Aksjon mot fjorddumping foran Slottet

– Det er å trekke det grønne skiftet ned i søla

<p>Natur og Ungdom var blant de som demonstrerte mot næringsdepartementets tillatelsen til gruvedumping i Repparfjorden. Aksjonen foregikk på Slottsplassen fredag formiddag. Foto: Per Lønning</p>
Natur og Ungdom var blant de som demonstrerte mot næringsdepartementets tillatelsen til gruvedumping i Repparfjorden. Aksjonen foregikk på Slottsplassen fredag formiddag. Foto: Per Lønning

På Slottsplassen aksjonerte miljøorganisasjoner og ungdomspartier mot Regjeringens tillatelse til gruvedumping i Repparfjorden. Til tross for argumenter om at kobberet som utvinnes er avgjørende i overgangen til det grønne skiftet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi vil vise at vi er forbanna på regjeringen som nå har gitt grønt lys for den største miljøkatastrofen i nyere tid. I tillegg vil det overkjøre samenes rettigheter til å drive med reindrift og fiske i Repparfjorden, sier Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom, som er initiativtakerne til aksjonen foran Slottet fredag formiddag.

Fakta om kobbergruva i Kvalsund

* Næringsdepartementet ga 14. februar driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark.

* Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for reindriften og miljøet. Sametingsrådet vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

* Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

* Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen ble oppdaget på 1970-tallet, og i dag er det selskapet Nussir ASA som kontrollerer rettighetene. Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat per år. Kobberproduksjonen betyr at omtrent 400.000 tonn ikke-metallholdig gråberg må fjernes per år.

* Det forventes at gruva vil sysselsette om lag 150 årsverk, og dessuten rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer i Nord-Norge, går det fram av konsesjonsvedtaket fra Næringsdepartementet.

Kilde: NTB

Natur og Ungdom aksjonerte sammen med blant annet Naturvernforbundet og ungdomspartiene Rød Ungdom og Unge Venstre. Ifølge Eiterjord er det nå nesten 3500 mennesker som kommer til å aksjonere sivilt ulydig om gruvedriften begynner. Mange kommer da til å lenke seg fast for å å forhindre at arbeidet kan starte.

I en lederartikkel i Aftenposten trekker avisen blant annet frem argumenter for å etablere gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. De skriver at «en av de viktigste grunnene er at kobber er avgjørende i overgangen fra fossil til fornybar energi. Det er et materiale som kreves i elbiler, solceller og vindmøller, blant annet.»

– Jeg synes Aftenposten tar feil når de sier at dette er et gruveprosjekt som trengs for det grønne skiftet. For det er jo å trekke det grønne skiftet ned i søla. Vi kan ikke ha et grønt skifte på hvilken som helst måte. Vi er nødt til å ha de beste miljøstandardene i verden på gruvene våre i Norge. Men det har vi ikke med dette prosjektet, fordi de skal dumpe avfallet i sjøen, sier Eiterjord.

Han fortsetter med å si at Norge er et av fem land i hele verden hvor gruvene får lov til å dumpe avfall i sjøen.

– Det er et helt håpløst argument at dette trengs for det grønne skiftet. For da burde Regjeringen stilt mye strengere miljøkrav til prosjektet, sier han.

Fornybare naturressurser

Eiterjord synes det blir feil å etablere gruvedrift som vil gi arbeidsplasser på kort sikt, når det ødelegger de fornybare naturressursene man har i reindrift, laksefiske og fjordfiske.

Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom, foran Slottet fredag. Foto: Per Lønning
Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom, foran Slottet fredag. Foto: Per Lønning

– De næringene kan vi leve av i all tid. Og det er det fiskerne og reindriftsutøverne i Kvalsund ønsker. Men det får de ikke mulighet til når gruvedriften ødelegger for dem.

Han mener dette er langsiktige, fornybare arbeidsplasser.

– Sametinget har bestilt utredninger fra Vista Analyse som viser at denne gruvedriften ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, for den ødelegger for de eksisterende arbeidsplassene.

Les også: Titusenvis av elever demonstrerer for klimaet

Har deler av næringslivet i ryggen

Eiterjord mener det er verdt å trekke frem at det ikke bare er organisasjoner som Natur og Ungdom som er mot dette gruveprosjektet, men også flere aktører innen næringslivet. Han lister opp tjenestenæringenes hovedorganisasjon Virke, Sjømat Norge og Norges Fiskarlag som eksempler.

– Mange som driver med fornybare næringer i dag er også mot prosjektet, slår han fast.

Han sier videre at Nussir ennå ikke har pengene på plass og at de trenger investorer.

– Vi vil jobbe for at de som tenker på å investere penger i dette selskapet, skjønner at de da er med å finansiere miljøkriminalitet. Vår erfaring er at når bankene og finansorganisasjonene får vite hva selskapene faktisk holder på med, så tenker de seg om og vil selge seg ned eller ut.

Om det kommer til at Nussir får alle pengene på plass, og regjeringen ikke ombestemmer seg, så sier Eiterjord at de vil aksjonere sivilt ulydig.

– Da kan vi holde ut lenge og gjøre det svært vondt og vanskelig for å få starte denne gruva.

Les også: Grande: Skal ikke bruke fjordene våre som søppeldynger

Godtar ikke ofring av naturen

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, sier de står foran slottet for å vise sin avsky mot næringsdepartementets vedtak på torsdag – om å gi tillatelse til kobbergruven til Nussir i Repparfjorden i Finnmark.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Når man snakker om å ha et grønt skifte og de mineralene man trenger, kan vi aldri godta at vi skal ofre naturen på veien mot klimaskiftet. Å kalle prosjektet i Repparfjorden for klimavennlig er å dra det begrepet ned i søla og trampe hardt på det, mener Ask Lundberg.

Hun sier det som må gjøres er å ha en mer sirkulær økonomi, som sikrer behov for mindre metaller. Og at de metallene man har fra før av blir gjenvunnet.

– Og så er vi nødt til å sikre at de prosjektene som blir bygd, faktisk både har gode miljøkrav, men også at de ikke går på bekostning av urfolks rettigheter. Og det gjør Nussirs prosjekt ved Repparfjorden i Finnmark, legger hun til.

Les også: Kjendiser og politikere vurderer lenkeprotest mot dumping av gruveavfall

– Har seg selv å takke

Nussir har vært lite villige til å inngå et kompromiss, ifølge Ask Lundberg.

– Vi har bedt om alternative utredninger som kan vise hvordan man kan la være å dumpe massene på bunnen av fjorden. Det har vi ikke fått. Her er det et selskap som har seg selv å takke, og da også med en veldig ignorant holdning overfor reindrifta og de som bruker området, sier hun.

Aslak Heika Hætta Bjørn, styremedlem i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, var en av de som demonstrerte på Slottsplassen. – Jeg synes det er forkastelig at regjeringa overkjører både miljøet og samiske rettigheter, sier han. Foto: Per Lønning.
Aslak Heika Hætta Bjørn, styremedlem i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, var en av de som demonstrerte på Slottsplassen. – Jeg synes det er forkastelig at regjeringa overkjører både miljøet og samiske rettigheter, sier han. Foto: Per Lønning.

Det som gjenstår, ifølge Ask Lundberg, er å stoppe prosjektet. Naturvernforbundet skal nå, sammen med blant annet Natur og Ungdom og Sametinget, klage inn næringsdepartementets tillatelse til Kongen i statsråd,

– Da får Venstre og KrF anledning til å stanse prosjektet, og det er det de må gjøre. Når vi klager inn saken kommer den på regjeringens bord. Da vil Venstre og KrF ha sjansen. Venstre sitter med miljøministeren og KrF sitter med landbruksministeren, som har ansvar for reindriftspolitikken. Så da får de sjansen til å vise at de står bak ordene og løftene sine, sier lederen for Naturvernforbundet.

Representanter for Rød Ungdom har lenkene med seg under demonstrasjonen foran Slottet. F.v. Tiril Vold Hansen, Vegard Holtås, Nora Grendstad og Eilys Outhwaite. Foto: Per Lønning
Representanter for Rød Ungdom har lenkene med seg under demonstrasjonen foran Slottet. F.v. Tiril Vold Hansen, Vegard Holtås, Nora Grendstad og Eilys Outhwaite. Foto: Per Lønning

Les også: Aksjonister vil ikke godta gruvedrift «for enhver pris»

Personvernpolicy