Frykter en ny 9. april 1940 i Norge

– Nå som mobiliseringshæren er lagt ned, trenger vi Heimevernet mer enn noensinne, sier lederen av Norges offiserforbund.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Jeg frykter en ny 9. april 1940. Vi er på et absolutt minimum av forsvarsevne. Kampen står nå om den siste brigaden. Mister vi den, har vi ikke noen hær, og ikke noen reell forsvarsevne, sier tidligere marineoffiser, og leder i Norges offiserforbund, Torbjørn Bongo, til ABC Nyheter.

Han bor Tromsø og har vært fylkestingsrepresentant siden 2011 for Arbeiderpartiet, men understreker at han uttaler seg som forbundsleder og offiser.

Les også: Flere ungdommer vil ta utdannelse i Forsvaret

Dagen da Tyskland invaderte Norge rådet det full forvirring i Hæren og Marinen. Mange ble bokstavelig talt tatt på sengen og ga seg uten kamp. Regjeringen var uklar i sine mobiliseringsordre, som ble forsinket i 36 timer. Dette ble en viktig grunn til at tyskerne fikk raskt kontroll over store landområder.

1949: Mobiliser og kjemp, med alle midler!

Etter krigen, den 10. juni 1949 skrev kong Haakon VII under på «Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge», som gjelder fortsatt, og henger på alle norske offiserkontorer. Det skulle ikke lenger være noen tvil om hva militære befalingsmenn skal gjøre.

Kapteinløytnant i Sjøforsvaret, Torbjørn Bongo, på helikopterdekket til kystvaktskipet «KV Senja» i 2010. Foto: Norges offiserforbund
Kapteinløytnant i Sjøforsvaret, Torbjørn Bongo, på helikopterdekket til kystvaktskipet «KV Senja» i 2010. Foto: Norges offiserforbund
  • «Motstand mot med alle midler som står til rådighet» selv om situasjonen ser vanskelig eller håpløs ut.
  • «Full og øyeblikkelig mobilisering», selv om Kongen og regjeringen settes ut av spill. Da skal også ordre om å legge ned våpnene ignoreres.
  • Sikre deg mot fremmede etterretningsagenter.
  • Ljug, om du blir tatt av fienden.

I april i år ønsket ikke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen å oppheve ordren.

– Selv om sannsynligheten for væpnet angrep fra fremmed stat mot Norge er liten, kan dette endre seg over tid. Jeg mener at instruksen er relevant også i dag, og at bestemmelser av denne karakter må være langsiktige og uavhengige av skiftende sikkerhetspolitiske rammebetingelser. Instruksens symbolmessige verdi må heller ikke underkommuniseres, sa Bakke-Jensen.

2018: Ingen våpen, gevær eller befal

Imidlertid begynner det å bli lenge siden 1993, da Norge hadde 13 brigader og en mobiliseringsstyrke på 160.000 soldater. Dersom Hæren skal settes på krigsfot i dag, er det foretas en begrenset innkalling av siste årsklasse vernepliktige for å bringe de stående avdelinger opp til full styrke på 4.000 soldater. Altså én brigade.

Brigade Nord består av totalt ni bataljoner og ett militærpolitikompani. Vanligvis består en brigade av fire kampavdelinger. I dag har vi tre, som mangler utstyr. En av dem skal derfor kun være en mobiliseringsstyrke.

«Plakaten på veggen» skal henge hos alle offiserkontorer i hele landet. Den er skrevet som følge av erfaringene fra da Nazi-Tyskland rullet over Norge i 1940. Foto: Forsvaret
«Plakaten på veggen» skal henge hos alle offiserkontorer i hele landet. Den er skrevet som følge av erfaringene fra da Nazi-Tyskland rullet over Norge i 1940. Foto: Forsvaret

Om du så ønsket å melde deg til tjeneste for å kjempe mot en territorial trussel mot Norge, en såkalt «strategisk overfall», så vil ingen gi deg muligheten.

– Kontrasten i dag er enorm. Nå er det er ingen som plukker deg opp, sier Bongo.

– Det finnes ikke uniform til deg, finnes ikke gevær, finnes ikke befal. Tanken og ånden om å kjempe er bra. Men det er ingen vits å melde deg. Det er ingen som vil fange deg opp. På en måte er det trist, men det er realiteten i dag, sier Bongo.

– Det er derfor det er helt kritisk å bevare Heimevernet, sier han.

Vi må altså lene oss på Heimevernets 45.000, men der skal det kuttes. Forsvarets langtidsplan ville krympe HV til 38.000 før en flere måneder lang krangel i Stortinget endte i en styrke på 40.000.

Les også: Politiker rystet etter øvelse med Heimevernet

Likevel konkluderer Landmaktutredningen at Heimevernet har ingen reell kampkraft mot en konvensjonell motstander. Rekruttering av befal og riktig kompetanse, spesielt i Finnmark, er utfordrende. Heimevernet mangler trening og utrustning for at de skal kunne samvirke med andre forsvarsgrener eller allierte styrker.

Totalforsvar, ikke mobiliseringsforsvar

– Forsvaret av Norge basert på mobilisering av store volumer med bevæpnet personell finnes ikke lenger, forklarte generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, overfor ABC Nyheter, under pressemøtet om Nato-øvelsen «Trident Juncture 2018».

– Det vi har igjen er de stående avdelinger og et landsdekkende mobiliserbart Heimevern, som vil være klare i løpet av kort tid. Men det er slutt på den tiden der hele avdelinger settes opp. I en nasjonal krise skal folket følge retningslinjer fra myndighetene og leve sine normale liv, sier han, men understreker at det er ingen tvil om at robustheten i den norske befolkningen bør være større.

Vi inngår alle i noe som kalles Totalforsvaret.

– For at Forsvaret skal fungere, må samfunnet fungere. Ingen land i Europa vil klare seg lenge uten spesielt strøm, vann og elektronisk kommunikasjon, sier Jakobsen.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Generalløytnant Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Martin Jacob Kristoffersen / ABC Nyheter
Generalløytnant Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Martin Jacob Kristoffersen / ABC Nyheter

– Hvis jeg vil ta opp våpnene og verve meg for å forsvare landet mitt?

– De strukturene er borte. De som skal mobiliseres, vet om det og har fått melding om det. Ingen andre bør ta opp våpnene, sier han.

På spørsmål om han ser for seg en ny 9. april på den måten Bongo ser det, sier Jakobsen at han er enig med Bongo i mye, men ikke alt.

– Det er viktig ikke å møte fremtidens utfordringer med fortidens tenkning, sier han.

Hva er vitsen med Heimevernet?

Bongo sier at Heimevernet er den avdelingen som tenker som i gamle dager. Beskytte militærbasen. Beskytte kraftverket. Beskytte byen.

– Måten å drive krigføring på, har endret seg ganske radikalt, og er langt mer teknisk avansert. Men du klarer ikke å teknologisere deg bort fra at du må kjempe deg gjennom soldatene som har bitt seg fast i kraftverket. Med mindre du vil legge det i ruiner, sier han.

Les også: Politiker rystet etter øvelse med Heimevernet

Han viser til at Nato forventer at vi holder stand og legger hindringer i veien for fienden.

– Tidligere brukte vi 3 prosent av BNP på forsvar. Nå ligger vi på 1,5. Natos mål om 2 prosent er satt der av en grunn, sier Bongo.

Les også: Forsvarsjefen får ros, men ingen lovnader om midler

Bongo omtaler våre planer om bestillingen av 52 jagerfly til om lag 70 milliarder som «adekvat». De fem norske fregattene av «Fridtjof Nansen»-klassen kjøpt inn for 19 milliarder har store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening. Men disse er svært gode til å finne ubåter, når de fungerer.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Oto Melara 76mm kanonen på dekket til fregatten KNM Roald Amundsen fyrer av under øvelse C2X den 14. februar, ved østkysten av USA. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret
Oto Melara 76mm kanonen på dekket til fregatten KNM Roald Amundsen fyrer av under øvelse C2X den 14. februar, ved østkysten av USA. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Bongo viser til at de første fasene av dagens, og fremtidens strid vil pågå langt raskere enn før. Det kan bli vanskelig for Nato å sende forsterkninger i tide. Det er landmakten som må holde ut. Og det er de som har tatt de største kuttene.

Les også: Forsvaret mangler helikopterpiloter

– Problemet oppstår når vi skal forsinke fremmede styrker som blir satt i land. Til det trenger vi å bemanne viktige forsvarspunkter. Mobiliseringshæren er avviklet. Vi må lene oss på Heimevernet som skal mobiliseres, der trenger vi minst 50.000. Vi er på et kritisk nivå. Med de planene som er vedtatt, er det i praksis snakk om en avvikling av det også. Enkelte sier vi er i praksis uten forsvarsevne allerede nå. Jeg vil ikke si dem imot, sier Bongo.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen:

Et kart fra 2016 basert på langtidsplanen for Forsvaret om hvilke baser skal styrkes (grønt), og hvilke avvikles (rødt) Foto: Forsvarsdepartementet
Et kart fra 2016 basert på langtidsplanen for Forsvaret om hvilke baser skal styrkes (grønt), og hvilke avvikles (rødt) Foto: Forsvarsdepartementet

Diesen: – Fordobling av Hæren er hinsides

Den tidligere forsvarssjefen Sverre Diesen mener dagens brigade på 4000 soldater, som i realiteten utgjør Norges stående kampklare styrke spredt over halve Norge, reduseres til en bataljon (ca. 900 soldater), tilpasset oppdraget og forholdene i Nord-Norge. Han har tidligere gått til angrep på dem som mener at både hæren og Heimevernet bør styrkes.

Diesen mener Hæren og Heimevernet ikke greier å svare på hvordan en større hær skal håndtere en norsk-russisk konflikt i nordområdene. I Dagsavisen skisserte Diesen de to hovedscenarioene som norsk forsvarsplanlegging er basert på.

  • En bilateral norsk-russisk konflikt der russerne bruker begrenset militærmakt for å oppnå et politisk mål.
  • En konflikt som utvides til nordområdene etter først å ha brutt ut et annet sted.

Diesen har uttalt at antall soldater på bakken er «nærmest helt irrelevant».

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen:

Forskjellige nivåer at konflikt. Norge har stort sett vært flinke til å delta i internasjonal innsats. Men det betyr svært lite i forhold til det å håndtere et strategisk overfall. Foto: Forsvaret
Forskjellige nivåer at konflikt. Norge har stort sett vært flinke til å delta i internasjonal innsats. Men det betyr svært lite i forhold til det å håndtere et strategisk overfall. Foto: Forsvaret

– Selv en fordobling av Hæren – som er økonomisk fullstendig hinsides – ville ikke representere noe annet enn nyanser av utilstrekkelighet i forhold til behovet hvis vi skulle drive tradisjonelt territorialforsvar, sa han til Dagsavisen.

– En europeisk krig i dag vil ikke være total og dreie seg om nasjoners og folks eksistens. Det er ingen som tror at russerne vil forsøke å erobre hele Norge sammen med resten av det europeiske kontinentet i atomvåpnenes tidsalder, sa han til avisen.

– Diesen har fått styre altfor mye!

– Den godeste Diesen har fått definere altfor mye av forsvarsutviklingen i Norge, sier Bongo.

Les også: Oppdretter vant over Forsvarets hemmelige avlytting

– Krim, Georgia og Midtøsten-konfliktene har gjort at det er stadig færre i offiserskorpset som er enige i hans analyser. Men dessverre er det fremdeles flere som er enige med ham blant beslutnings-takerne i Forsvarsdepartementet og blant politikerne. Det gir dem muligheter til å spare penger på landmakten og bruke dem på b.la. skatteletter. Dette kan bli en katastrofe for Norge, sier han.

Bongo mener det er feil at forsvarsplanleggingen i Norge ikke tar høyde for territorial invasjon, såkalt strategisk overfall. Han viser til Ekspertutvalget for forsvaret fra 2015 og Landmaktutredningen fra 2017.

Russlands strategi går ut på å kontrollere havområdene rundt Nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk, 60 kilometer fra norskegrensa. Imidlertid kan fienden også ha andre interesser til havs og på land. Foto: Regjeringen
Russlands strategi går ut på å kontrollere havområdene rundt Nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk, 60 kilometer fra norskegrensa. Imidlertid kan fienden også ha andre interesser til havs og på land. Foto: Regjeringen

Bongo advarer samtidig mot en svekkelse av tilstedeværelsen i sør og at fokuset skal rettes mot Finnmark.

– Fienden vil aksjonere der hvor vi er svakest, påpeker han.

– Diesen uttaler seg bombastisk om at vi forbereder oss på historiske kriger, og ikke morgendagens. Det er feil. Vi kan anta, men vi vet ikke hvordan fremtidens konflikt vil utarte seg. Vi må være forberedt på alt.

– Forsvarsevne handler om å motstå militært press og militære angrep. Det handler både om våre enorme havområder og økonomiske verdier. Men det viktigste er landdimensjonen. Når fienden kommer i land, kan ikke fregattene hjelpe oss. Hvis våre flybaser blir kompromittert, kan ikke våre fly redde oss. Uten noe landmakt har vi ikke noe forsvar, sier Bongo.

– Finland har ikke avviklet mobiliseringsforsvaret sitt, og det får de igjen for nå, sier han.

– Vi vet ikke nok om morgendagens kriger

Sjefen for Forsvarets operasjoner har ikke så veldig lyst til å kommentere i det vide og brede, på det Diesen kommer med, men:

– I 2008 sa enkelte at en inter-statlig konflikt i Europa var utenkelig i fremtiden. Så fikk vi Krim, og nå er det plutselig aktuelt igjen. Er det noe historien har vist, så er det at vi aldri har fantasi nok til å se neste «sorte svane». Det uventede regnes som helt usannsynlig før det inntreffer, sier generalløytnant Jakobsen.

– Personlig så tror jeg ikke at vi får se eksistensielle kriger som innebærer annektering av land. Imidlertid kan væpnet konflikt knyttet til nasjonale interesser mellom stater ikke utelukkes. Vi må først og fremst være forberedte på at væpnede konflikter knyttet til nasjonale interesser kan forekomme, uavhengig av hva de måtte være, sier Jakobsen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:55 Solskjær: – Fernandes har gitt oss X-faktor14:47 Maria Sjarapova legger opp14:33 Mye finvær i vente for vinterferierende14:31 Person døde i skianlegget i Trysil14:16 – Frykt er ingen godkjent grunn for å avbestille13:51 Nordmann i Italia er smittet av coronaviruset13:39 Fiskeriministeren har meldt seg ut av Frimurerlosjen13:36 Stor snøskredfare i Tromsø og Lyngen13:26 Håvard Bøkko legger opp etter VM13:15 Manchester City har anket mesterligastraffen13:14 Guinness-produsent venter koronatap13:04 Besetningsmedlem fikk feber – 6000 corona-fast12:48 – Jeg ble ranet av sjefene på Helsehuset Kongsberg12:15 Hareide ble årets trener igjen: – Betyr ekstra mye12:03 Fotballforbundet åpner for alkoholservering11:30 Innbyggere i Hongkong kan få utdelt penger11:18 Arsenal-profil ute i lang tid11:17 Ikke begravelse på statens bekostning for Jahn Teigen10:42 Regjeringen gir ordre om riving av Y-blokka10:37 Cappelen Damm selger Tanum-butikker09:42 Guardiola tror ingen kan kopiere Zidane09:26 20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi09:25 Kvinne siktet for mordbrann i Nord-Troms09:03 NRKs hovedkvarter på Marienlyst er solgt09:02 Alle Norwegians fly klare på Kanariøyene08:50 Arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i desember08:27 SAS regner med virustap på 200 millioner07:46 OBOS og Nokas beklager voldsbruk ved Sotakiosken07:35 Passasjerer som har fått dra fra virusrammet skip, har symptomer07:34 Minnesota på sluttspilljakt etter seier over Columbus Blue Jackets07:32 Video ryster USA: Seksåring lagt i jern av politiet07:19 Historisk mild vinter i åtte fylker07:16 20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi07:07 Pasienter rystet over politi og fylkesmann: – Som å møte en vegg06:38 Serbia-planen klar for Lagerbäck06:31 Første bekreftede forekomst av covid-19 i Brasil06:19 Norske finansmenn etterforskes for bedrageri i Frankrike06:00 Siste sjanse for Netanyahu05:50 Dette skjer i dag05:45 Hygiene-overtramp avslørt på sykehjem05:44 Kina har satt 94 flypassasjerer i karantene05:42 Flåmsbana åpnet for trafikk etter skred05:33 Dette skjedde i natt05:03 Bernie Sanders hardt angrepet under demokratenes debatt05:00 NRK får PFU-kritikk for Lotto-sendinger04:24 Mann pågrepet for væpnet hotellran i Stavanger04:07 Demokratene uenige om marihuana bør legaliseres i USA03:54 Støttegruppe krever nye avhør i Kielland-saken03:52 Amerikansk soldat smittet – over 1.000 virussmittede i Sør-Korea03:34 Antallet virusdøde fortsetter å falle i Kina03:09 Busselskap krever Trondheim kommune for millioner02:18 Anklager om korrupsjon i Carlsbergs indiske datterselskap02:13 Siktede i Ranheim-saken erkjenner ikke straffbar handling02:09 Bomber regner over Idlib – ti skoler rammet på én dag01:18 Tidligere forsikringsrådgiver dømt for bedrageri00:46 Disney-sjefen går av etter 15 år00:39 Turoperatører forberedt på virusutbrudd00:23 Ferjefylkene krever mer penger til grønt skifte23:17 Rask Gnabry-dobbel ga Chelsea mesterligamareritt23:16 Griezmann reddet uavgjort for tannløst Barcelona23:02 Bil krasjet med SAS-fly på Tenerife – 180 passasjer rammet22:37 Equinor og Nordea ber ansatte om å holde seg hjemme i to uker etter reiser21:41 Den kan minne om jorden, men har den liv?21:35 18-åring funnet død i Bergen – rusmiddel trolig dødsårsak21:21 Barnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av eget fosterbarn20:29 Rapport: Britiske politikere lot overgrep mot barn passere19:56 Solberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen19:44 Stemmer teorien, kan det være «århundrets oppdagelse»19:38 Tidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn19:11 Kina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk18:54 Spiller ballen rett i fanget på klimafornekterne18:48 En mann i 30-årene kritisk skadd i arbeidsulykke i Oslo18:26 Sjefen om Solskjær: - Fundamentet for suksess er på plass18:09 Matsvinn-innlegg tar av på Facebook – problemet er at fakta ikke stemmer17:48 Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi17:38 UEFA: Koronaviruset kan true fotball-EM16:26 Mann funnet død - skal ha blitt etterlatt i hjelpeløs tilstand16:00 Christian Tybring-Gjedde varsler boikott av Dagens Næringsliv-journalister15:48 Ingen særbehandling av nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittet italiener15:13 Filip Ingebrigtsen ble pappa15:11 Kristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen15:10 Opposisjonen dropper mistillit, men varsler sterk kritikk14:55 Bodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiller14:54 Kritikere får selv kritikk etter Giske-saken14:24 Nordmenn bestiller ferie som før: – Ingen frykt for å reise14:08 Smittetallene i Italia kryper opp mot 30014:05 – Tre måneders vindu for avgjørelse om Tokyo-OL14:04 Åtte menn vil bli leder for oljefondet14:03 Uefa hjelper gresk fotball å bekjempe vold og korrupsjon13:44 En av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år13:21 Takk for stemmen. Takk for musikken. Takk for smilet12:53 29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap12:51 Flere nordmenn bodde på samme hotell som virussmittet italiener12:42 Millionbot etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg12:37 Kvinne mistet livet i frontkollisjon med trailer12:01 Politiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken12:01 Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død11:08 Opptøyer i India samtidig som Trump er på besøk11:07 Beste resultat i Folketrygdfondets historie10:29 Weinstein brakt til sykehus etter dommen
Siste nytt
14:55SportSolskjær: – Fernandes har gitt oss X-faktor14:47SportMaria Sjarapova legger opp14:33NorgeMye finvær i vente for vinterferierende14:31NorgePerson døde i skianlegget i Trysil14:16Penger– Frykt er ingen godkjent grunn for å avbestille13:51VerdenNordmann i Italia er smittet av coronaviruset13:39PolitikkFiskeriministeren har meldt seg ut av Frimurerlosjen13:36NorgeStor snøskredfare i Tromsø og Lyngen13:26SportHåvard Bøkko legger opp etter VM13:15SportManchester City har anket mesterligastraffen13:14PengerGuinness-produsent venter koronatap13:04VerdenBesetningsmedlem fikk feber – 6000 corona-fast12:48Norge– Jeg ble ranet av sjefene på Helsehuset Kongsberg12:15SportHareide ble årets trener igjen: – Betyr ekstra mye12:03SportFotballforbundet åpner for alkoholservering11:30PengerInnbyggere i Hongkong kan få utdelt penger11:18SportArsenal-profil ute i lang tid11:17KulturIkke begravelse på statens bekostning for Jahn Teigen10:42KulturRegjeringen gir ordre om riving av Y-blokka10:37KulturCappelen Damm selger Tanum-butikker09:42SportGuardiola tror ingen kan kopiere Zidane09:26Verden20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi09:25NorgeKvinne siktet for mordbrann i Nord-Troms09:03KulturNRKs hovedkvarter på Marienlyst er solgt09:02ReiseAlle Norwegians fly klare på Kanariøyene08:50PengerArbeidsledigheten var på 3,9 prosent i desember08:27PengerSAS regner med virustap på 200 millioner07:46NorgeOBOS og Nokas beklager voldsbruk ved Sotakiosken07:35VerdenPassasjerer som har fått dra fra virusrammet skip, har symptomer07:34SportMinnesota på sluttspilljakt etter seier over Columbus Blue Jackets07:32VerdenVideo ryster USA: Seksåring lagt i jern av politiet07:19NorgeHistorisk mild vinter i åtte fylker07:16Verden20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi07:07Helse og livsstilPasienter rystet over politi og fylkesmann: – Som å møte en vegg06:38SportSerbia-planen klar for Lagerbäck06:31VerdenFørste bekreftede forekomst av covid-19 i Brasil06:19PengerNorske finansmenn etterforskes for bedrageri i Frankrike06:00PolitikkSiste sjanse for Netanyahu05:50NorgeDette skjer i dag05:45Helse og livsstilHygiene-overtramp avslørt på sykehjem05:44VerdenKina har satt 94 flypassasjerer i karantene05:42NorgeFlåmsbana åpnet for trafikk etter skred05:33NorgeDette skjedde i natt05:03PolitikkBernie Sanders hardt angrepet under demokratenes debatt05:00KulturNRK får PFU-kritikk for Lotto-sendinger04:24NorgeMann pågrepet for væpnet hotellran i Stavanger04:07VerdenDemokratene uenige om marihuana bør legaliseres i USA03:54NorgeStøttegruppe krever nye avhør i Kielland-saken03:52VerdenAmerikansk soldat smittet – over 1.000 virussmittede i Sør-Korea03:34VerdenAntallet virusdøde fortsetter å falle i Kina03:09NorgeBusselskap krever Trondheim kommune for millioner02:18PengerAnklager om korrupsjon i Carlsbergs indiske datterselskap02:13NorgeSiktede i Ranheim-saken erkjenner ikke straffbar handling02:09VerdenBomber regner over Idlib – ti skoler rammet på én dag01:18NorgeTidligere forsikringsrådgiver dømt for bedrageri00:46KulturDisney-sjefen går av etter 15 år00:39NorgeTuroperatører forberedt på virusutbrudd00:23MotorFerjefylkene krever mer penger til grønt skifte23:17SportRask Gnabry-dobbel ga Chelsea mesterligamareritt23:16SportGriezmann reddet uavgjort for tannløst Barcelona23:02VerdenBil krasjet med SAS-fly på Tenerife – 180 passasjer rammet22:37NorgeEquinor og Nordea ber ansatte om å holde seg hjemme i to uker etter reiser21:41VerdenDen kan minne om jorden, men har den liv?21:35Norge18-åring funnet død i Bergen – rusmiddel trolig dødsårsak21:21NorgeBarnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av eget fosterbarn20:29VerdenRapport: Britiske politikere lot overgrep mot barn passere19:56PolitikkSolberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen19:44VerdenStemmer teorien, kan det være «århundrets oppdagelse»19:38NorgeTidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn19:11VerdenKina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk18:54NorgeSpiller ballen rett i fanget på klimafornekterne18:48NorgeEn mann i 30-årene kritisk skadd i arbeidsulykke i Oslo18:26SportSjefen om Solskjær: - Fundamentet for suksess er på plass18:09NorgeMatsvinn-innlegg tar av på Facebook – problemet er at fakta ikke stemmer17:48Helse og livsstilFolkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi17:38SportUEFA: Koronaviruset kan true fotball-EM16:26NorgeMann funnet død - skal ha blitt etterlatt i hjelpeløs tilstand16:00PolitikkChristian Tybring-Gjedde varsler boikott av Dagens Næringsliv-journalister15:48ReiseIngen særbehandling av nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittet italiener15:13SportFilip Ingebrigtsen ble pappa15:11SportKristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen15:10PolitikkOpposisjonen dropper mistillit, men varsler sterk kritikk14:55SportBodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiller14:54KulturKritikere får selv kritikk etter Giske-saken14:24ReiseNordmenn bestiller ferie som før: – Ingen frykt for å reise14:08Helse og livsstilSmittetallene i Italia kryper opp mot 30014:05Sport– Tre måneders vindu for avgjørelse om Tokyo-OL14:04PengerÅtte menn vil bli leder for oljefondet14:03SportUefa hjelper gresk fotball å bekjempe vold og korrupsjon13:44NorgeEn av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år13:21StemmerTakk for stemmen. Takk for musikken. Takk for smilet12:53Norge29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap12:51ReiseFlere nordmenn bodde på samme hotell som virussmittet italiener12:42NorgeMillionbot etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg12:37NorgeKvinne mistet livet i frontkollisjon med trailer12:01NorgePolitiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken12:01VerdenEgypts tidligere president Hosni Mubarak er død11:08VerdenOpptøyer i India samtidig som Trump er på besøk11:07PengerBeste resultat i Folketrygdfondets historie10:29KulturWeinstein brakt til sykehus etter dommen
Populært