Meny

Voldsdømt major ikke uskikket som offiser

Høyesterett ga like før jul en voldsdømt major medhold i at Forsvarets sparking av ham, var feil. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
En voldsdømt major som fikk sparken av Forsvaret, har fått støtte fra Høyesterett og er tilkjent erstatning.

Høyesterett har med to mot tre stemmer gitt den voldsdømte majoren medhold.

Flertallet mener det ikke var grunnlag for en oppsigelse etter at mannen ble dømt for vold mot sine sønner som da var 10 og 13 år.

I mai i år fikk Forsvaret medhold i lagmannsretten som mente majoren manglet den etiske standard «som må forventes» for å inneha en offisersstilling.

Den førstevoterende dommeren mener at «vilkårene for avskjed ikke er oppfylt» når de straffbare handlingene ses i sammenheng med hans tjenestehistorikk og den administrative stillingen stabsoffiser.

«Forsvarsdepartementet tar avgjørelsen fra Høyesterett til etterretning. Departementet vil i samråd med Regjeringsadvokaten, se nærmere på Høyesteretts begrunnelse i saken», heter det i en kommentar fra Marita Hundershagen i Forsvarsdepertamentet til ABC Nyheter.

Får også erstatning

«Jeg kan vanskelig se at den alminnelige rettsbevissthet eller det offentliges interesser fordrer at han blir avskjediget», heter det i dommen som først ble omtalt av VG tirsdag.

Majoren tilkjennes også 653.000 kroner i erstatning for sitt økonomiske tap, og 30.000 kroner i oppreisning. I tillegg kommer saksomkostninger på 931.972 kroner til mannen og fagforeningen Befalets fellesorganisasjon (BFO).

Det var i 2014 at majoren ble dømt for seks legemsfornærmelser mot sine sønner. Han ble funnet skyldig i å ha tvunget guttenes hender bak på ryggen og lagt dem i bakken, sparket og kastet rester av knust glass mot den eldste, og slått den yngste med flat hånd.

«Mangler sinnsro og dømmekraft»

Rettens flertall trakk frem at han er «verken før eller senere dømt for tilsvarende forhold», og at «de straffbare handlingene var situasjonsbestemte, og ikke utslag av en voldelig tilbøyelighet».

Rettens mindretall mente på sin side at «evnen til å bevare sinnsro og dømmekraft i pressede situasjoner, men også til raskt å treffe etisk forsvarlige beslutninger, er altså hva som forventes» av offiserer, og at handlingene som majoren «er dømt for, demonstrerer etter min mening klare mangler med hensyn til sinnsro, dømmekraft og etisk refleksjon».

Populært