Åpen for alle - alltid

Olje- og energiminister Tord Lien:– Ordningen med kjøp og salg av garantier for fornybar kraft henger ikke på greip!

VIL HA ENDRING: Når EUs fornybardirektiv skal fornyes i 2020, vil olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at opprinnelsesgarantier for fornybar kraft skal holde seg til virkeligheten.
VIL HA ENDRING: Når EUs fornybardirektiv skal fornyes i 2020, vil olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at opprinnelsesgarantier for fornybar kraft skal holde seg til virkeligheten. Foto: Olje- og energidepartementet
Artikkelen fortsetter under annonsen

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) misliker praktiseringen av EUs fornybardirektiv, som fører til at tre fjerdedeler av norsk forbruk av vannkraft registreres som fossil- og atomkraft.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøp og salg av kraftgarantier:

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen.

I 2015 ble det produsert 145 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 141,5 TWh, herav 139 TWh vannkraftproduksjon, 2,5 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,1 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2015).

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

– Norsk industri er basert på vannkraft, men det blir skjult av verdipapirhandel. Det sier statsråd Tord Lien til ABC Nyheter.

– Det er håpløst at norsk industri må fortelle at vannkraften de bruker, er atomkraft, legger han til.

Mandag rykket næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie, ut i ABC Nyheter:

– Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE gjør norsk industri skitten, truer norske arbeidsplasser og hindrer nye grønne industrietableringer i Norge. Olje- og energiminister Tord Lien må gripe inn, krevde han, etter at ABC Nyheter lørdag skrev om en EU-ordning Norge har sluttet seg til.

Ordningen fører til at NVE erklærer at 75,1 prosent av den norske kraften som ble brukt i Norge i 2015, var fossil eller atomkraft.

I virkeligheten er nesten all strøm som forbrukes i Norge, fornybar, selv om EØS-avtalen på papiret omgjør den til skitten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ren kraft omgjøres til klimaforurensing

Nå får Voie medhold i sak av olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

– Det Voie peker på, er innholdsmessig det samme vi skriver i Energimeldinga. Stortinget var ikke like skeptisk som jeg var, da meldingen ble behandlet i juni. Det må jeg som statsråd forholde meg til, sier Tord Lien til ABC Nyheter.

Saken er at EU i sitt fornybardirektiv har opprettet et marked for kjøp og salg av garantier for at strømmen privatpersoner eller bedrifter kjøper, stammer fra fornybare kilder.

Slike opprinnelsesgarantier for fornybar kraft kan kullkraftverk eller atomkraftverk kjøpe som et verdipapir fra norske kraftselskaper - og vips, så får kundene deres garanti for at kullkraften de mottar, er 100 prosent fornybar energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skjer uten at et eneste elektron har forflyttet seg fra Norge. I stedet endres vannkraften som faktisk leveres i Norge, til å bli forurensende - på papiret - når et norsk kraftselskap har solgt fornybargarantier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne kreative klimahandelen fremkommer i NVEs såkalte varedeklarasjon. Ifølge den stammer angivelig 75,1 prosent av norsk kraftforbruk i Norge i 2015 fra fossil eller atomkraft.

Ordningen fikk tilslutning i Stortinget. Bare SV markerte et ønske om at opprinnelsesgarantier bare skal følge den reelle strømmen som når frem til forbrukerne.

Les også: – NVE gjør norsk industri skitten

– Henger ikke på greip

Statsråd Tord Lien vil gjerne ha forandring når fornybardirektivet skal revideres i 2020.

– Noe av industrien bør være opptatt av, er forutsigbahet i rammevilkårene. Ordningen med opprinnelsesgarantier skal vare frem til 2020. Det har kraftprodusentene gjort sine beslutninger på, og det vil jeg ta hensyn til, sier Lien.

– Fornybardirektivet som er i dag, løper ut i 2020 uansett. Så skal det erstattes av et nytt. Da mener jeg det er viktig at vi argumenter i Europa på at dette ikke henger på greip, sier Lien.