Skatteetatens utvandring av hjemløse:

Siv Jensen må svare om utvandring igjen: – Jeg kommer ikke til å gi meg på dette

<p>Siv Jensen har på ny fått skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (Ap) som er skuffet over at Jensen i sitt første svar har unnlatt å svare på essensen i hennes spørsmål: Hva med dem som faller helt ut? <b>Foto: Heiko Junge / NTB scanpix</b></p>
Siv Jensen har på ny fått skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (Ap) som er skuffet over at Jensen i sitt første svar har unnlatt å svare på essensen i hennes spørsmål: Hva med dem som faller helt ut? Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Siv Jensen må igjen svare på Skatteetatens urettmessige utvandring av hjemløse nordmenn. – Frivillige som arbeider blant hjemløse har en annen oppfatning, skriver Lise Christoffersen (Ap) til finansministeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forrige uke stilte finansminister og Frp-leder Siv Jensen seg bak Skatteetatens nåværende regelverk som har ført til at hjemløse eller adresseløse nordmenn etter to år kan bli registrert som utvandret fra Norge i Folkeregisteret.

Det gjorde hun i et svar til Arbeiderpartiets Lise Christoffersen, som spurte om hva statsråden kunne og ville gjøre for å hindre at personer uten fast bopel urettmessig meldes ut av folkeregisteret.

Jensen argumenterer for at vedtakene blir gjort for å opprettholde et så korrekt folkeregister som mulig, men Christoffersen sier til ABC Nyheter at hun mener Jensen har unnlatt å svare på essensen i hennes spørsmål.

– Jeg ser poenget med et best mulig oppdatert folkeregister, men er veldig skuffet over at statsråd Siv Jensen bare forholder seg til det, og ikke til hva som er essensen i mitt første spørsmål: Hva med dem som faller helt ut?

Bakgrunn: De hjemløse som forsvinner fra systemet

– Kommer ikke til å gi meg

Nå forsøker Christoffersen på ny å få finansministeren til å uttale seg om hun er villig til å innføre bedre, enklere og raskere rutiner for å omgjøre feilaktige vedtak om utflytting, når det er sannsynliggjort at personen oppholder seg i eller aldri har forlatt Norge.

Les hele spørsmålet fra Lise Christoffersen her!

Jensen har ennå ikke svart, men har frist til neste uke.

Lise Christoffersen (Ap) er skuffet over at Siv Jensen ikke har forholdt seg til essensen i Christoffersens første spørsmål, der hun ville vite hva finansministeren ville gjøre for hjemløse som blir urettmessig utvandret fra Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Lise Christoffersen (Ap) er skuffet over at Siv Jensen ikke har forholdt seg til essensen i Christoffersens første spørsmål, der hun ville vite hva finansministeren ville gjøre for hjemløse som blir urettmessig utvandret fra Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hva kan vi gjøre for å få en bedre måte å få folk som urettmessig er skrevet ut, inn igjen? lurer Christoffersen på, og sier at dette burde Jensen svart på da hun først ble spurt.

Ifølge Ap-politikeren kan det tyde på at finansministeren egentlig ikke har gått inn i problemstillingen, og bare undertegnet på et byråkratisvar, uten å ta sitt ansvar som ombud for folk på alvor.

– Jeg ville ikke bli forundret om hun på direkte spørsmål ikke engang ville husket at hun hadde undertegnet på i det første svaret. Da betyr det at vårt politiske system har feilet. At det har blitt en altfor stor distanse til dem vi er der for, sier Christoffersen, og legger til:

Hun viser til at Jesus ifølge Bibelen skal ha sagt: «Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg».

– Jeg kommer ikke til å gi meg på dette. Ikke religiøs, jeg, men dagens regjering har vel islett av dette så det holder?

Les også: Mistet jobben og flyttet hjem til foreldrene – ble utvandret av staten

– Har en annen oppfatning

I forrige uke uttalte Jensen blant annet at Skatteetaten «imøteser alle opplysninger fra tredjeparter om at en registrering kan være feil».

– Frivillige som arbeider blant hjemløse har en annen oppfatning og kan fortelle om til dels alvorlige konsekvenser for dem som feilaktig er registrert som utflyttet, skriver Lise Christoffersen i sitt nye spørsmål til finansministeren.

Det hender at de med rusproblemer mister bankkort, mobiltelefon og andre ting man er avhengig av for å benytte en rekke offentlige tjenester på nett. Foto: Per Lønning
Det hender at de med rusproblemer mister bankkort, mobiltelefon og andre ting man er avhengig av for å benytte en rekke offentlige tjenester på nett. Foto: Per Lønning

Selv om det å bli utvandret kan se ut til å forekomme sjeldent, har det vist seg å få store konsekvenser spesielt for narkomane med behov for hjelp.

«Du registreres som utflyttet fra Norge med ukjent tilflyttingsland», står det i et av Skatteetatens vedtaksbrev Kirkens Bymisjon har gitt Ap-politikeren og ABC Nyheter innsyn i.

– Det vises til at klageadgangen må være utnyttet for at søksmål kan reises etter tvistemålsloven. I neste avsnitt henvises det til at varsel om vedtak er unnlatt med hjemmel i forvaltningsloven, og at det følgelig heller ikke er mulig å underrette om vedtaket eller klageretten, påpeker Christoffersen.

Les også: Krever svar fra Siv Jensen om Skatteetatens utvandring av bostedsløse

Får ikke nødvendig helsehjelp

Sammen med vedtaksbrevet var det lagt ved eksempler på to personer som har forsøkt å klage etter å ha blitt utvandret, men som ikke har fått respons.

Kirkens Bymisjon har hjulpet flere narkomane som har blitt meldt utvandret fra Norge. Foto: Per Lønning
Kirkens Bymisjon har hjulpet flere narkomane som har blitt meldt utvandret fra Norge. Foto: Per Lønning

Begge personene er i 50-årene og har siden ungdomsårene av vært brukere av rusmidler.

I begge tilfellene da personene forsøkte å klage, forsvant papirene. Den ene personen fikk beskjed om at de aldri var mottatt. Hos den andre dukket papirene opp igjen et halvt år senere, men klagen ble da avslått som følge av at papirene ble levert for seint.

– Typisk for disse personene er at de ikke er «digitale». Det offentlige må også ha gode rutiner for å behandle deres saker på en god måte, sier Lise Christoffersen i sitt nye spørsmål til Siv Jensen.

Den ene av de to personene hadde både fast jobb og bolig, men endte opp uten fastlege som følge av utvandringen. Personen ble syk for et års tid siden, men fikk verken utskrevet sykemelding eller nødvendig behandling på sykehus grunnet statusen som utvandret.

Og den andre av dem har behov for rusbehandling og substitusjonsmedisiner, men får det ikke ettersom vedkommende ikke er å finne i noe register.

Bymisjonen har også gjort Christoffersen bekjent med et annet tilfelle der et menneske med store hjerteproblemer bare mottar akutthjelp, men ikke innsettelse av nødvendig stent, grunnet statusen som utvandret.

Bymisjonen har også tidligere vist til at inkassobyråene har klart å spore opp personer som har blitt registrert som utvandret, noe Christoffersen også påpeker i sitt nye spørsmål til finansministeren.

Les også: Siv Jensen vil ikke endre Skatteetatens «utvandringslov»

Ønsker rutineendringer

Virksomhetsleder Kirsten Frigstad i Kirkens Bymisjon, som arbeider med de mest utsatte rusavhengige gjennom foretaket 24sju, er glad for at Lise Christoffersen har tatt saken inn på Stortinget.

Kirsten Frigstad, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon. Foto: Privat
Kirsten Frigstad, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon. Foto: Privat

– Jeg er veldig glad for at hun har tatt opp det sentrale spørsmålet og den sentrale problemstillingen om at det er en vanvittig bruk av tid å registreres inn i systemet igjen når du ikke er digitalisert. Da er det tilnærmet umulig, sier Frigstad til ABC Nyheter.

Hun peker på at personene det gjelder ofte mangler kodebrikke, ID-kort, BankID på mobil og mobiltelefon og lignende.

– Samtidig vet de som er i kontakt med denne gruppen, og mange offentlige tiltak og tjenester, at de eksisterer og har aldri vært utenfor landet, påpeker hun.

Frigstad mener det må være enkelt å kunne bekrefte dette.

– Vi må ha et mandat som gjør det enkelt for oss å kunne bekrefte at vedkommende eksisterer og oppholder seg i landet og har også gjort det de siste to årene. Og vi må få en ordning i folkeregisteret hvor de er pålagt å ta kontakt med de tiltakene som er gatenære og i kontakt med de menneskene de ser dette kan gjelde. Den runden må de ta, sier hun avslutningsvis.

Les også: Andersen (SV) om narkomane som blir meldt utvandret i Folkeregisteret: – Et overgrep

Personvernpolicy