Mistet jobben og flyttet hjem til foreldrene – ble utvandret av staten

Stein-Erik Mattsson
Stein-Erik Mattsson Foto: Per Lønning

Etter 1600 jobbsøknader uten å få varig jobb, flyttet juristen Stein-Erik Mattsson hjem til foreldrene på Torshov. Etter noen år oppdaget han ved en tilfeldighet at han ikke lenger bodde i Norge.

I 2006 flyttet Stein-Erik Mattsson (60) inn med sine foreldre etter å ha kommet i økonomisk uføre og mistet boligen sin.

Han visste lite om hva som ventet ham.

– Det var rent tilfeldig at jeg oppdaget at jeg var utvandret. Jeg ble forbanna.

Siden 2013 hadde han gått uvitende om sin status som utvandret fra Norge. Det var først i samtalen med kemneren i 2016, etter å ha fått et skattekrav på 300.000, at han fikk vite det.

Den tidligere advokaten og porno-redaktøren valgte å ikke folkeregistrere seg på foreldrenes adresse da han flyttet inn med dem, fordi han var bekymret for at de kunne stå i fare for å miste tjenester fra hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Men dette skulle vise seg å få konsekvenser for Mattsson, og ikke foreldrene. For i årene 2013 til 2018 var han ufrivillig utvandret fra Norge.

– Det jeg ikke visste var at de hadde hatt «loddtrekning» på hvem som skulle bli utvandret etter å ha blitt Uten Fast Bopel, sier Mattsson lakonisk, og refererer til at Skatteetaten hadde tatt ham ut på kontroll i 2013 og fattet vedtak om å registrere ham som utvandret som følge av hans UFB-status.

Tidligere advokat og pornoforkjemper

Yrkesmessig er Stein-Erik Mattsson utdannet jurist, og har besatt ulike stillinger relatert til dette yrket, blant annet som advokat. Mattsson har også vært en ivrig curling-tilhenger, og har hatt ulike verv både i lokale og nasjonale curlingkretser.

Ved siden av dette jobbet han som redaktør for mannebladet Alle Menn i perioden 1994-96, og senere fra 2000 til 2003 som redaktør for de erotiske tidsskriftene Aktuell Rapport, Gull-Rapport og Cats.

(Noen vil huske Mattsson fra den såkalte Pornosladd-saken. Sommeren 2002 ga han ut et usensurert pornoblad som ble sendt til stortingsrepresentanter for å skape debatt om pornoloven og prøve den for retten. Han ble anmeldt av SVs Lena Jensen og bøtelagt, men ble frikjent i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Som følge av dommen ble det åpnet opp for usladdet porno i Norge.)

Stein Erik Mattsson greide aldri å skaffe seg fast og varig tilknytning til arbeidslivet igjen etter tiden i pornobransjen.

Les også: Porno og psykologisk krigføring

Siv Jensen: – Kan bidra til misbruk

I juli skrev ABC Nyheter om hvordan hjemløse eller adresseløse nordmenn som går uten fast bopel (UFB) i to år automatisk blir registrert utvandret i Folkeregisteret.

Det er hovedsaklig narkomane som rammes av dette regelverket, noe SVs Karin Andersen overfor ABC Nyheter har kalt et overgrep mot forsvarsløse mennesker. Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne har tatt til orde for å kartlegge hvor omfattende denne utvandringen er.

Frp- leder og finansminister Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Frp- leder og finansminister Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har også uttalt seg om Skatteetatens regelverk, på forespørsel fra Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet.

«Personer som ikke oppholder seg i landet kan urettmessig oppta plasser i fastlegeordningen eller bidra til misbruk av rettighetsordninger», svarer finansministeren, som stiller seg bak Skatteetatens nåværende lovverk.

«Kontrolltiltaket har vist seg å være ett av flere viktige og effektive verktøy for å fange opp personer som ikke overholder sin plikt til å melde utflytting», sier Jensen.

– Eksport av fattigdom

Stein-Erik Mattsson er verken narkoman eller hjemløs, men likevel rammet regelverket også ham, etter å ha blitt uten fast bopel (UFB).

Å ha status som utvandret i Folkeregisteret kan nemlig få konsekvenser for nordmenns rettigheter og plikter i samfunnet.

Hvem bruker opplysningene fra Folkeregisteret?

  • Skattemyndighetene
  • Valgmyndighetene
  • Andre offentlige myndigheter, for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Banker og forsikringsselskaper
  • Ulike arbeidsgivere
  • Forskere
  • Private organisasjoner og personer
Kilde: Skatteetaten

– Én ting er nå meg, som er rimelig ressurssterk med høy utdannelse. Men hva med alle dem som faktisk befinner seg på gata og trenger hjelp, men som faktisk er blitt «eksportert» til intetsteds?

– Hvordan i all verden skal et menneske som ikke greier å skaffe seg tak over hodet ha kapital til å etablere seg utenlands? Det er rett og slett en eksport av fattigdomsproblemer, og lite verdig et samfunn som det vi har i Norge, mener Mattsson.

Les også: Krever svar fra Siv Jensen om Skatteetatens utvandring av bostedsløse

Ble værende i uvisse

Etter at både far og mor hadde gått bort, meldte Mattsson formelt flytting innenlands til foreldrehjemmet i Åsengata mellom Torshov og Sandaker i Oslo høsten 2014.

– Jeg hadde ordnet med flyttemelding og sendt den til det som den gang het Skatt Øst. Så hørte jeg ikke noe mer, sier han, og tenkte at alt da var i orden med adresseregistreringen i Folkeregisteret.

Så går det noen år. Mattsson benytter flittig både den digitale posttjenesten Digipost og Skatteetatens nettportal Altinn, der han ordner alle sine skatteanliggender, som innsendingen av selvangivelsen.

Han forteller at han aldri fikk vite via disse tjenestene at han var blitt utvandret fra Norge.

– Noe av det merkeligste med det som skjedde meg var at jeg aldri fikk beskjed om at jeg var «utvist», sier Mattsson.

– Gjør det vi kan for å rette opp i feil

Skatteetaten har valgt ikke å kommentere Mattssons sak og viser til underdirektør Lise Gro Eriksens svar da ABC Nyheter først omtalte saken i juli.

– Vi gjør det vi kan for å nå frem med informasjon om vedtaket til dem som skal utvandres, men vet at det kan forekomme at vi ikke lykkes med dette. Vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre våre arbeidsprosesser, og vi gjør det vi kan for å rette opp feil i tilfeller hvor noen blir urettmessig utflyttet, sa Eriksen til ABC Nyheter forrige måned.

Oppga ikke postadresse

Mattsson har ikke mottatt dagpenger fra NAV siden sommeren 2013, og trodde lenge dette skyldtes hans status som utvandret.

Gry Bovard Hansen, avdelingsdirektør ved styringsenheten i NAV Arbeid og ytelser, sier at dagpengene ble stanset fordi Mattsson ikke møtte til avtale, ikke svarte på henvendelser fra NAV og ikke oppga en postadresse som NAV kunne kontakte ham på.

– Det ble sendt varsel om midlertidig stans i dagpengene, uten at han responderte på det. Etter at dagpengene ble stanset tok han igjen kontakt med NAV. Han ble da oppfordret til å søke om å få gjenoppta dagpengene. Det ønsket han ikke, fordi han ikke ville oppgi en postadresse, sier avdelingsdirektøren til ABC Nyheter.

Ifølge regelverket må arbeidssøkere som mottar dagpenger stille på møter som NAV kaller inn til, og det må være mulig for NAV å ta kontakt med dem.

Les også: Økning i ledigheten i juli

Krav om 300.000: – Du er utvandret

I 2016 får Mattsson vite at han har stående et ubetalt skattekrav på 300.000 kroner. Det hadde gått så langt at beløpet hadde blitt pålagt gebyr og blitt sendt videre til utpanting via kemneren i Oslo.

Han ringer så kemneren for å høre hva dette her er for noe. For dette kunne jo ikke stemme.

– Det første den som tar telefonen sier til meg er at «du er utvandret».

– «Jeg er ikke det», sier jeg. «Hvis dere mener det, burde jeg ikke blitt ilagt skatt».

Siden 2013 hadde Mattsson gått uvitende om at han var utvandret. Det var først i samtalen med kemneren i 2016 at han fikk vite det.

Etter å ha vært i dialog med Skatteetaten får han ettergitt skattekravet på 300.000, men uten noen form for begrunnelse.

– Når de først begynte å tilleggbeskatte en mann som ifølge dem ikke lenger bodde i Norge, så unnlot de også å orientere om dette digitalt. Isteden gikk de til utpantingsforretning. Hvor da? I Syria? På Færøyene? I Norge kunne det jo ikke være, for der var jeg jo ikke ifølge dem.

Les også: Andersen (SV) om narkomane som blir meldt utvandret i Folkeregisteret: – Et overgrep

(Saken fortsetter under bildet)

For Stein-Erik Mattsson tok det tre år før han oppdaget at han var utvandret av Skatteetaten. Foto: Per Lønning
For Stein-Erik Mattsson tok det tre år før han oppdaget at han var utvandret av Skatteetaten. Foto: Per Lønning

«Uten kjent oppholdssted»

Utvandringsstatusen i Folkeregisteret står uendret, noe han i desember 2017 prøver å gjøre noe med.

– Jeg leverte flyttemelding fra utlandet og hjem, skrev i den at jeg ikke hadde bodd i utlandet, og meldte nok en gang rett adresse, der jeg fortsatt bor i dag. Men i vedtaket ville Skatteetaten ikke akseptere at jeg flyttet tilbake til Norge. Det virket som de ikke ønsket meg tilbake, sier Mattsson.

I vedtaksbrevet han mottok fra Skatteetaten en måned senere, i januar 2018, stod det følgende:

«Etter flere år med registrering uten kjent oppholdssted, kom du ut på en kontroll i 2013, og det ble da fattet vedtak om å registrere deg som utflyttet fra Norge i henhold til folkeregisterlovens § 4-3 tredje ledd (på vedtakstidspunktet gjaldt folkeregisterforskriften § 4-7 nr. 2 første punktum) som lyder:

"Person som de siste to årene ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge, registreres som utflyttet, med mindre registermyndigheten antar at personen oppholder seg her uten å ha tilknytning til en bestemt kommune."»

– Flyttemeldingen ble glatt oversett, til tross for at jeg kan dokumentere at den ble innsendt. Og på toppen av det hele ble jeg skjønnslignet med en stor inntektspåplussing – jeg som altså, ifølge dem, ikke bodde i Norge, sier han, og peker på skattekravet han fikk mot seg i 2016.

«Saken legges i bero inntil skriftlig dokumentasjon som bekrefter at du faktisk har hatt opphold i Norge siden 2013 fremlegges», stod det i Skatteetatens begrunnelse for avslaget på Mattssons flyttemelding.

Les også: De hjemløse som forsvinner fra systemet

– Mister rettigheter - må likevel skatte

Han hadde nå meldt flytting to ganger. Innenlandsflyttingen i Norge fra 2014, og den fra utlandet til Norge i 2017. Men i årene som arbeidsledig og utvandret måtte han fortsatt betale skatt av den tidvis lille inntekten han hadde, sett bort fra kravet som ble ettergitt i 2016.

– Det er jo ganske vilt. Det var et rent helvete å få aksept for at jeg oppholdt meg i det landet jeg alltid har bodd i. Jeg fikk avslag på avslag, selv om flyttemeldinger er noe du selv er pliktig til å inngi og står ansvarlig for.

Omgjorde vedtaket

Sommeren 2018 så Mattsson behov for sosialhjelp og bostøtte,

Han oppsøkte NAV Sagene i Oslo, som innvilget sosialhjelp og stilte kravet om at for å få bostøtte fra dem, måtte han være registrert som bosatt i Norge.

Etter å ha fremlagt kontoutskrifter fra årene tilbake til 2013, samt fått søsteren til å bekrefte bostedsadressen for seg, ble Mattsson igjen bostedsregistrert i Norge.

Vedtaket om utvandringen fra 2013 ble omgjort i et brev fra Skatteetaten i august 2018.

Men han må fortsatt betale på innkrevingskostnader for skjønnsligningen, som ifølge ham selv ble ettergitt uten begrunnelse da han klagde tilbake i 2016.

Han bærer nå på en uro for hvilke følger det å ha vært utvandret i så mange år kan få for ham når han nå etterhvert skal pensjonere seg.

Les også: Avspaserte med lønn etter offshorearbeid – fikk dagpenger fra Nav

– Kunne vært fremmedkriger

I disse dager holder Stein-Erik Mattsson og søsteren på å fordele boet etter foreldrene. Huset der han har bodd siden 2006 inngår i dette, og han er dermed nødt til å bevege seg ut på flyttefot igjen.

Mattsson vurderer i samme slengen å si fra seg sitt norske statsborgerskap, nå som han atter en gang må melde fra til Skatteetaten om at han blir Uten Fast Bopel.

– På den måten kan de jo ikke «utvise» meg igjen. For da har jeg ikke lenger noe pass å reise på, og de kan heller ikke ekspedere meg ut siden da ingen land vil ta meg imot.

Mener det er brudd på menneskerettighetene

– Staten kan ikke utlevere norske borgere fra Norge til utlandet, men å stemple dem som utvandret, det går greit. Dette er ganske talende for hvor urimelig den regelen er. At de kan tvangsutvandre deg, sier Mattsson.

Etter å ha gått utvandret i flere år, mener Mattsson staten bryter artikkel 9 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ved at «Ingen må utsettes for vilkårlig [...] landsforvisning

– Jeg var en av dem som var «utenfor» Norge i mange år. Staten skal jo ha kontroll på norske statsborgere som bor utenlands. Jeg kunne for alt de vet ha vært fremmedkriger i Syria.

Les også: Pedofil voldsmann vant mot Danmark ved Menneskerettighetsdomstolen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:32 En person skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Politivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56 Savnet kvinne (85) funnet død12:40 Norsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30 USA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29 Karlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57 19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57 PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56 Melania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37 Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31 Mann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16 Trumps advokat på tur til Ukraina11:09 Zlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04 Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03 New Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01 Fransk storstreik utvides09:24 Japan la fram økonomisk redningspakke09:23 Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53 SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53 Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52 Over 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27 Utslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17 Bil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15 Mourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11 Forsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11 Russland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08 Flere fjelloverganger stengt06:30 Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24 To døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11 Frankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00 FN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00 Drømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57 Huawei saksøker USA igjen05:53 Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04 Skitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03 Marineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00 Frp ypper til oljestrid med Høyre04:52 Presidentvalget i Bolivia var manipulert03:39 40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18 Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12 Taus veidirektør vil først snakke i januar02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 Dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00 Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58 Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44 200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33 Kolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57 Tybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21 Raserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02 Drama på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48 Passasjerer satt to timer i mørkt tog18:42 EØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31 Trump mener riksrettsrapporten er en vits18:21 Fourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18 Julie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57 Blodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53 Person funnet med stikkskader på Grorud i Oslo16:38 Stein Erik Hagen har solgt Farris Bad15:53 Trump kaller Trudeau falsk etter vitsevideo15:33 Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav15:26 Fengslede Ingrid (32) er fortvilet: – Hun gråter hele tiden14:51 Av 35 miljømål for 2020 ligger det bare an til at seks blir oppnådd14:42 Fotballagenter tjente over fem milliarder i 201914:41 Veske med millionverdier stjålet på Arlanda
Siste nytt
20:32NorgeEn person skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenPolitivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14NorgeKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56NorgeSavnet kvinne (85) funnet død12:40VerdenNorsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30StemmerUSA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29SportKarlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57Verden19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57NorgePST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56VerdenMelania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37PengerAlgerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31NorgeMann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16VerdenTrumps advokat på tur til Ukraina11:09SportZlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04PengerNortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03VerdenNew Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01PengerFransk storstreik utvides09:24PengerJapan la fram økonomisk redningspakke09:23Helse og livsstilStabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53PengerSAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53Helse og livsstilNordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52PengerOver 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27NorgeUtslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17NorgeBil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15SportMourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11NorgeForsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11NorgeRussland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08NorgeFlere fjelloverganger stengt06:30PengerNær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24VerdenTo døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11VerdenFrankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00VerdenFN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00SportDrømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57VerdenHuawei saksøker USA igjen05:53PengerTidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30KulturTrettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04VerdenSkitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03VerdenMarineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00NorgeFrp ypper til oljestrid med Høyre04:52PolitikkPresidentvalget i Bolivia var manipulert03:39Verden40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18Helse og livsstilFull meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12NorgeTaus veidirektør vil først snakke i januar02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18Verden58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04PengerTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53KulturDropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00NorgeStor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58VerdenMann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44Penger200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33PengerKolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57NorgeTybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21NorgeRaserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02VerdenDrama på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48NorgePassasjerer satt to timer i mørkt tog18:42PolitikkEØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31VerdenTrump mener riksrettsrapporten er en vits18:21SportFourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18NorgeJulie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57VerdenBlodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53NorgePerson funnet med stikkskader på Grorud i Oslo16:38PengerStein Erik Hagen har solgt Farris Bad15:53VerdenTrump kaller Trudeau falsk etter vitsevideo15:33NorgeKjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav15:26NorgeFengslede Ingrid (32) er fortvilet: – Hun gråter hele tiden14:51NorgeAv 35 miljømål for 2020 ligger det bare an til at seks blir oppnådd14:42SportFotballagenter tjente over fem milliarder i 201914:41VerdenVeske med millionverdier stjålet på Arlanda
Populært