Meny

Eksplosiv økning i politiets våpenbruk

Politiet ber stadig oftere om lov til å bære skytevåpen, som her hvor en betjent stiller med pistol, pepperspray, ekstra magasin, batong og hansker i beltet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet ønsker stadig oftere å bevæpne seg. På 18 måneder har våpenbruken økt med hele 62 prosent, viser nye tall.

Etter at den generelle bevæpningen opphørte 3. februar 2016 har økningen vært på formidable 62 prosent, viser tall ABC Nyheter har innhentet fra Politidirektoratet (POD).

Første måned etter endringen - mars 2016 - ba politiet om å få bruke skytevåpen 513 ganger. I august i år økt det til 831 ganger, uten at det har skjedd noen markant økning i kriminaliteten.

Heller tvert imot.

Fersk statistikk fra POD viser samtidig at den generelle kriminaliteten i Norge går ned. Anmeldte lovbrudd i årets første måneder har gått ned 6,1 prosent sett i forhold til samme periode i 2016, viser ferske tall fra Straffesaksregisteret.

Saken fortsetter under grafen


Narko og vold

Man kan anta at de lovbruddene hvor politiet helst ønsker skytevåpen, er knyttet til grove narkotikaforbrytelser, trusler og voldsbruk.

Antallet narkoforbrytelser synker med 7,6 prosent (fra fra 706 saker per andre tertial 2016 til 652 i år).

Trusler med skytevåpen og kniv eller andre liknende redskaper, samt alle grove trusler, utgjorde 16 prosent av alle anmeldte voldslovbrudd i samme periode. Av totalt antall anmeldelser innenfor kategorien (21.371) utgjør det 3.419 anmeldelser.

Tilsammen har det blitt levert om lag 4000 anmeldelser innenfor disse to kriminalitetsområdene til og med august 2017. I løpet av de samme månedene har politiet bedt om lov til å bære skytevåpen tusen ganger mer enn det.

Stigende tendens

Det ble i perioden gitt tillatelse hele 5115 ganger, og tendensen er stigende. I årets første fire måneder var det samlede antallet såkalte «bevæpningsordre» aldri over 600 i måneden. Men fra mai har det ekspandert: 619 (mai), 697 (juni), 737 (juli) og 831 (august).

ABC Nyheter har henvendt seg til Politihøgskolen for å høre om noen av deres forskere kan forklare eller analysere denne utviklingen, men der var det ingen som satt med nødvendig kunnskap.

POD hadde på sin side ikke anledning til å kommentere tallene før helgen.

Fordelt på de ulike politidistriktene er det de som inkluderer landets største byer som ligger øverst.

I Oslo har politiet så langt i år bedt om skytevåpen 1217 ganger (152 ganger i snitt pr måned). Øst politidistrikt har bedt om våpen 1080 ganger (135 pr måned), og i Sør-Øst 719 ganger (90).

Bevæpningsutvalget påpeker i sin utredning (2017:9), som nå er på høring, at mange planlagte bevæpnede oppdragene er knyttet til vakt- og sikringsoppdrag.

Fra 2007 og frem til 2011 var det mellom 13 og 16 slike pr år. Deretter økte antallet slike oppdrag fra 90 bevæpnede oppdrag i 2013 til 398 oppdrag i 2014 og til 889 oppdrag i 2016.

Fordelt på distriktsnivå skiller tidligere Romerike seg ut (nå en del av Øst politidistrikt) på grunn av statsbesøk og VIP-oppdrag på Gardermoen flyplass, som utgjør 90 prosent av alle de væpnede vakt- og sikringsoppdragene i distriktet.

Populært