Politiet beklager: Kjørte overgriperen hjem til voldsoffer

En politipatrulje kjørte en mann som var ilagt besøksforbud hjem til samboeren og lot ham være igjen alene. Nå beklager politiet hendelsen. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
En politipatrulje kjørte en mann som var ilagt besøksforbud hjem til samboeren og lot ham være igjen alene. Nå beklager politiet hendelsen. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I en halv time lot politiet en mann som var ilagt besøksforbud ødelegge boligen og samboerens veteranbil. Nå beklager de hendelsen. 

Etter ett års saksbehandling beklager Øst politidistrikt overfor samboeren som fikk boligen herjet og veteranbilen skadet. Visepolitimester Geir Johan Solem mener deres valg og opptreden i denne saken, var kritikkverdig.

Hendelsen fant sted 20. mars i fjor. Mannen ble da ilagt besøksforbud mot samboeren og forbudt å oppholde seg i deres felles hjem i Lillestrøm.

Det ble samme kveld avtalt at mannen skulle få komme til boligen og hente private eiendeler, og samboeren holdt seg da borte. Men politibetjentene forlot deretter mannen alene i huset.

«Unødvendig og skremmende»

I klagen til politidistriktet benyttet han ikke bare anledningen til å ta en dusj etter å ha vært fengslet og pakke sine private saker, han rev også ut ledninger i huset, helte ut øl og ødela låsen på samboerens veteranbil.

«Unødvendig og skremmende opplevelse», skriver samboeren om hvordan det var å komme tilbake til hjemmet etter mannens hærverk.

Politiet blir samtidig bedt om å revurdere håndteringen av saken for fremtiden, for det var ikke «en ok opplevelse for meg som har vært utsatt for vold og trusler».

Etter å ha gått gjennom sakens dokumenter og uttalelser fra betjentene som kjørte mannen til huset, konkluderer altså visepolitimesteren med at det var kritikkverdig å la den voldsmistenkte bli igjen uten tilsyn.

I uttalelsen fra tjenestemennene bekreftes det at de lot ham være alene i 35 minutter, mot et pålegg om å forlate boligen før klokken 21 – «noe som vi anså som nok tid til å få vasket seg og få pakket tingene sine».

«Dette ble meldt inn til operasjonssentralen og det ble aldri nevnt at XX ikke kunne være i sitt eget hus».

Tjenestemennenes nærmeste leder mener det «kan synes som om det har vært en mangelfull kommunikasjon mellom operasjonssentralen og politipatruljen».

«Psykisk belastning»

I visepolitimesterens vurdering av saken fremkommer det at patruljen ikke forsikret seg om at mannen som var ilagt besøksforbud faktisk forlot parets felles bolig, noe han mener de burde ha gjort.

«Et pålegg om å forlate stedet innen et visst klokkeslett synes ikke i tilstrekkelig grad å sikre at vedkommende forlater stedet og i forlengelsen av dette – å ivareta fornærmedes sikkerhet og eiendom».

«Sakens alvorlige karakter og mulige konsekvenser ved brudd på besøksforbud, tilsier at innrapporteringen til operasjonssentralen burde vært kvalitetssikret i større grad av operasjonsleder. At dette ikke ble gjort, anses som uheldig», skriver visepolitimester Geir Johan Solem.

Han konkluderer med at saken «gir grunnlag for kritikk og vi beklager hendelsen, samt den psykiske belastningen dette medførte for din del».

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært