Norge diskuterer fritidsreiser med Norden

<p>Bussen med blant annet svenske pendlere forlater Karlstad.</p>
Bussen med blant annet svenske pendlere forlater Karlstad. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Monica Mæland møter sine nordiske kolleger fredag, blant annet for å koordinere reiseregler mellom landene. I dag er det unntak for pendlere fra Sverige og Finland, men ikke for fritidsreisede, som norske hytteeiere i Sverige.

Som ABC Nyheter omtalte tidligere onsdag reiser svenske arbeidere helt lovlig frem og tilbake over grensa mellom Norge og Sverige, uten å risikere karantene i noen av landene.

Bakgrunn: Her reiser svenske arbeidere karantene-fritt over grensa til Norge

Det bekrefter også Helsedirektoratet overfor ABC Nyheter:

«Pendlere er unntatt så lenge de er på reise til jobb og på jobb. Dette gjelder også de som ukependler, om de pleier å gjøre det».

VIDEO: Se justisministerens respons på spørsmålene fra ABC Nyheter om pendlere over grensen versus hytteeiere

Diskuterer med Norden

Under den daglige pressekonferansen om coronastatusen i Norge onsdag stilte ABC Nyheter følgende spørsmål til justisminister Monica Mæland.

– Hva er begrunnelsen for at svenske arbeidere som ukependler over grensen til Norge slipper karantene, mens norske eiere av fritidsboliger i Sverige som overnatter må i karantene?

– Det ligger i at vi har en lang grense mot Sverige – og også mot Finland, der gjelder de samme reglene – hvor veldig mange bor og jobber på tvers av grensen. Da vi innførte bortvisningsforskriften, så unntok vi de som til daglig jobber og bor på tvers av grensen slik at de kunne fortsette å fungere. Vi har ikke unntak for fritidsreiser. Vi behandler Sverige og Finland på samme måte som alle andre land. Det har vi ikke endret på, det vil vi komme tilbake til. Men det avhenger av
hvordan smittesituasjoner er, og den er forskjellig i Sverige og i Norge, svarer Monica Mæland (H).

Justisministeren forskutterte ABC Nyheters neste spørsmål noe, men det innsendte spørsmålet ble likevel lest opp:

– Er det på trappene å gjøre noe med karantenereglene for norske hytteeiere i Sverige?

– Hvis vi gjør endringer der så vil nok det gjelde også andre land, fritidsreiser til andre land, slik at vi har likest mulig regler, for dette handler ikke om hvor man har en hytte, selv om jeg vet at mange er opptatt av det. Vi er opptatt av å ha et regelverk som er forståelig og håndterbart for flest mulig og dette koordinerer vi nå med både Norden – jeg skal ha et møte med mine nordiske kolleger på fredag – og med EU, så det kommer vi tilbake til. Men det er altså smittebegrunnelsen som ligger bak at vi ikke ønsker fritidsreiser til noe sted fra Norge.

Kjenner ikke antallet

Helsedirektoratet har ingen oversikt oversikt over hvor mange svenske pendlere som daglig eller ukentlig passerer grensa.

Det har flere ganger blitt trukket frem hvor store ulikheter det er i antallet omkomne av virussmitten i Norge og Sverige. De siste tallene viser at 3.460 personer er døde etter å ha fått påvist viruset i Sverige, totalt er 27.909 personer bekreftet smittet. I Norge er tallene 228 døde og 8158 smittede.
I covid-19-forskriften heter det om denne gruppen som kommer regelmessig til Norge:

«Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid».

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært