Norske havnearbeidere tapte rettighet:

EØS-avtalen overkjørte tariffavtale, LO har vedtatt at det ikke skal skje

LO OG EØS: Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til LO-leder på samme LO-kongress som vedtok at norske tariffavtaler skal ha forrang hvis det oppstår konflikt med EØS-avtalen. Nå har bryggesjauernes fortrinnsrett blitt fjernet som følge av EØS.
LO OG EØS: Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til LO-leder på samme LO-kongress som vedtok at norske tariffavtaler skal ha forrang hvis det oppstår konflikt med EØS-avtalen. Nå har bryggesjauernes fortrinnsrett blitt fjernet som følge av EØS. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Norsk Transportarbeiderforbund har på grunn av Høyesteretts tolking av EØS-avtalen inngått en ny avtale med NHO som fjerner norske bryggearbeideres fortrinnsrett til lossing og lasting.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Prinsippstrid om havnearbeid:

Stridens eple i rettssaken mellom Norsk Transportarbeiderforbund og spedisjonsfirmaet Holship, dreide seg om den gjeldende tariffavtalen ved 13 havner i Norge, inkludert Drammen og Oslo, som EFTA-domstolen har slått fast er ulovlig etter EUs lovverk.

Rammeavtalen om fastlønnssystem for havnearbeidere bestemmer at losse- og lastearbeidet ved havna skal utføres av de ansatte havnearbeiderne i havna.

ILO-konvensjon nr. 137 som Norge er tilsluttet, sier at havnearbeidere skal skaffes fast arbeid så langt det er mulig. Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeidet.

Det danskeide speditørfirmaet Holship som tidligere brukte havnearbeiderne i Drammen, begynte å bruke sine egne arbeidere fra 2013. De har Norsk Arbeidsmandsforbunds tariffavtale for vaskere.

10. april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) at Holship skulle følge rammeavtalen for havnearbeidere. Holship svarte ikke. NTF varslet boikottaksjoner og stevnet selskapet for Drammen tingrett for å avklare om boikott er lovlig.

19. mars 2014 dømte tingretten boikott av Holship som lovlig. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon 8. september 2014.

Holship anket til Høyesterett. Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen.

EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016. Den ga støtte til Holship mot bryggearbeiderne.

Høyesterett: Et flertall på 10-7 i Høyesterett ga 16. desember 2016 Holship rett.

Mandag ble Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.

Den nye avtalen ser ut til å valse over LO-kongressens vedtak om at norske tariffavtaler skal ha forrang for EØS-lovverk hvis det oppstår konflikt.

For her ser det motsatte ut til å være tilfelle:

I den nye avtalen mistet de organiserte havnearbeiderne sin urgamle, avtalefestede fortrinnsrett til lossing og lasting i norske havner.

Det skjer fordi Høyesterett har fastslått at fortrinnsretten er i strid med EØS-avtalen.

– Blir forutsetningene fra LO-kongressene i 2013 og 2017 om forrang for norske avtaler oppfylt ved denne tariffavtalen, leder Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet?

– EØS-avtalen tilsidesetter vår forrige avtale. Vi ønsket selvfølgelig en tariffavtale som gir fortrinnsrett for registrerte havnearbeidere, sier han til ABC Nyheter og legger til:

– Her er det en innblanding i den frie forhandlingsretten i Norge fra EØS.

– Det er det nok flere som får merke framover, tror Johnsen.

Transportarbeiderforbundet er blant dem som ønsker å si opp EØS-avtalen, men vant ikke fram på LO-kongressen med det.

Les: EU med knusende seier over norske bryggesjauere i Høyesterett

Støre taus

Arbeiderpartiet har framholdt i en voksende debatt i fagbevegelsen om EØS, at det ikke er problemer med EØS-avtalen som ikke lar seg løse i norsk arbeidsliv.

Partileder Jonas Gahr Støre har likevel slått fast at han ikke ønsker å endre bestemmelsene i EØS-avtalen der Norge har underskrevet på å gi EØS-retten forrang, dersom det oppstår konflikt.

I denne saken har Støre nå ikke anledning til å besvare ABC Nyheters spørsmål om den nye havnearbeideravtalen der LO og Transportarbeiderforbundet måtte gi slipp på en viktig rettighet som følge av EØS-avtalen.

Les også: Ap stemte ned forslag om å sikre norske lover og avtaler framfor EØS i norsk arbeidsliv

LO: – OK

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener den nye havneavtalen viser at problemer med EØS-avtalen er løsbare.

– Mener du at den nye tariffavtalen i havnene er eksempel på at problemer med EØS-avtalen er løsbare?

– Ja, svarer LO-lederen i en epost til ABC Nyheter og legger til:

– Men jeg vil understreke at LO-kongressen har stilt krav om at ILOs kjernekonvensjoner må tas inn i Menneskerettsloven og gis forrang for annen lovgivning.

ILO er FNs arbeidslivsorganisasjon og har i sin konvensjon nr. 137 påbudt landene som har sluttet seg til, blant dem Norge, å sikre havnearbeidernes fortrinnsrett. Konvensjonen er imidlertid ikke blant de såkalte kjernekonvensjonene som Gabrielsen viser til.

– LO-kongressen har to ganger på rad forutsatt at norske lover og avtaleverk skal ha forrang ved eventuell konflikt med EØS-retten. Viser denne saken at det motsatte er tilfelle?

– Her må jeg minne om at Arbeidsretten i en dom fra oktober 2014 kom til at Rammeavtalen som gjaldt i havnene, ikke gjaldt «private havner». Denne dommen var et stort nederlag for havnearbeiderne og dommen etterlot et stort hull i avtaleverket, svarer Gabrielsen og fortsetter:

– Arbeidsrettens dom var basert på en forståelse av norske tariffavtaler, ikke EØS -lovgivningen. Det hullet som Arbeidsrettens dom etterlot seg, er tettet i den Havne- og terminaloverenskomsten som nå er fremforhandlet. Avtalen gjelder for alt arbeid i havna, og den gjelder både offentlige og «private havner». På sikt tror jeg avtalen kan medføre flere havnearbeidere i Norge og det er derfor all grunn til å gratulere partene med avtalen.

Senterpartiets nyvalgte stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik har derimot advart LO mot å se for lett på EØS.

Les: – LO har bøyd nakken, godtar ESA som part i norsk arbeidsliv

– Nå må regjeringen ta grep

Også Transportarbeiderforbundets leder Lars Johnsen framholder som svært positivt med den nye avtalen, at den ikke lenger omfatter bare de organiserte bryggearbeiderne. En følge av at andre også får drive med lossing og lasting, er at avtalen utvides også til andre, og gjelder også de delene av havner det offentlige har skilt ut til private aktører.

Johnsen understreker at fortrinnsretten for havnearbeiderne til å losse og laste, ikke er opphevet i og med den nye tariffavtalen.

– Det som har skjedd, er at Norge ikke lenger oppfyller sin forpliktelse etter ILO-konvensjon 137 gjennom en tariffavtale. Når Høyesterett i dommen sier at vi ikke kan få gjennomslag for den implementeringen vi har hatt i Norge av ILO-konvensjonen, fordi den står tilbake for EØS-avtalen, må vi bare akseptere det, sier Johnsen og slår fast:

– Da må Norge sørge for å gjennomføre den på annen måte, gjennom lov eller forskrift. Nå er det opp til regjeringen å finne ut hvordan Norge skal oppfylle sine ILO-forpliktelser.

Les også: LO krever gode ønsker innenfor EØS-avtalen

Advokat: – Viser at EØS har forrang

Advokat Nicolay Skarning som vant saken for Holship og Bedriftsforbundet i EFTA-domstolen og i Høyesterett, er krystallklar på at Holship-dommen og den påfølgende havneavtalen viser at norske tariffavtaler må bøye seg for EØS-reglene.

– Holshipsaken viser at også LO og tariffavtaler må bøye seg for EØS-retten.

– Holshipdommen viser at skulle det være motstrid mellom EØS-avtalen og norske tariffavtaler, er det EØS som går foran, sier Nicolay Skarning.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden