Advokat Olav Lægreid stemplet uføre nordmenn som «suppehuer» og «mentalt degenererte»

<p>Advokat Olav Lægreid. </p>
Advokat Olav Lægreid.  Foto: NTB

Den profilerte trygderettsadvokatens omtalte av uføre nordmenn har vakt oppsikt og sinne. – Dette er noe av det styggeste jeg har vært vitne til, sier leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

Det var i et innlegg på sosiale medier at advokat Olav Lægreid tok bladet fra munnen og sa akkurat det han mente. Nærmest uten filter, og med sterke karakteristikker, fikk landets mange uføre gjennomgå.

«Det er selvfølgelig synd på alle uføre»

«Det er selvfølgelig synd på alle uføre, og det er en tragedie for hvert enkelt menneske som må gi opp karrieremuligheter på grunn av sykdom. Men å gå syk og uten jobb over tid er også i seg selv et bidrag til at man kommer litt utta det, man blir gjerne isolert og mister rytme på ting. Det gjelder ganske mange uføre. Og det fører i noen tilfeller til at man degenererer mentalt», skrev Lægreid på Facebook, og la til dette:

«Så selv om det er synd på de uføre, utelukker det ikke at en del av dem er blitt suppehuer. Det er medisinsk dokumenterbare fakta, og du må ikke komme til meg og kritisere meg for å være frekk og ufin å si sannheten.»

– Noe av det styggeste jeg har vært vitne til

Etter at innlegget ble postet gikk det ikke lang tid før det ble publisert et tresifret antall kommentarer. Mange følte seg tråkket på og etterlyste en beklagelse.

– Dette er noe av det styggeste jeg har vært vitne til. Dette er en advokat som er kjent for mange og som jobber med personer som er uføre, hvordan han kan uttale seg slik om sine egne potensielle klienter er helt uforståelig for meg. Dette viser bare hvilket menneskesyn han har. Uføre er allerede en sårbar gruppe, og en advokat som ham bidrar bare til at flere uføre nå blir redde for å bruke advokat , sier AAP-aksjonens leder, Elisabeth Thoresen til Dagsavisen, som først omtalte saken.

I 2022 vil det være 378.000 uføre i Norge

Antall personer som fikk uføretrygd i Norge per desember 2020, var 357.600. Andelen uføretrygdede i prosent av befolkningen var på 10,4 prosent. Ifølge prognosene til Nav vil det være 378.200 mottakere av uføretrygd ved utgangen av 2022. Det betyr en økning på to prosent i 2021 og 3,7 prosent i 2022.

Etter å ha blitt bombardert med kritikk, tok Olav Lægreid pennen fatt på nytt og postet en ny kommentar på sosiale medier.

«Måten de oppfatter innholdet i en tekst på, kapasiteten de mangler til å lese kronikken og sjekke linkene, måten de argumenterer på, og at de mangler evne til å endre oppfatning når de blir presentert med fakta de ikke kjente fra før. Alt dette taler sitt tydelige språk om en gruppe mennesker som slett ikke har noe i arbeidslivet å gjøre».

Tar selvkritikk: – Jeg er lei meg for at jeg ble for ivrig

Det hører også med til historien at Lægreid har skrevet en kronikk sammen med to andre advokater, Gro Sandvold og Helge Dolsvåg. Her hevder de at AAP-aksjonen – som er en ideell organisasjon som arbeider for «best mulig velferdsordninger og hjelp til de som blir langvarig syke» sprer falske påstander om Nav. AAP-aksjonen svarte deretter med en egen kronikk i Dagsavisen hvor de tok kraftig til motmæle.

14. april kom Lægreid med nok et innlegg hvor han delvis beklager sin egen ordbruk.

– Jeg er lei meg for at jeg ble for ivrig med å svare på de mange personangrepene og avsporingene jeg opplevde at AAP-aksjonen kom med, slik kommentaren «suppehue» framstår som et malplassert sleivspark mot uføre. Ordvalget var nokså uærbødig i utgangspunktet, og verre ble det da. Det heter seg at lediggang er roten til alt ondt, og kanskje burde jeg sagt det slik i stedet, innrømmer den erfarne trygderettsadvokaten.

Flest uføre i Agder, Nordland og Innlandet

Flest uføretrygdede, målt i prosent av befolkningen, finner man i Agder (14,1 prosent), Nordland (13,8 prosent) og Innlandet (13,7 prosent), mens det er lavest andel uføretrygdede i Oslo (6,2 prosent), Vestland (8,7 prosent) og Rogaland (8,8 prosent).

– Fylker med høy prosentandel eldre har også høy prosentandel uføre. Yngre befolkning og et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke prosentandelen som får uføretrygd ned. Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som får uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Personvernpolicy