Rapport: Lite forsiktighet ved planlegging og kontroll av Tretten bru

Tretten bru kollapset 15. august i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Tretten bru kollapset 15. august i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble utvist for lite forsiktighet ved planlegging, prosjektering, kontroll og godkjenning av Tretten bru i Gudbrandsdalen, slår Havarikommisjonen fast.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg konkluderer kommisjonen i sin andre delrapport med at oppfølgingen av brua sviktet i 2016.

Dessuten er manglende kunnskap og læring etter tidligere hendelser er også en viktig årsaksforklaring, ifølge rapporten.

Kollapset i 2022

Tretten bru kollapset 15. august i 2022. Den lå på fylkesvei 254 og gikk over Gudbrandsdalslågen og E6 på Tretten i Øyer kommune.

Brua hadde bare vært i drift i ti år og to måneder da den plutselig kollapset. En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen personer ble fysisk skadd. Kollapsen er anslått å koste minst 300 millioner kroner. En midlertidig bru ble åpnet 30. juni 2023. Det jobbes med en permanent løsning.

I den første delrapporten kom det fram at brua mest sannsynlig kollapset fordi blokker ble revet ut av en av diagonalelementene av tre nær elvefundamentet i vestre del av elva. Det er ifølge Havarikommisjonen svært sannsynlig at bruddstedet har vært utsatt for svekkelse over tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Veidirektøren: På rett kurs

Til NTB opplyser veidirektør Ingrid Dahl Hovland at kommisjonens funn og foreslåtte tiltak i stor grad samsvarer med den uavhengige rapporten fra selskapet PwC.

– Det gir en trygghet for at vi er på rett kurs med tiltakspakken vi allerede har igangsatt, sier veidirektøren.

– Tretten bru var en katastrofal hendelse. Bare ved å snu alle steiner og få alle kortene på bordet kan vi lære av hva som gikk galt, slik at dette ikke skjer igjen. Det har vi nå gjort, fortsetter hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mellom gammelt og nytt

«Kort byggetid, spennlengder og gjenbruk av eksisterende fundament var rammebetingelser som forelå for planleggingen av brua. Disse rammebetingelsene, i kombinasjon med materialvalget og et sterkt fokus på estetikk, bidro til at konstruksjonen ikke oppnådde robusthet», heter det i den andre delrapporten.

Havarikommisjonen poengterer at Tretten bru ble prosjektert i løpet av en overgangsperiode mellom gammelt og nytt regelverk. Det var derfor mulig å forholde seg til det gamle regelverket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«I ettertid kan man likevel kritisere alle parter for å ha valgt og akseptert et regelverk som viste seg å ha en alvorlig mangel (blokkutriving). Overgangen fra nasjonale standarder til felleseuropeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner (eurokoder) var imidlertid omfattende og komplisert», heter det.

Råd om sikkerhet

Etter bru-kollapsen i Tretten ble lignende bruer sjekket, og minst fire av disse må bygges på nytt.

Havarikommisjonen kommer i sin andre delrapport med seks sikkerhetstilrådinger. Dette omfatter blant annet å gi Vegtilsynet myndighet til å føre tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til infrastrukturen på fylkesveier er ivaretatt av fylkeskommunene, samt kompetanseheving på forvaltning og vedlikehold av trebruer.