Fra 30.000 til 3.000 asylsøkere:

Listhaug tok feil. Hva skjedde med asyltallene i Norge?