Ekspertkommisjon anbefaler fiskeriminister Per Sandberg:

– Fjern trålernes plikter, men ta noe av kvotene deres

Eksperter går inn for å trekke inn 15-25 prosent av torsketrålernes kvoter - og la dem slippe pliktene de til nå har hatt overfor lokalsamfunnene i nord.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Striden om sjømatindustrien og kystsamfunn i nord

  • Regjeringen presenterte 13. november 2015 sjømatindustrimeldingen med flere tiltak som skal bedre konkurransekraften og verdiskapningen i fiskeindustrien.
  • Regjeringen foreslo å regionalisere tilbudsplikten (at fisken ikke lenger må landes på bestemte steder, men innen en region), og fjerne bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten.
  • Stortinget ba 5. april 2016 om at pliktene først utredes av en kommisjon. Den la fram sin utredning 12. oktober 2016.
  • Leveringsplikten ble innført som en ordning for å sikre råstofftilgang til fiskeindustrien. For at fiskekvoter skulle gis til industrieide trålere, ble de pålagt å levere til visse anlegg på land.
  • I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt til spesifikke anlegg eller geografiske områder.
  • Regjeringen foreslår at tilbudsplikten skal gjelde fylker. Tilbudsplikten som trålere har til Båtsfjord vil da være oppfylt hvis fangsten tilbys fiskeindustri i Finnmark.
  • Regjeringen vil også fjerne forbudet mot å produsere fisk ombord på trålere som ikke har leveringsplikt.
  • De vil også liberalisere fiskesalgslagenes enerett til å fastsette minstepris.
  • Paragraf 2 i Havressursloven sier at fiskeressursene eies av det norske folk i fellesskap, noe mange mener er i ferd med å bli overført til store børsnoterte konsern nå.

Følg Stortingets behandling av sjømatindustrimeldingen

Det er anbefalingen fra kommisjonsleder Lars Mathiesen, som er professor emeritus ved Norges Handelshøgskole i Bergen, og en enstemmig Pliktkommisjon som i dag overleverte sitt forslag til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Les også: Per Sandberg får råd om trålerbaronenes forpliktelser i nord

Får kjøpe seg fri

Rederne og industrien er i dag pålagt en tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidinsplikt dersom industrien tar imot torsk som følge av redernes tilbudsplikt.

Kommisjonen forslår å la aktørene slippe disse pliktene, mot å kompensrer samfunnet på annet vis.

- Vi anslår fordelen for trålerrederiet Havfisk å være 15-25 prosent av kvotens verdi, sa Mathiesen.

Utvalget anbefaler derfor å inndra 15-25 prosent av Havfisks kvoter. Dette utgjør 1,5-2,5 prosent av samlet norsk kvote, tilsvarende 6000-10.000 tonn torsk i 2016

- Disse kvotene auksjoneres ut til foredlingsindustrien. De avtaler med fiskere når fisken skal være levert, gjerne på høsten til tider der industrien nå ikke har nok tilgang til råstoff, forklarer utvalgslederne.

Deretter skal fiskere få disse ekstra kvotene hvis de leverer når industrien vil ha fisken.

Sandberg: - Går lenger enn oss

- Dette blir industrifremmende. Det blir bedre lønnsomhet på land fordi det blir mer jevn aktivitet, sier Mathiesen.

Et næringsfond skal opprettes, finansiert av inntektene fra auksjonen. Det skal komme kystbefolkningen i Nord-Norge til gode.

Dermed går kommisjonen lenger enn regjeringen gjorde i sitt forslag i vår.

- Vi fjerna bearbeidingsplikten og regionalisere tilbudsplikten. Så ville vil utrede aktivitetsplikten, sier Per Sandberg til ABC Nyheter.

Han syns forslaget fra kommisjonen er svært interessant og vil sende det ut på høring i seks uker.

- Så ville Stortinget at alle pliktene skulle utredes.

- Kommisjonen går lenger enn regjeringen i spørsmålet om tilbudsplikten, som vi ville beholde, men regionalisere, sier Sandberg.

- Hva syns du om at aktørene ifølge forslaget må betale for å komme seg fri?

- Det har ligget i kortene i debatten at rederne må betale hvis noe skal endres. Jeg har vært tydelig på at hvis de skal slippe unna, skal samfunnet kompenseres, slår Per Sandberg fast overfor ABC Nyheter.

Les Pliktkommisjonens rapport her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært