Frykter nyankomne barn utnyttes i rusmiljøer

<p>Ifølge rapporten ble det rapportert om 10 antatte ofre for menneskehandel blant beboere i mottak, herunder mottak for enslige mindreårige. Fem av de 10 var antatte mindreårige.</p>
Ifølge rapporten ble det rapportert om 10 antatte ofre for menneskehandel blant beboere i mottak, herunder mottak for enslige mindreårige. Fem av de 10 var antatte mindreårige. Foto: Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Det er en økning i antallet antatt mindreårige ofre for menneskehandel i 2015, sammenliknet med året før. I tillegg er mørketallene for menneskehandel store, ifølge politet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kommer frem i årsrapporten fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM) for 2015.

I 2015 var det 42 antatte barn som ble fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel, mot 36 i 2014.

Det totale antallet ofre som ble identifisert og takket ja til bistand og beskyttelse, sank fra 421 i 2014 til 301 i 2015. Årsaken til nedgangen forklares med at det er færre aktører som har rapportert til KOM.

Rapporten bygger på frivillige rapporteringer fra KOMs samarbeidspartnere, som er både statlige og kommunale instanser samt frivillige organisasjoner. Omfangsberegningene må anses som et minimumsanslag.

Det ble registrert 62 anmeldelser for menneskehandel i 2015.

Bekymret for asylbarn

Aktører som jobber mot rusmiljøer og/eller barn og unge, er bekymret for at enslige mindreårige asylsøkere og andre barn uten tilknytning til Norge oppholder seg i rusmiljøene, skriver KOM.

Ifølge rapporten fryktes det at flere av disse barna og unge kan være utnyttet i menneskehandel.

Denne problemstillingen gjelder spesielt i Oslo og Bergen, ifølge KOM. Uteseksjonen i Oslo kommune har varslet om nyankomne barn på avveie.

– Uteseksjonen erfarte at nyankomne enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som kom med buss og tog ikke ønsket å registrere seg ved Politiets utlendingsenhet, skriver KOM i rapporten.

Og fortsetter:

– På tross av Uteseksjonens forsøk på å overtale dem til å registrere seg frivillig og tilkalling av Barnevernsvakten, var det flere som ble borte fordi Uteseksjonen ikke maktet å «holde på dem» til Barnevernvakten ankom. Det er bekymringsfullt at disse barna ble borte før de blir registrert som asylsøkere, idet ingen kjenner deres identitet.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om Uteseksjonens bekymringer, som myndighetene kjente til.

Les saken: Titalls asylbarn plukket opp av ukjente

Voksenpersoner hindrer kontakt med barna

I rapporten skriver KOM at de ulike tjeneste erfarer «at det er vanskelig å oppnå kontakt og tillit til de antatt minderårige».

– Det kan være voksenpersoner som hindrer at det oppnås kontakt eller at barna og de unge ikke ser på seg selv som ofre og at de framstår som trygge og erfarne i kriminaliteten de utøver. Det gjør det vanskelig å komme i posisjon til å utføre endringsarbeid og få tilstrekkelig informasjon slik at barnevern og andre aktører kan iverksette, skrives det i rapporten.

Les også: – Uansvarlig å vite om dette uten å gripe inn

Antatte ofre i asylmottak

Ifølge rapporten ble det rapportert om 10 antatte ofre for menneskehandel blant beboere i mottak, herunder mottak for enslige mindreårige. Fem av de 10 var antatte mindreårige.

Ni av de 10 var utnyttet i prostitusjon eller andre seksuelle tjenester, en var utnyttet i arbeid.

Mørketall

– Omfangsberegningene må anses som et minimumsanslag. Det er gode grunner til å anta at det foreligger mørketall når det gjelder omfanget av menneskehandel. Mange som er utsatt for menneskehandel tør ikke selv gå til politiet. De er i et avhengighetsforhold til den som utnytter dem, og ofte oppholder de seg ulovlig i landet. Frykt for represalier mot seg eller sin familie, straff eller uttransportering er noen av grunnene til at de ikke tør eller vil anmelde, sier leder for KOM, Julie Platou Kvammen, i en pressemelding.

I to år har Norge vært uten en handlingsplan mot menneskehandel. Ett år etter den skulle ha vært presentert, lover Justis- og beredskapsdepartementet at den kommer høsten 2016.

Les også: Regjeringen får kritikk for å ha nedprioritert menneskehandel

Dette er KOM

KOM er en forkortelse for «Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel».

KOM er et av flere tiltak i myndighetenes arbeid mot menneskehandel og KOMs overordnede funksjon er å være en pådriver for tverretatlig samarbeid.

Fra 2011 har KOM vært en permanent enhet underlagt Politidirektoratet.

Utgir hvert år en rapport om menneskehandel i Norge.

Kilde: KOM

Personvernpolicy