Kampen om Nord-Norges fiskeressurser:

Per Sandberg får råd om trålerbaronenes forpliktelser i nord

HVEM SKAL TJENE PÅ FISKEN? Nåværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og forgjengeren Elisabeth Aspaker (H) har lagt opp et løp for å lette på trålergigantenes forpliktelser overfor lokale kystsamfunn i nord.
HVEM SKAL TJENE PÅ FISKEN? Nåværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og forgjengeren Elisabeth Aspaker (H) har lagt opp et løp for å lette på trålergigantenes forpliktelser overfor lokale kystsamfunn i nord. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

I dag får fiskeriminister Per Sandberg utredningen som kan sette fyr på fiskeripolitisk debatt foran stortingsvalget neste år: Dragkampen mellom børsnoterte konserns og lokale kystsamfunns interesser.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Striden om sjømatindustrien og kystsamfunn i nord

  • Regjeringen presenterte 13. november 2015 sjømatindustrimeldingen med flere tiltak som skal bedre konkurransekraften og verdiskapningen i fiskeindustrien.
  • Regjeringen foreslo å regionalisere tilbudsplikten (at fisken ikke lenger må landes på bestemte steder, men innen en region), og fjerne bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten.
  • Stortinget ba 5. april 2016 om at pliktene først utredes av en kommisjon. Den la fram sin utredning 12. oktober 2016.
  • Leveringsplikten ble innført som en ordning for å sikre råstofftilgang til fiskeindustrien. For at fiskekvoter skulle gis til industrieide trålere, ble de pålagt å levere til visse anlegg på land.
  • I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt til spesifikke anlegg eller geografiske områder.
  • Regjeringen foreslår at tilbudsplikten skal gjelde fylker. Tilbudsplikten som trålere har til Båtsfjord vil da være oppfylt hvis fangsten tilbys fiskeindustri i Finnmark.
  • Regjeringen vil også fjerne forbudet mot å produsere fisk ombord på trålere som ikke har leveringsplikt.
  • De vil også liberalisere fiskesalgslagenes enerett til å fastsette minstepris.
  • Paragraf 2 i Havressursloven sier at fiskeressursene eies av det norske folk i fellesskap, noe mange mener er i ferd med å bli overført til store børsnoterte konsern nå.

Følg Stortingets behandling av sjømatindustrimeldingen

Utredningen fiskeriminister Per Sandberg (Frp) får overrakt kl. 13.30 onsdag, kommer til å gjøre fiskeriene og leveringspliktene til et av de viktige slagene i 2017-valget.

Det sa SVs fiskeripolitiske talsperson Siv Elin Hansen da stortingsflertallet i vår unnlot å sluke regjeringens sjømatpolitikk med agn og søkke.

Regjeringen foreslo da å avvikle eller myke opp trålerredernes forpliktelser i etterkant av en annen stor utredning om sjømatindustrien,

I stedet ble fiskeriminister Sandberg pålagt å nedsette en kommisjon for å utrede tre av pliktene trålerrederiene og fiskeindustrien er pålagt overfor kystsamfunn i nord - leveringsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt.

Disse grunnsteinene i norsk fiskeripolitikk i etterkrigstiden dreier seg om å sikre at fiskeressursene skal komme lokale kystsamfunn til gode og sikre lokal verdiskaping (se faktaboks).

Les også: Bråstopp for regjeringens fiskeriendringer

Frykt for Finnmark

Trass i mandatet for kommisjonen som legger fram sin innstilling i dag, tok regjeringen allerede 17. juni et grep i en av pliktene den skulle utrede:

Fra da av kan torskekvoter selges innenfor hele Nord-Norge, mens de til nå har tilhørt de enkelte fylkene.

Frykten er at fiskeressursene utenfor Finnmark skal bli kanalisert til mer kjøpesterke investorer i for eksempel Nordland.

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkenes reagerte ved å spørre fiskeriministeren hvordan han kunne gjøre dette, all den stund Stortinget hadde bedt om en utredning før endringer gjøres i politikken.

Men fylkesbinding var ifølge statsrådens svar ikke en del av Stortingets vedtak.

«Bekymringen om at kvoter forsvinner fra nord til sør er uberettiget.

Spørsmålet skaper splittelse langt inn i Sandbergs eget parti Frp.

Les: Frp-politiker til Frp-fiskeriministeren: – Du har lagt opp til et ran av Finnmark

Industrien: – Fjern alle pliktene!

BORT MED PLIKTENE: Konsernsjef Webjørn Barstad i Havfisk ASA (til venstre) og konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods ASA, begge del av Akerkonsernet til de nå er solgt til Lerøygruppen, vil skyve leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt ut av norsk fiskeripolitikk. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
BORT MED PLIKTENE: Konsernsjef Webjørn Barstad i Havfisk ASA (til venstre) og konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods ASA, begge del av Akerkonsernet til de nå er solgt til Lerøygruppen, vil skyve leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt ut av norsk fiskeripolitikk. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Finnmark Fylkeskommune er blant dem som har kommet med klare meldinger til Pliktkommisjonen. Fylket insisterer på at verdien av tillatelser til å kunne høste en gitt andel av fellesskapets ressurser årlig, ikke kan gis gratis til et selskap på bekostning av mindre kystsamfunn.

«Fylkeskommunen mener at det fremtidige pliktsystemet må sikre at andelen av det råstoffet som omfattes av ordningen, leveres og sikrer økt aktivitet, sysselsetting og bosetting i berørte lokalsamfunn.», heter det.

Organisasjonen til havfiskeflåten, Fiskebåt, mener tvert imot: – Pliktsystemet har utspilt sin rolle og bør avvikles i sin helhet.

Kjell Inge Røkkes trålerkonsern Havfisk ASA er selvsagt enig med Fiskebåt:

«Det er nødvendig å øke markedsorienteringen i hvitfisknæringen. Det viktigste bidraget som politisk kan gis til dette vil være å oppheve pliktsystemet, da dette legger vesentlige begrensninger på aktørenes tilpasningsmuligheter til skiftende markeder.», skriver konsernsjef Webjørn Barstad.

Havfisk sine problemer var i fjor ikke større enn at sluttresultatet lød på 228 millioner kroner av en inntekt på 1,1 milliard.

Røkkes Aker-konsern har også hatt hånd om fiskeindustriselskapet Norway Seafoods, som også anbefaler å avvikle alle pliktene.

I disse dager har Røkke for øvrig solgt aksjemajoriteten i både Havfisk og Norway Seafoods til Lerøygruppen, slik at konsentrasjonen av fiskekvoter er blitt enda større.

Les også:

Gamvik Frp vil ha slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

Unisont Nord-Norge mot Røkke-konsernet i høring om sjømatpolitikken

Les alle innspillene til Pliktkommisjonen her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært