I 1848 skal Lauritz Odin fra Vardø ha skutt den siste

Geirfuglens siste håp

URPINGVINEN: Geirfuglen som står i monter på Zoologisk museum Oslo er en kopi, satt sammen av fjær fra alker og avstøpninger fra museets ekte eksemplar. Den ekte står innelåst i et skap på loftet. Innfelt: Lauritz Odin Brodtkorb
URPINGVINEN: Geirfuglen som står i monter på Zoologisk museum Oslo er en kopi, satt sammen av fjær fra alker og avstøpninger fra museets ekte eksemplar. Den ekte står innelåst i et skap på loftet. Innfelt: Lauritz Odin Brodtkorb Foto: Mimsy Møller/Vardø Museum

Den ble utryddet for 170 år siden, etter en nedslakting så hodeløs og rå at den mangler sidestykke i historien. Nå skal forskere bringe geirfuglen tilbake. Men vil vi egentlig det?

Denne saken ble opprinnelig publisert i Dagsavisen 30. oktober 2016.

En vårdag i 1848 ror 25 år gamle Lauritz Odin Brodtkorb og et par venner ut på jakt. Det er sesong for ærfugl, og mennene forventet neppe annen fangst, bortsett kanskje fra en skarv – eller en alke.

Ute i sundet mellom Vardø og den nå fredede Reinøya får karene øye på noe som ligner svært på en gruppe alker, bare mye større. Det er fire av dem, rett fremfor båten. Fuglene flyr ikke opp, men gir seg til å bakse med vingene og dukke innimellom.

På 40 meters hold skyter Lauritz Odin Brodtkorb en av fuglene.

Karene bringer den døde alkefuglen om bord i båten. De stusser kanskje, men finner ingen nytte av fangsten. Når jaktlaget kommer tilbake til Vardø, lar de bare fuglen ligge igjen i strandkanten. Et par dager senere er den forsvunnet.

Geirfuglen


Utdødd alkefugl som var tallrik i hele det nord­atlantiske området.

Den største av alke­fugl­ene da den fantes, med en kroppshøyde på opptil 70 – til og med 80 – centimeter.

Kunne ikke fly, men var en dyktig svømmer, slik som pingvinene på motsatt side av kloden.

Den siste sikre observasjonen av geirfugl var et par på øya Eldøy på sørvest-enden av Island. Begge ble vridd nakken om på og drept av islendingene Jon Brandsson og Sigurdur Islefsson den 3. juli 1844. Ketill Ketilsson skal deretter ha knust egget de ruget på med støvelen sin.

Observert igjen på Vardø i 1848 og på Grønland flerre ganger utover på på 1850-tallet, men disse observa­sjonene er usikre.

Verdens naturvernunion har akseptert en observasjon gjort på Newfoundland i 1952 som den aller siste av geirfuglen.

Ser vi bort fra kanari­svartjelden som forsvant fra Kanariøyene i første halvdel av forrige århundre, er geirfuglen den eneste fuglen som har hekket i Europa som har dødd ut i løpet av de siste 500 årene.

Brodtkorb beskriver senere fuglen i et brev, som sort og hvit i farge, omtrent som en alke – men mye større, som en ringgås. Foran hvert øye hadde fuglen en hvit flekk. Senere identifiserer vardøværingen også fuglen han skjøt på fargeplansjer. Han er sikker. Det var en geirfugl.

Siste skudd

Vardø-observasjonen er omstridt. Ingen tør avvise den helt, men mange eksperter tviler på at det virkelig var en geirfugl unge Brodtkorb skjøt den dagen for 168 år siden. Likevel er det dette han blir, Lauritz Odin Brodtkorb, ganske sikkert med noe av en jaktmanns stolthet: Mannen som skjøt den siste geirfuglen. Overklassemannen fra Vardø er til sin dødsdag – 70 år gammel, i 1893 – mannen som satte det evige punktum for den fredelige, stuttvingede kjempen.

I dag synes det selvsagt bare trist. Geirfuglen er utryddet. Den er utdødd. Slikt er for alltid.

Eller?

Vil gjenskape geirfuglen

I 2016 samlet en gruppe internasjonale forskere seg i England for å diskutere hvordan de skal bringe geirfuglen tilbake til livet og tilbake til naturen. Tilbake til Nord-Atlanteren, og fuglefjellene som skyter karrige og kvasse opp fra havet, fra England og helt opp til Grønland.

Det første forskerne har måttet gjøre, er å finne ut hvilken nålevende fugleart som er genetisk mest beslektet med geirfuglen. Det kan norske forskere mye om, skal det vise seg. Mer om det siden.

Forskerne i England er engasjerte og opprømte, går det fram i artikkelen britiske The Telegraph skriver om geirfugl-møtet.

– Det ville vært en fantastisk følelse å se at vi kunne bringe geirfuglen tilbake, sier forskningsskribenten Matt Ridley.

– Geirfuglen har en appell jeg ikke tror kan bli beskrevet med ord, sier Errol Fuller, som er ekspert på utdødde fugler.

Fuller beskriver geirfuglen som en «utryddelsenes superstjerne».

Bak alt engasjementet ligger en åpenbar dårlig samvittighet. Som vitenskapsmenn. De var ikke uten skyld i utryddelsen av geirfuglen. Som mennesker. For den hensynsløse nedslaktingen av selve urpingvinen er noe av det tristeste mennesket har gjort mot naturen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Den første pingvinen

Geirfuglen kunne bli opptil 80 centimeter i kroppslengde, og var dermed omtrent dobbelt så stor som sine nærmeste nålevende slektninger alken, lomvien og polarlomvien. Den var flere ganger større enn den siste nære slektningen, alkekongen. Ulikt alle disse fuglene, kunne ikke geirfuglen fly.

Det er aldri dokumentert at det fantes en liten geirfuglkoloni i Øst-Finnmark på midten av 1800-tallet. Offisielt døde den også ut ved Island fire år før Lauritz Odin Brodtkorb skal ha skutt den siste av dem. Da hadde geirfuglen vært utsatt for vel 300 år med hensynsløs nedslakting i hele det nordatlantiske området.

Spydfuglen

Geirfuglen er oppkalt etter formen på nebbet – eller våpenet våre forfedre brukte til å ta livet av den. Ekspertene strides. Det norrøne «geirr» betyr spyd: Fuglen, som bare hadde vingestumper til å manøvrere med under vann, var langsom og klossete på land og ble gjerne stukket i hjel med håndholdt spyd.

Zoologene omtalte etter hvert geirfuglen som pingvin, etter pengwyn, som betyr hvitt hode på walisisk. Verdens aller første. Sørishavets og Antarktis’ oppreiste fugler er oppkalt etter den. Men geirfuglen er ikke i slekt med artene vi i dag

kjenner som pingviner; de er ikke alker. Da vitenskapen oppdaget dette, erstattet man det opprinnelige latinske navnet pinguinus impennis med alca impennis, men de fleste har i dag gått tilbake til det opprinnelige latinske pingvin-navnet.

«Impennis» betyr «uten vinger».

Nyttig proviant

Skjebneåret for geirfuglen var antakelig 1497. Da ble Newfoundland oppdaget, og vesteuropeere begynte fiske og jakt på sel i området. Som proviant var den tallrike geirfuglen perfekt. Fiskere og fangstmenn gikk i land på Pingvinøyene, slaktet geirfugl i mengder, og sanket eggene. De saltet og kokte kjøttet, og til å koke én fugl brukte de en annen som brensel.

Også her i Europa var geirfuglen ettertraktet – og fangstmenn og jegere skjebnesvangert korttenkte.

Jaget og nedslaktet fra begge sider av Nord-Atlanteren fantes det ved utgangen av 1700-tallet bare geirfugl igjen på noen skjær ved Island. Ettersom den nå var sjelden, hadde endelig også vitenskapsmenn og samlere fått øynene opp for den nordlige urpingvinen. De tilbød store summer for et eksemplar.

Den 3. juni 1844 ble de to siste geirfuglene man sikkert kjenner til også drept, vridd hodet om på, på Eldey sørvest for Island. De var tre menn, én tok far, én tok mor og en tredje trampet på egget de ruget på. De handlet på oppdrag fra en samler.

Enorme fuglekolonier

Noen hundre år i forveien hadde millioner av geirfugl svømt og stabbet og hekket på øyer og skjær og langs kysten fra middelhavsområdet og helt opp til Sørøst-Grønland. De la egg og fikk unger i enorme kolonier på klipper og strender. Bare på Funk Island øst for Newfoundland hekket sannsynligvis over hundre tusen par.

Geirfuglen levde på fiskebanker med dybder ned til 75 meter, men kunne sannsynligvis dykke enda dypere. Vingene var tilpasset et liv i sjøen og sørget for fart og manøvreringsdyktighet når den fanget fisk fra stimene.

Trolig levde geirfuglen imellom ti og elleve måneder av året nærmest som en delfin. Men om sommeren måtte den, som andre fugler, legge egg på fast grunn.

Slakt på samlebånd

I flokker på tusenvis ble fuglene drevet ned til strendene og slaktet. «Dette var den første avlivning på samlebånd,» skriver den danske zoologen Bent Jørgensen i sin bok om menneskets utryddelse av andre arter, «Efterskrift på væggen».

Etter hvert etterspurte menneskene ikke bare kjøtt og egg, vi trengte også å fylle opp våre madrasser og dyner. Geirfuglens fjær var ettertraktet. Fangstmenn bodde på Funk Island hele sommeren, og drepte geirfuglen systematisk. Så veldig var slakteriet på denne øya at fjærrester og knokler dekket den i et tykt lag. 35 tonn ble en gang samlet inn og solgt som gjødsel i USA.

Borte for godt

Da vardøværingen Lauritz Odin Brodtkorb skjøt det som kan ha vært en geirfugl våren 1848, fire år etter den offisielle utryddelsesdatoen, var det endelig over for geirfuglen, etter millioner av års utvikling.

I dag finner du den bare på museer. Ikke så rent få heller, ettersom vitenskapsmenn sørget for skuddpremie på de siste eksemplarene. I tillegg til et utall egg og skjeletter, har museer og samlere tatt vare på i alt 75 utstoppede

Lauritz Odin Brodtkorb i fullt jaktmundur fotografert i Christiania i 1870. Med kona Margrete og barna på bildet til høyre. Bildene er i Vardø Museums eie.
Lauritz Odin Brodtkorb i fullt jaktmundur fotografert i Christiania i 1870. Med kona Margrete og barna på bildet til høyre. Bildene er i Vardø Museums eie.

geirfugler.

En av fuglene finnes på Naturhistorisk museum i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Om du har vært der, har du kanskje sett den stå der i monteren sin. Vel, egentlig ikke. Fuglen som står omgitt av kulisser bak glass i utstillingen er en kopi. Det ekte eksemplaret er fra 1831 og fra Island. Det står beskyttet på loftet. Bare én mann har tilgang til det: Professor Jan T. Lifjeld.

Han er ornitolog og konservator for fuglesamlingen ved Naturhistorisk museum. Han har uventet gått med på å ta oss med opp for å møte fuglen.

Gamle, nye genomer

Professor Lifjeld er også mannen bak et nylig avsluttet forskningsprosjekt som har direkte relevans til forsøkene på å gjenskape utryddede dyr.

Sammen med kollega Jarl Andreas Anmarkrud har han nemlig lyktes med å rekonstruere det mitokondrielle genomet til elleve utdødde fuglearter. Et genom er alt DNA i en celle, og mitokondrie-genomet er det minst omfangsrike. Det vil likevel bane vei for ny kunnskap om fuglenes evolusjonshistorie, og mest relevant i denne sammenhengen: Det vil kunne vise hvilken nålevende art som er den utdødde artens nærmeste slektning. Det er viktig, for den nærmeste slektningen er en avgjørende brikke i arbeidet med å gjenskape en utdødd art.

Arbeidet har tatt tid, og har vært krevende, forteller forskerne.

– Vi gjorde et forsøk på geirfugl for noen år siden, men måtte gi opp. Tidligere var dette utfordrende fordi gammelt DNA blir brutt ned, og vi var avhengig av lange biter av DNA for å få resultater. Med ny teknologi og nye analysemetoder er det derimot bare en fordel med mange og små DNA-biter, sier Anmarkrud.

Nå er altså elleve utdødde fuglearters mitokondrie-DNA rekonstruert. Disse er vandredue, keiserspett, paradisparakitt, gråflikfugl, svartflikfugl, fem arter fra New Zealand og Hawaii – og geirfuglen.

Geirfuglens aller nærmeste slektning er alken.

Les også: – Arktis har vært varmt før. I vikingtiden var det like mildt og like lite is som i dag.

Tøft prosjekt

Det er med en viss ærefrykt vi går opp trappene til øverst etasje i Zoologisk museums Colletts hus for å få se på Norges eneste ekte utstoppede geirfugl. Konservator Jan T. Lifjeld åpner et skap rett innenfor døren bak kontorene. I nest øverste hylle står den og kneiser over flere andre utdødde fugler, geirfuglen, en liten gigant på rundt 60 centimeter.

– Jeg har lest om gjenskapingsprosjektet og synes det er tøft, sier Lifjeld.

– Tanken på å kunne gjenskape ikoniske utdødde dyr som geirfuglen, eller mammuten eller vandreduen, er fascinerende. Dessuten kan vi lære veldig mye, sier han.

Fugleforskeren tror likevel det er lenger fram enn optimismen fra de amerikanske forskerne skulle tilsi.

– Jeg tror dette blir vanskelig og at vi trenger flere tiår til med forskning. Det er så mye som kan gå galt, sier han.

Lifjeld peker spesielt på genreguleringen som uforutsigbar – gener som slås av og på underveis i utviklingen av et dyr.

– Hva om vi lykkes med å skape en geirfugl, men den har feil ved seg og dør ut igjen. Var det da verdt det? spør professoren.

Dessuten, påpeker han: Selv om man lykkes med å skape en geirfugl på denne måten, ved hjelp av en alke, vil den uansett være en hybrid.

Lifjeld ønsker likevel forskningen og arbeidet med å gjenopplive utdødde arter velkommen. Her er han krystallklar.

– Jeg tror de fleste forskere synes at dette er spennende, og at forskningen og det vi oppdager veier tyngre enn etikken.

Fremdeles arbeider forskere fra Russland og Sør-Korea med å gjenskape den arktiske mammuten. Forskerne nådde så seint som i fjor en ny milepæl i arbeidet, og mener de er nærmere enn noen gang å bringe tilbake den siste arktiske kjempen.

Genetisk redning

Blant vitenskapsfolkene og ekspertene på geirfugl-kongressen i England er det amerikanske forskningsbyrået Revive & Restore.

Byrået jobber med det de kaller «genetisk redning» av truede og utdødde arter. Nå tror de endelig at de kan gjenskape geirfuglen, og deretter gradvis gjenetablere skapningen i dens opprinnelige leveområder.

Det forskerne planlegger å gjøre er å hente ut DNA fra fossiler eller preserverte geirfuglorganer eller -vev. Deretter vil de anvende digitale data for å sekvensere hele fuglens genetiske kode, altså genom. De viktigste genene, altså de som er karakteristiske for geirfuglen, vil så kunne skapes kunstig, og limes inn i DNA-et til dens nærmeste nålevende slektning. Alken.

Alke pluss gås er lik sant

For å gjenskape og reintrodusere geirfuglen trengs et større antall alker avlet opp i fangenskap. Dette må til for å forsyne prosjektet med et tilstrekkelig antall embryoer. Disse vil deretter kunne bli innplantet i en fugl stor nok til å legge et geirfuglegg. Alken er ikke stor nok, så surrogatmor vil sannsynligvis være en gås.

Men hvor skal geirfuglen bo?

Forskerne har lett, og bestemt seg for en øygruppe utenfor nordøstkysten av England. Farne-øyene. Her bor det ikke lenger noen mennesker, og etter at naturmyndighetene har greid å få kontroll på rovmåke-bestanden, har øyene blitt et populært hekkeområde for sjøfugl.

Hver sommer er øyene vertsted for titusenvis av hekkende sjøfugl, som lundefugl, lomvi og alke, faktisk dobbelt så mange som for 40 år siden.

Nye fuglerykter

Tanken på å gjenskape den utdødde geirfuglen er spennende. Fryktelig spennende. Men det blir jo ikke helt det samme. Det hadde liksom vært enda bedre om den kom tilbake fordi den egentlig ikke var helt utryddet. At de tre fuglene som kom seg unna Lauritz Odin Brodtkorb i sundet mellom Vardø og Reinøya i 1848 ennå hadde levende etterkommere et sted. Og så finner noen dem. En liten koloni. Ved Island eller Grønland, eller kanskje i Barentshavet utenfor Finnmark.

Det finnes folk på internett som hevder at det er gjort nylige observasjoner på Whale Fish-øyene ved sørvest-kysten av Grønland.

Tenk om det var sant! Ingen forskere tror det. Men tenk om! Da hadde alt vært ugjort. Vi hadde ikke utryddet geirfuglen likevel. Det gikk bra. Mirakuløst og tross alt.

Geirfugler med alkegener, klekket ut av gjess og plassert på et titall øyer utenfor England kan aldri gjøre det for oss. Kan aldri ta bort skammen.

(Deler av denne saken sto på trykk i magasinet Folkevett i 2005 (nr. 6). Informasjon om det norske genarbeidet, samt sitater, er hentet fra en artikkel forfattet av Dag Inge Danielsen ved Naturhistorisk museum, og gjengitt med tillatelse.)

Noen kilder: Fylkesbiblioteket i Finnmark, Vadsø. Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Arkivverket Digitalarkivet. Direktoratet for naturforvaltning. Naturhistorisk museum, Oslo. Statsarkivet i Tromsø. Hagerup.com. Havforskningsinstituttet i Bergen. Vardø museum. UNEP/GRID-Arendal. Prosjekt Fjellrev. Marit E. Christiansen, Tidsskriftet Ottar, 1963. Illustrert Vitenskap, Lars Thomas, 2005. The Telegraph. Forskning.no, Henning Røed og Diderik Søderlind, 2003. Gerhard Brodtkorb. Oddvar Mikalsen. «Vardø – grensepost og fiskevær», Randi Rønning Balsvik. «Eldre norske fotografer» (Bergen 1980), Susanne Bonge.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29 Kan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02 NASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46 Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45 Elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43 Thingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28 Tidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24 Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23 Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06 Mennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50 EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy går til søksmål mot Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Over 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen
Siste nytt
12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29Helse og livsstilKan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02VerdenNASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46PolitikkCorbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45NorgeElleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43SportThingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28NorgeTidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24NorgeMann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23NorgeAlle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06VerdenMennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50PolitikkEUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy går til søksmål mot Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerOver 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen
Populært