Mahad Mahamud: – Jeg er klar for å bli deportert

Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskap.
Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskap.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mahad Mahamud mener han lever i en uholdbar situasjon i Norge, og utfordrer norske myndigheter til å uttransportere han til Djibouti umiddelbart. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er klar for å bli deportert. I Norge lever jeg som søppel. I fire år har jeg kjempet. Jeg ber Norge om at jeg får reise ut av landet hvis jeg ikke kan jobbe og bo her, sier Mahamud til ABC Nyheter.

Bioingeniøren fikk 7. november Borgarting lagmannsrett fått avslag på sin anke om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap.

– Jeg krever å ikke være en papirløs mann i Oslos gater. Jeg vil gå videre med livet mitt og enten være en del av samfunnet i Norge eller bli deportert til Djibouti. Hvis ikke ber jeg om å få lov til å reise hjem til Somalia. Tilværelsen jeg befinner meg i er svært belastende. La meg være en skattebetaler eller deporter meg til Djibouti, sier Mahamud.

Den somaliske ambassaden i Brüssel har tidligere utstedt et såkalt go home-dokument til Mahad.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lagmannsretten konkluderte i likhet med Oslo tingrett at det var sannsynlig at Mahamud mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn, noe som var avgjørende for at han fikk opphold og senere statsborgerskap.

«Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum», heter det blant annet i dommen.

Dommen er enstemmig.

– Det har vært vanskelig å svelge dommen og vondt å føle mistro fra to rettsinstanser, men nå har jeg samlet kreftene mine, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakgrunn: Mahad Mahamud fikk avslag på anken

– Forstår ingenting

Den siste tiden har han bodd hos ulike venner i Norge.

– Jeg kan ikke være i limbo. Situasjonen i Norge går ikke lenger. Jeg kan verken livnære meg eller jobbe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Politiet har fått en bekreftelse at domstolen som mener jeg er fra Djibouti. Så da bør de bare deportere meg ut av Norge nå, men svaret jeg har fått fra politiet var at de ikke vil gjøre det.

– Jeg forstår ingenting. Jeg får verken reise hjem til Somalia eller bli deportert til Djibouti. Alle utlendinger med ulovlig opphold blir jo deportert? spør Mahad.

Han omtaler det selv som en absurd situasjon.

– Jeg er i en absurd situasjon jeg ikke skjønner hvordan jeg skal komme meg ut fra. Nå bor jeg på sofa hos venner og får ikke lov til å jobbe.

– Det bør ikke være så vanskelig å deportere meg? spør han.

Les hele tidligere intervju med Mahad: – Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er utsatt for en heksejakt. Er jeg en judas?

Politiet: – Første gang vi hører om det

Politiet hevder de ikke er kjent med opplysningene.

– Politiet er ikke gjort kjent med at han ønsker å reise tilbake til Djibouti. Første gangen vi hører om det er via ABC Nyheter. På generelt grunnlag skal straffesaker være avgjort før uttransportering finner sted, sier politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun sier etterforsker i straffesaken mot Mahamud nå har kontaktet forsvarer Arild Humlen, og oppfordret dem til å forklare seg om dette til politiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Han er siket for å avgitt falsk forklaring om sin identitet. Han har oppgitt til utlendingsmyndighetene at han er fra Somalia, mens politiet mener han kommer fra Djibouti. Han er også siktet for ulovlig opphold og arbeid etter han fikk tilbakekallelse av statsborgerskapet.

Politiet viser til at Mahamud selv har plikt til å forlate Norge.

– Etter utlendingsloven plikter utlendingen selv til å fremmeskaffe reisedokumenter og dokumentere sin identitet. Han plikter også å forlate riket innen fastsatt utreisefrist, sier Aune.

Fakta om Mahamud-saken

* Mahad Abib Mahamud, født 1986. Kom til Norge som 14-åring i august 2000.

* Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.

* Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008.

* Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus.

* I 2015 fattet UDI vedtak om tilbakekall av statsborgerskap samt varig utvisning fra Norge.

* Vedtaket ble påklaget til Utlendingsnemnda (UNE) som fattet endelig vedtak i april 2016 om tilbakekalling, samt utvisning med varig innreiseforbud.

* 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.

* Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. I februar 2017 tapte han saken i Oslo tingrett.

* Etter dommen i tingretten var 32-åringens plan å reise til Canada, men han strandet på Island, og søkte asyl der i oktober 2017.

* I januar 2018 avslo islandske myndigheter søknaden på bakgrunn av at Mahamud allerede hadde søkt asyl i et annet europeisk land. Han fikk beskjed om å reise tilbake til Norge innen 8. mai.

* I september 2018 kom Mahamud tilbake i Norge etter å ha blitt uttransportert fra Island.

* Dommen ble anket for Borgarting lagmannsrett. Anken ble avslått.

(Kilde: NTB)

– Politiet har ikke besvart min anmodning

Forsvarer Arild Humlen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Forsvarer Arild Humlen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mahamud har tidligere bedt om at politiet uttransporterer han til Djibouti dersom de kan påvise at han er Djiboutisk statsborger, hevder hans advokat Arild Humlen overfor ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har også orientert politiet om dette og jeg har begjært nye etterforskningsskritt i straffesaken, deriblant å ta kontakt med djiboutiske myndigheter for å kontrollere politiets anførsel om at de mener å vite hvem han er, hvilken djiboutisk familie han tilhører og at hans anførte bror, Abdoulkader, har sagt han vil bistå norske myndigheter ved ethvert tiltak de mener er nødvendig for å få klarlagt realitetene i saken, skriver Humlen i en epost til ABC Nyheter.

– Jeg mener at når politiet mener å ha så sikre opplysninger om hans familiemessige tilknytning bør det være svært enkelt å få dette kontrollert i Djibouti ved hjelp av vårt konsulat der og gjerne med bistand fra han som anføres å være hans bror. Politiet har ikke besvart min anmodning til nå, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det «framstår det også svært sannsynlig at Mahamud - i likhet med sin bror - er borger av Djibouti», mener lagmannsretten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvareren mener politiet nå ikke har noen unnskyldning for å ikke uttransportere Mahamud.

Mahamud mener det politiet sier er tull.

– Jeg har sagt til politiet flere ganger at de skal deportere meg dit de mener jeg er i fra. De må slutte å tulle og deportere meg hvis de mener jeg er fra dette landet. Hvordan kan jeg skaffe meg pass eller ID til et land jeg ikke er fra? spør han.

– Hvis de mener at jeg er fra Djibouti må de hente meg og sende meg ut nå, avslutter han.

Bakgrunn: Mahamud: – Jeg har falt mellom to stoler

Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

Fra Djibouti

Ett av de viktigste punktene i saken er om Mahamud er fra Somalia eller Djibouti. En mann som Mahamud hele tiden har hevdet var en forretningsforbindelse i Djibouti, mener retten å kunne fastslå er hans bror.

«Når det kan fastslås med stor sikkerhet at Mahamud lyver om sin bror i Djibouti, innebærer det at hans generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker», heter det i dommen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger, men dette mener altså både Utlendingsnemnda, Oslo tingrett og lagmannsretten ikke er tilfelle.

Etter først å ha fått avslag på asylsøknaden, ble han innvilget midlertidig opphold og i 2008 norsk statsborgerskap. Han utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus, men i 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Mahads advokat reiste selv til Djibouti for å skaffe bevis på at den påståtte broren Abdoulkader Abdi Mohamed ikke var i familie med Mahad, men dokumentene fra folkeregisteret holdt ikke for retten. Heller ikke nye vitner, som Mahads norsksomaliske tante.

Les også: Mahad: – Nå vil jeg ikke være her lenger