Her kunne tre offiserer blitt drept

Vakttårnet på Tarva skytefelt hvor de tre offiserene skulle observere skytingen fra 20 mm kanoner, men selv ble beskutt 13. april i fjor.
Vakttårnet på Tarva skytefelt hvor de tre offiserene skulle observere skytingen fra 20 mm kanoner, men selv ble beskutt 13. april i fjor. Foto: Luftforsvaret

Fem prosjektiler fra et F16-fly på øvelse var bare centimetre unna tre militære observatører i fjor vår. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Så nært smalt det. Det øverste bildet er fra 2016 og viser også vinduet hvor observatørene sto. Det neste er nesten en kopi fra 2009 da nesten frie offiserer ble drept i en lignende hendelse. Foto: Luftforsvaret
Så nært smalt det. Det øverste bildet er fra 2016 og viser også vinduet hvor observatørene sto. Det neste er nesten en kopi fra 2009 da nesten frie offiserer ble drept i en lignende hendelse. Foto: Luftforsvaret

Luftforsvarets undersøkelser etter den alvorlige hendelsen på Tarva skytefelt i fjor vår, er nå avsluttet.

I rapporten som ABC Nyheter har fått innsyn i, fremkommer det at det bare var flaks at ingen av de 40 prosjektilene fra en F16 på nattøvelse traff tre offiserer.

– Hendelsen hadde et betydelig skadepotensial, da prosjektilene traff nært posisjonen der personellet oppholdt seg, opplyser kommunikassjonsjef i Luftforsvaret, Stian Roen, i en e-post til ABC Nyheter.

Fra loggen: «Vi har en hendelse, det var feil mål»

Etter først å ha avbrutt en innflygning mot målet, har øvingsoffiserene (SWORD63) og piloten (STEEL27) følgende kommunikasjoni forkant og etter hendelsen:

00:13:18

STEEL27 (piloten): JA, MEN DU GJØR EN RIKTIG CALL DER HVIS DU TROR DET ER FEIL. DET ER IKKE NOE PROBLEM.
SWORD63:
ROGER, HVA ER DIN PLAYTIME
STEEL27: JA APPROXIMATELY 30 MINUTES. IF ABLE CAN I DO TWO MORE REATTACKS AND THEN I’LL BE EMPTY. FIRST ONE HOT, SECOND ONE WILL BE A HOT RUN BUT WILL HAVE NO BULLETS. BECAUSE THE
CLOUDS ARE COMING IN RIGHT NOW.
SWORD63: APPROVED. ATTACK HEADING 290-320.
STEEL27: COPY APPROVED 290-320.
SWORD63: AND SWORD ABLE TO SPARKLE ON FINAL IF YOU WISH

00:14:54
SWORD63: STEEL CLEARED HOT
STEEL27: REQUEST SPARKLE
SWORD63: SPARKLING
HENDELSEN INNTREFFER 00:15:04
SWORD63: ABORT ABORT
STEEL27: CONFIRM ABORT
STEEL27: GO AHEAD FOR.. STATE REASON FOR ABORT
SWORD63: JA DET ER SWORD NORWEGIAN. VI HAR HENDELSE, DET VAR FEIL MÅL. SKUDD I OMRÅDET RUNDT TÅRNET. ALLE OK.
STEEL27: CONFIRM DET VAR FEIL MÅL
SWORD63: AFFIRM , SKUDD I NÆRHETEN AV TÅRNET. ALLE OK. VI KAN PRATE OM HVA SOM SKJEDDE ETTERPÅ
STEEL27: (puster tungt) COPY

Bildene og rapporten avdekker at skuddene - som heldigvis ikke var ladet med sprengladninger - slo inn like ved observatørene i vestre tårn, langt fra det tiltenkte målet.

Salven ble avfyrt fra jagerflyenes kraftige 20 millimeter Vulcan-kanoner, og de ville ha vært fatale hvis de traff et menneske.

– De tre personene i tårnet er fulgt opp i tråd med rutinene, opplyser Roen.

Minsteavstand mellom prosjektil og personellet er ikke angitt i undersøkelsesrapporten.

Les også: F-16-vådeskudd skapte livsfare på norsk skytefelt

Man har ikke kommet frem til en enkelt årsak til det alvorlige avviket og potensielt dødelige feilskytingen.

I stedet splitter man skylden på piloten og systemet.

Under denne øvelsen skulle flyet også ha sluppet en bombe (GBU-38), men det var ikke mulig på grunn av været, og flygeren måtte derfor ta hensyn til denne bomben som ble hengende på vingen.

Pilotens selvbilde

Kommisjonen fremhever at flygeren bare hadde hatt to turer med «nattflyging» de tre årene før hendelsen - med en samlet varighet på 2,3 timer.

Til granskerne har piloten fortalt at han til tider opplever seg «som overconfident og refererte til sin erfaring fra internasjonale operasjoner hvor han har fløyet mange skarpe oppdrag og fått en «confidence-boost».»

Flygeren beskrives også som en sliten småbarnsfar som ikke hadde fått sovet nok i forkant, og i tillegg hadde et oppblåst ego fra sin tidligere erfaring som pilot på oppdrag utenlands.

Les også: F-16 koster fortsatt en milliard kroner i året

Undersøkelseskommisjonen (UK) skriver:

«Flygeren hadde startet dagen i hjemmet om lag 16-17 timer tidligere, med de oppgaver som følger familielivet. Han rapporterte at han hadde sovet omtrent 4 timer på dagtid før han møtte på jobb ... UK ser det som helt tydelig at en lang dag med avbrutt søvn ikke er optimal forberedelse for å løse komplekse oppdrag i jagerfly. Flygeren beskrev også en situasjon der han følte seg litt låst mellom hjemmet og jobben».

Men man skriver også om manglende instruksjoner fordi man skulle ha vært klar over følgende:

Kommunikasjonssjef Stian Roen. Foto: Thorbjørn Kjosvold/Luftforsvaret.
Kommunikasjonssjef Stian Roen. Foto: Thorbjørn Kjosvold/Luftforsvaret.

«Flygeren var en erfaren pilot, men samtidig også en flyger som jobbet med å komme seg tilbake til tidligere nivå».

Piloten er fortsatt i aktiv tjeneste, opplyser Luftforsvaret til ABC Nyheter.

Roen mener det er viktig «å se forbi enkeltindividet for å kunne redegjøre og forstå hvorfor en hendelse inntreffer.»

– Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart frem at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid (forsett), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit. Samtidig tar Luftforsvaret lærdom av de bemerkninger som er i undersøkelsesrapporten, skriver Roen.

– Undersøkelsen etter den alvorlige hendelsen på Tarva i 2016 har avdekt flere organisatoriske forhold som medvirket til at hendelsen kunne oppstå. Disse funnene understreker betydningen av å se forbi enkeltindividet for å kunne redegjøre for og å forstå hvorfor en hendelse inntreffer, og hvilke tiltak som bør implementeres for å forhindre gjentakelse. I læringsøyemed gir det derfor liten verdi å utelukkende fokusere på enkeltindividet (den utløsende årsaken), dersom forutsetningene (latente/organisatoriske forhold) har medvirket til feilhandlinger, fortsetter han i e-posten.

Systemfeil

På systemnivå beskrives en alvorlig situasjon hvor flygerne ikke får nok treningstimer fordi det er for få tilgjengelige fly. I tillegg er personell overført fra F-16 til det nye F-35-jagerflyet, samtidig som oppdragsmengden og rollene for de færre flygerne er beholdt.

JTAC er en forkortelse for Joint Terminal Attack Controller, altså militært personell som har gjennomgått trening og funnet skikket til å lede ild fra kampfly. Foto: Luftforsvaret
JTAC er en forkortelse for Joint Terminal Attack Controller, altså militært personell som har gjennomgått trening og funnet skikket til å lede ild fra kampfly. Foto: Luftforsvaret

Undersøkelseskommisjonen kommer blant annet med det de mener er en «betimelig kommentar», selv om den ligger utenfor den konkrete granskingen:

«Norske F-16 har ikke fått færre roller eller færre kapasiteter de siste årene, heller tvert i mot. Dette til tross for omstilling, utfasing av F-16 og frafall av personell blant annet til F-35 og andre systemer».

Les også: Alle Norges F-35-jagerfly satt på bakken

I tillegg trekker en frem problemer som oppsto høsten 2015 og førte til at pilotene har fått trent for lite om natten:

«...den norske F-16 flåten har hatt problemer med sprekkdannelse. En periode førte dette til lav tilgjengelighet på flyskrog, med tilhørende mindre
trening», heter det.

Undersøkelseskommisjonen kommer med fem anbefalinger til Luftforsvaret, deriblant endringer av belysningen på skytefeltet og at dagens utdanning revurderes.

Samme skjedde i 2009

Saken blir ikke bedre av at det samme skjedde under en øvelse i 2009. Da anbefalte man også at det skulle lages en egen sanitetsplan, men det er ennå ikke gjort.

– Dette avviket har mange likehetspunkter med 2009. Hva sier dette om Luftforsvarets læringsevne?

– Det ble gjort flere grep etter hendelsen i 2009 og Luftforsvaret tar slike hendelser svært alvorlig både i forhold til rapportering og oppfølging av anbefalinger. Luftforsvaret har en egen flytryggingsavdeling som arbeider kontinuerlig med å forebygge uønskede hendelser og videreformidle lærdom av de hendelsene som oppstår. Det vil likevel alltid være en viss risiko forbundet med trening og øving til skarpe operasjoner, men Luftforsvaret arbeider kontinuerlig med å vurderer risikoen og holde den på et akseptabelt nivå. Etter hendelsen i 2009 presenterte undersøkelseskommisjonen 6 sikkerhetstilrådinger. 5 av disse ble vurdert som utført da disse ble gjennomgått av undersøkelseskommisjonen etter hendelsen i 2016. Den sjette tilrådingen, knyttet til sanitetsplan, har ikke hatt betydning for årsaksforholdet i noen av hendelsene, men skulle naturligvis ha blitt implementert på et tidligere stadium. En «Emergency Response Plan» er nå utarbeidet og denne har trådt i kraft, svarer kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen.

– Feilmarginene er til tider små

Han understreker at Luftforsvaret tar forholdene alvor.

– Alle forhold rapporten peker på som medvirket til hendelsen er viktige, og Luftforsvaret tar disse på alvor for å unngå lignende hendelse, sier kommunikasjonssjefen.

– Forsvaret trener og øver hver eneste dag på å nyttiggjøre seg av kapasiteter som i ytterste konsekvens kan komme til anvendelse i krise og krig. Operatørene på Luftforsvarets kampfly benytter høyteknologiske systemer under krevende forhold og i komplekse situasjoner. Feilmarginene er til tider små, hvilket krever et kontinuerlig sikkerhetsfokus for å forsikre at risiko ikke overstiger den operative gevinsten. Luftforsvaret har en visjon om null uhell og har et strengt sikkerhetsregime for å ivareta flysikkerheten, fortsetter Roen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden