Innfører teltforbud: I sommer risikerer du bot og politianmeldelse for dette

<p>I Norge gjelder Allemannsretten, som er nedfelt i Friluftsloven. Den innebærer en rettighet alle som er bosatt i Norge har til å benytte naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Foto: Gorm Kallestad (FRB)</p>
I Norge gjelder Allemannsretten, som er nedfelt i Friluftsloven. Den innebærer en rettighet alle som er bosatt i Norge har til å benytte naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Foto: Gorm Kallestad (FRB) Foto: Gorm Kallestad / NTB

Har du planer om å campe i nærheten av Nord-Norges mest populære turistperler i sommer? Da må du tenke deg nøye om før du slår opp teltet.

Dersom du likevel tar sjansen og ikke undersøker nøye hvor det er tillatt å campe, risikerer du å bli ilagt bot hvis du befinner deg på «feil sted» til feil tid.

– Målet er ikke å begrense allemannsretten, men å ta vare på Lofoten. Vi skulle jo helst ønske at det ikke var nødvendig med teltforbud. Men behovet for tiltak har blitt for stort, forklarer daglig leder i Lofoten Friluftsråd, Peter Andresen, til NRK.

Tre kommuner innfører forbud

Det er de tre turistkommunene Moskenes, Vestvågøy og Vågan som nå har flagget at de innfører en ny friluftsforskrift. Denne medfører teltforbud på følgende destinasjoner:

Olenilsøya, Andøya, Vindstad, Tennes, Veines, Bollhaugen, Reinebringen, Sørvågvatnet, Langhaugen, Reine, Haukland, Stranda, samt deler av Kalle Rørvika.

Trår du feil her, og banker teltpluggene ned i jorden, må du regne med både politianmeldelse og bot.

Turisme har resultert i stor slitasje

Bakgrunnen for den kraftige innskjerpelsen av fri ferdsel og mulighet for overnatting i det fri, er den enorme tilstrømningen av turister de senere årene.

Turismen har ifølge lokale myndigheter resultert i stor slitasje på de mest attraktive stedene, til protester fra lokalbefolkningen.

I Norge gjelder Allemannsretten, som er nedfelt i Friluftsloven. Den innebærer en rettighet alle som er bosatt i Norge har til å benytte naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet,» heter det.

– Absolutt siste utvei å begrense allemannsretten

Men i lovverket nevnes det også at retten til opphold i naturen er mer begrenset enn ferdselsretten, ifølge Store norske leksikon. Det betyr at telt ikke må settes opp så nær bebyggelse at det forstyrrer beboernes fred, og eventuelle begrensninger går foran de generelle hovedreglene.

– Allemannsretten står veldig sterkt i Norge og er en viktig del av vår kulturarv. Det er viktig å verne om den. Samtidig følger det noen plikter om å ta vare på naturen. Det må være absolutt siste utvei å begrense allemannsretten. Det er vårt alles ansvar å ikke etterlate oss spor i naturen, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier til TV 2 .

Allemannsrett i andre land

I andre land gjelder også allemannsretten, men den norske allemannsretten er den mest omfattende og vidtrekkende i sitt slag.

Men fra i sommer av må alle som vil sove i telt være ekstra påpasselige med hvor de slår leir når de besøker Lofoten.

Personvernpolicy