PST mottar ukentlige tips om forhold på asylmottak

Bygget til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nydalen i Oslo.
Bygget til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nydalen i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

PST bekrefter at de har mottatt tips om asylsøkere med mulig tilknytning til IS. Men ingen av tipsene har ført til en endring av trusselbildet i Norge siden nyåret.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere ganger har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fått tips om at asylsøkere skal ha tilknytning til IS.

Det opplyser seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til ABC Nyheter.

Tips fra mottakene

Under de store asylankomstene i 2015 bekreftet Politiets utlendingsenhet (PU) og PST at det var gjort funn som ga sikkerhetsbekymringer i registreringsfasen. Hver uke mottok PST tips fra politiet om «materiell som gir grunn til sikkerhetsbekymring».

Vi ser også en økning i bekymringsfull informasjon som kommer fram i forbindelse med den økende tilstrømningen av flyktninger fra konfliktområder, sa kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST den gang.

Over et halvt år etter, til tross for rekordlave asyltall, mottar fortsatt PST ukentlige bekymringsmeldinger. Denne gangen er det snakk om tips fra asylmottakene.

Tipsene kommer «jevnt og trutt», og Bernsen bekrefter at de har mottatt tips om flyktninger med tilknytning til IS, som de sjekker ut.

– Det er mange vi ikke har kontroll på, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen. Foto: PST / Pressefoto
– Det er mange vi ikke har kontroll på, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen. Foto: PST / Pressefoto

– Har oppfølgingen av tipsene vist tilknytning?

– Jeg vil ikke svare på om vi har funn som viser at de har tilknytning. Det kan være saker vi jobber med, sier Bernsen.

I en mail til ABC Nyheter, bekrefter Politiets utlendingsenhet at også de fortsatt melder fra til PST.

– PU gjør fortsatt funn av bekymringsfullt materiale, men ikke i samme målestokk som i fjor høst. Dette er nok fordi ankomstbildet er endret. Færre asylsøkere kommer til Norge, og det er mindre andel av asylsøkere fra områder der grupper som IS er aktive, skriver seksjonssjef for registrering i PU, Rolf Hegli.

– Ikke kontroll

Seniorrådgiveren sier de ikke har kontroll på alle som er på asylmottak eller ellers i landet.

– PST har selvsagt ikke kontroll på alle som befinner seg i landet. Det skal vi heller ikke ha. Det er viktig for myndighetene å kjenne identiteten, men ikke et ønske om full kontroll.

– Kjenner dere identiteten til alle i landet?

– Nei, det gjør vi ikke.

– Skulle dere ønske at dere hadde kontroll på alle sin identitet?

Nei, PST har ikke behov for enn totaloversikt over identiteten til alle som befinner seg Norge til enhver tid, selv om norske myndigheter åpenbart trenger å kjenne identiteten av mange årsaker. Når PST undersøker enkeltsaker har vi selvsagt behov for opplysninger om personen det gjelder, men ikke om alle andre.

– Men uten en totaloversikt over identiteter, kan det fort bli vanskelig å undersøke enkeltsaker?

– Hvis man får en enkeltsak, finner man ofte identiteten. Men da kan det selvsagt være utfordringer knyttet til identitet, men vi må ikke trekke slutninger til at det er farlig. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til om det kan være noen i landet, som man ikke kjenner til. Slik fungerer det i et land som Norge, hvor man ikke overvåker alle til enhver tid.

I PST sin åpne trusselvurdering for 2016 frykter PST «at et er stor fare for at enkelte som kommer til Norge blir fanget opp av ekstreme miljøer i landet og radikalisert her.»

PST skrev i sin trusselvurdering i november i fjor at de er kjent med at asyltilstrømningen kan føre til at enkeltpersoner som ankommer riket kan ha sympatier for eller tilknytning til ISIL, al-Qaida eller andre militante islamistiske grupper «med til dels svært ulike agendaer».

Det finnes ikke eksempler på terrorister som har brukt flyktningestatusen som inngang til Norge.

Høyreekstreme miljøer

PST-sjef Benedicte Bjørnland uttalte i februar hun også er bekymret for at rekrutteringen til det norske høyreekstreme miljøet kan øke på grunn av den store tilstrømmingen av asylsøkere og flyktninger.

De høyreekstreme miljøene følges fortsatt tett av PST, bekrefter Bernsen.

– I den forrige trusselvurderingen peker vi på sammenhengen mellom høye ankomsttal og at høyreekstreme miljøer har vokst. Fremdeles er aktiviteten hos høyreekstreme lav, men vi følger med på den.

– Det er et pågående arbeid for å igangsette tiltak som forhindrer at høyreekstreme miljøer vokser.

Les også: 95 prosent færre asylsøkere til Norge

Personvernpolicy