Meny

Norge skal få frihandelen på fote igjen:

Børge Brende arrangerer WTO-toppmøte i Oslo i oktober

Utenriksminister Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 land til uformelle drøftinger i Oslo for å få fart i liberalisering av verdenshandelen.

WTOs langdryge Doha-runde

Startet i 2001: Et ministermøte i Verdens handelsorganisasjon WTO avholdt i Qatars hovedstad Doha i november 2001, vedtok å starte en omfattende forhandlingsrunde om liberalisering av verdenshandelen.

Mange temaer: Denne såkalte Doha-utviklingsrunden omfatter 21 forhandlingstemaer. Mest oppmerksomhet har det vært om landbruksforhandlingene. Dessuten forhandles det om ikke-landbruksvarer (NAMA), tjenester, investeringer, regler og mye annet.

Fastlåst: Forhandlingene har vært fastslåste. I juli 2008 gjorde WTOs generaldirektør Pascal Lamy et nytt forsøk på å få enighet om hovedtrekkene (modaliteter) for to av forhandlingsområdene, landbruk og NAMA (industrivarer inkl. fisk).

Men også dette mini-ministermøtet mislyktes. Et ministermøte i desember 2009 lyktes heller ikke å få til reell bevegelse. I Nairobi desember 2015 ble runden som sådan nærmest parkert.

Hva er WTO? Verdens handelsorganisasjon har p.t. 162 stater som medlemmer og har et omfattende, forpliktende regelverk for å begrense handelshindringer. I likhet med EØS-avtalen griper noen av handelsreglene vidt inn i statenes suverenitet til å utforme politikk.

Utenriksminister Børge Brende (H) lot seg ikke affisere av demonstranter som bråkte under hele hans innlegg på ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i desember, som du kan høre på videoen over.

Og nå har han tatt skritt for å bringe prosessen videre for å styrke det internasjonale handelssystemet.

Det skal skje ved drøftelser med handelsministre fra 24 land, samt WTOs generaldirektør Roberto Azevêdo, på et uformelt ministermøte Norge arrangerer i Oslo 21. og 22. oktober, får ABC Nyheter bekreftet i Utenriksdepartementet.

Les også:   Nå støtter kritikerne WTOs frihandelsrunde

Kanskje kommer Kina

Store aktører som Brasil, EU, Kina, Russland og USA er blant de inviterte. Kina, som i mange år har boikottet bilateral kontakt med Norge, men har støtt på norske ministre i internasjonale sammenhenger, har så langt ikke bekreftet deltakelse.

WTO-direktøren sa i et brev 28. juli ja takk til å komme, og takker Norge for dette kjærkomne initiativet.

– Møtet vil bli en viktig anledning for ministre å begynne å tenke mer konkret på hvordan vi skal forberede ministermøtet i 2017, skriver Azevêdo.

I juli hadde Norge samtaler med president Obamas handelsrepresentant, (USTR), om det planlagte møtet i Oslo.

Etter flere år hvor fremdriften i WTO-forhandlingene har vært elendig, ga ministerkonferansen i Nairobi i desember 2015 åpning for en forsiktig bevegelse igjen. Der var Brende én av tre ministre som tilrettela arbeidet med selve ministererklæringen.

Blant vedtakene i Nairobi, var å avvikle alle eksportsubsidier på landbruksvarer innen 2020.

«Vi trenger handel for å skape en sterk framdrift for inkluderende velstand og velferd for alle.», skriver Børge Brende i invitasjonen han sendte til ministrene i juli.

Les også:   Enighet under WTO-konferanse i Nairobi

Tester ut idéer

– Åpen internasjonal handel forankret i WTO er et avgjørende bidrag for å sikre den globale økonomiske vekstkraften fremover, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til ABC Nyheter. – Ved å invitere til et WTO-ministermøte i Oslo i høst ønsker utenriksministeren å skape en ny dynamikk som kan bidra til å bringe WTO-forhandlingene fremover og å styrke det multilaterale byggverket som betyr så mye både for norsk og global økonomi, legger hun til.

Formålet er å legge til rette for forhandlinger fram mot neste ministerkonferanse i 2017. WTO avholder ministermøtet annet hvert år.

Ifølge Utenriksdepartementet vil ministrene få mulighet til å teste ut idéer i en mer avslappet setting enn de korte ministermøtene om WTO som tradisjonelt finner sted i marginen av World Economic Forum i Davos og OECDs ministermøte i Paris.

Handelsministrene fra Argentina, Australia, Benin, Brasil, Canada, Colombia, EU, India, Indonesia, Japan, Kenya, Kina, Korea, Lesotho, Marokko, Mexico, New Zealand, Pakistan, Russland, Rwanda, Singapore, Sør-Afrika, Sveits og USA er invitert.

Les også: Norge mener handelssanksjoner er lov i WTO

U-land er urolige for spillerommet sitt

Situasjonen før Oslo-møtet er at en rekke u-land er urolige over at nye WTO-avtaler kan begrense deres politiske spillerom for å utforme politikk i sine hjemland.

Avtroppende forhandlingsleder for diskusjonene i WTO om økt markedsadgang, den sveitsiske ambassadøren Remigi Winzap, sa i sommer at den beste måten å få framgang i liberaliseringen av både landbruk, andre varer («NAMA» i WTO-sjargongen) og tjenster, kan være å redusere det politiske spillerommet («Policy space») i WTOs medlemsland, melder Third World Network, som følger WTO tett.

De regner med at spørsmålet om dette kommer opp i samtalene i Oslo.

Trøbbel for u-lands matsikkerhet idet Børge Brende drar til WTO

– Verdens sultende er tatt til gissel av WTO-forhandlerne

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus