus, som har vært i drift siden 80-tallet, brukes ukentlig av omkring 800 kronisk syke, de aller fleste er revmatikere.

Forrige uke besluttet sykehusstyret ved Diakonhjemmet Sykehus å legge ned varmtvannsbassenget for godt fra påske neste år. Begrunnelsen er at de skal bruke området til pasientbehandling i stedet.

I forkant av vedtaket stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H), om hvorvidt statsråden godtar stengning av bassenget. Til ABC Nyheter sa Karin Andersen at Høie burde gripe inn og stoppe nedleggelsen.

Onsdag kom svaret fra helseministeren. Der kommer det frem at han ikke vil gripe inn i saken.

TERAPIBASSENG STENGER: – Jeg er veldig skuffa over at han er så lite handlekraftig på vegne av disse pasientene. Han sier at nå har vi fått pasientens helsevesen, men dette er ikke pasientens helsevesen; dette er systemets helsevesen. sier Karin Andersen (SV). Foto: Stig Weston
TERAPIBASSENG STENGER: – Jeg er veldig skuffa over at han er så lite handlekraftig på vegne av disse pasientene. Han sier at nå har vi fått pasientens helsevesen, men dette er ikke pasientens helsevesen; dette er systemets helsevesen. sier Karin Andersen (SV). Foto: Stig Weston

– Jeg synes det er en ren ansvarsfraskrivelse når jeg sammenligner med det Høie mente om tilsvarende spørsmål da han var stortingsrepresentant. Da var samme basseng nedleggingstruet og han mente at daværende helseminister måtte sikre tilbudet fordi det var viktig, sier Karin Andersen til ABC Nyheter.

Oslo kommune skal bygge tre nye bad og har tidligere uttalt at de vil se på mulighetene for å få til et permanent tilbud til disse pasientgruppene ved ett eller flere av disse. Men de nye badene vil ikke stå ferdig før i 2020 eller 2021, så kommunen jobber med å finne en midlertidig løsning. Også dette tar tid, har byråd for eldre, helse og sosiale forhold, Inga Marte Thorkildsen (SV), uttalt til Aftenposten.

– Høie vet utmerket godt at det ikke står noe tilbud der og venter på disse pasientene når Diakonhjemmet stenger dørene til sitt basseng. Det betyr at det vil være mange nå som ikke får opptrening, som ikke får holdt seg i aktivitet slik at de kan komme tilbake i jobb eller være i jobb, sier Karin Andersen.

Bakgrunn: – Kan være forskjellen på et godt liv og et liv i et smertehelvete

– Har tillit til at sykehuset og kommunen finner løsninger

– Jeg er overrasket over at jeg har større tiltro til Inga Marte Torkelsen enn det partikollega Karin Andersen har, sier helseminister Bent Høie til ABC Nyheter.

– Jeg opplever at både ledelsen ved Diakonhjemmet sykehus og byråden fra SV sier at de har et godt samarbeid for å løse denne saken til beste for pasientene. Det har jeg ingen grunn til å betvile, fortsetter han.

Når det gjelder saken Andersen viser til fra den tiden Høie var stortingsrepresentant, mener helseministeren at det er en helt annen sak enn dagens situasjon.

– Da hadde den rødgrønne regjeringen foreslått endringer i finansieringssystemet som skapte uro i hele landet. Nå handler saken om et konkret basseng i Oslo, som sykehuset uansett er nødt til å stenge på grunn av vedlikehold, sier Høie.

– Jeg har også nylig lagt frem for Stortinget en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet, der kommunene neste år får 200 millioner for å styrke tilbudet til denne pasientgruppen. I 2009 sto kommunene ovenfor en situasjon der sykehus over hele landet bygget ned sine tilbud, uten at kommunene hadde fått en opptrappingsplan for å bygge ut sitt tilbud, fortsetter han i en e-post.

Les også: Ber Høie rydde opp etter «skandalevedtak» ved Diakonhjemmet Sykehus

– Veldig skuffa over lite handlekraft

Andersen mener Høie skyver helseforetakene foran seg og viser lite handlekraft:

– Jeg er veldig skuffa over at han er så lite handlekraftig på vegne av disse pasientene. Han sier at nå har vi fått pasientens helsevesen, men dette er ikke pasientens helsevesen; dette er systemets helsevesen, sier SV-politikeren.

Hun mener dette er et eksempel på at foretaksmodellen er en dårlig styringsform, fordi helseministere kan toe sine hender og si det er helseforetakenes ansvar.

– Han har kjent til dette problemet i mange år, det er ikke noe plutselig som har falt ned fra himmelen. Høie har hatt mulighet til å ta initiativ selv for å sikre en fornuftig overgang og det har han ikke gjort, sier Andersen og fortsetter:

– Her detter pasientene mellom flere stoler uten at de ulike partene samarbeider og Høie sier at sånn er det bare. Pasientens helsevesen ville være en organisering til beste for pasienten, ikke for hver enhet for seg slik at de faller mellom flere stoler, som er det som skjer nå.

– Høie vil bruke mindre penger på rehabilitering

Når det gjelder helseministerens uttalelse om at han i forslag til neste års statsbudsjett styrker tilbudet til denne pasientgruppen er SV-politikeren dypt uenig.

– Høie sier han i budsjettet har lagt frem opptrappingsplan for rehabilitering, men når jeg går gjennom tallene ser jeg at det er mindre penger til rehabilitering nå enn det var før, sier Andersen.

Hun forklarer at regjeringen ved å kutte den såkalte diagnoselisten , som sikret pasienter med visse diagnoser rett til gratis fysioterapi, vil spare 140 millioner kroner. Samtidig reduseres rammetilskuddet til kommunene med 175 millioner, penger som kommunene skal hente inn igjen ved å kreve egenandel fra pasienten for fysioterapibehandling. 200 millioner kroner skal overføres til kommunene i forbindelse med Høies opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Samlet sett vil disse grepene utgjøre et kutt på 115 millioner kroner.

– Flere som har dårlig helse, får enda dårligere helse fordi de må betale selv og ikke nødvendigvis kan det. Helseministeren kan ikke bruke mange millioner kroner mindre på fysioterapi og hevde at flere får fysioterapi, sier Andersen.

De pengene som regjeringen planlegger å trekke fra kommunene, har kommunene sagt at det vil være vanskelig å få inn igjen. KS har uttalt at dette vil være spesielt vanskelig for 2017.

Mens Norsk Fysioterapeutforbund stiller seg kritisk til at det er pasientene som skal finansiere opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering.

– Også her kutter helseministeren et tilbud og skyver ansvaret over på kommunene og pasientene. Dette er heller ikke pasientens helsevesen, men nok et eksempel på at systemet settes foran pasienten, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

Norsk Revmatikerforbund har helse høsten kjempet mot nedleggelsen av terapibassenget ved Diakonhjemmet Sykehus.

Generalsekretær Tone Granaas sa onsdag at hun ble provosert av at Høie ikke tar sitt ansvar for å opprettholde et terapibasseng ved Diakonhjemmet Sykehus.

Les saken: – Helseministeren gjør pasientene til kasteball

Personvernpolicy