Meny

ABC Nyheter avslører

Asyl-lege fikk millionavtale med politiet uten konkurranse

Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Politiet hevder de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre anbudsutlysninger om legetjenestene på Trandum.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden 2005 har det private helsetjenestefirmaet «Legetjenester A/S» hatt ansvaret for helsetilbud ved Politiets utlendingsinternat på Trandum i Ullensaker kommune.

Før helgen ble det avslørt at daglig leder i firmaet og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, har ytret seg innvandringsfientlig på islamkritiske nettsider. Samtidig avgjør Fæhn om mennesker på Trandum er friske nok til å sendes ut av landet.

I 2009 ble det avdekket at firmaet medisinerte to irakere før uttransportering. De skal ha blitt holdt nede og dopet med sprøyter før de ble satt på flyet.

Les også: – Politiet vil kunne bli møtt med rettslige sanksjoner

Millionavtale uten konkurranse

I dag kan ABC Nyheter fortelle hvordan firmaet i 2005 fikk retten til å levere helsetjenester ved Trandum utenfor rammene av norsk lov. Det var aldri noen anbudskonkurranse, noe loven pålegger offentlige oppdragsgivere å gjøre.

Alle offentlige anskaffelser med en verdi over 500.000 skal konkurranseutsettes av oppdragsgiver, ifølge regelverket for offentlig anskaffelser.

– Det var aldri en anbudskonkurranse i 2004. Da kommunen sendte ut en generell forespørsel om noen kunne tenke seg å hjelpe siden de ikke hadde lege, var vi tre som slo oss sammen og sa vi kunne hjelpe, sier daglig leder i «Legetjenester AS» og lege ved Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Etter det opprettet Fæhn sammen med Kristian Furuset og Torkil Rabbum firmaet «Legetjenester A/S» i 2005.

Siden den gang har firmaet fått inn flere millioner av politiet gjennom avtalen på Trandum.

I 2005 var inntekten til firmaet 650.000 kroner. Året etter var inntekten steget til 1.13 millioner kroner. I 2015 var inntekten på 1.42 millioner, mens det i 2014 var 1.54 millioner.

Utlendingsinternatet på Trandum er legeforetakets eneste oppdragsgiver.

Les også: Trandum-forhold klages inn for menneskerettighetsdomstolen

Politiet: Ikke kapasitet

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor ABC Nyheter at en anbudsrunde aldri fant sted da Legetjenester A/S fikk retten til å levere legetjenester på Trandum.

Kommunikasjonsenheten svarer at de videreførte en avtale fra Oslo Politidistrikt i forbindelse med opprettelsen av PU i 2004. Denne ble oppsagt i februar/mars i 2005, ifølge PU.

– Det ble da inngått en legeavtale med Legetjenester AS, fra 1.3.05. Denne ble revidert i 2006, og gjort midlertidig. Intensjonen var at den skulle konkurranseutsettes så raskt som mulig, skriver avdelingsleder ved Trandum, Kristina Vee Lægreid, i e-post til ABC Nyheter.

Men det ble aldri noen anbudskonkurranse.

– PU hadde ikke kapasitet til anbudsutlysing, slik at denne ble ikke utlyst før i 2009/10. I denne runden innkom det ett tilbud, og det var fra Legetjenester A/S, skriver Vee Læggreid videre.

Siden den gang har politiet gjennomført enda en anbudsrunde, den fant sted i 2015. Der var Legetjenester A/S de eneste som meldte seg, og fikk en 4-årig kontrakt med PU.

Les også: Titalls asylbarn plukket opp av ukjente

Dobbel lojalitet

Sivilombudsmannen mener kontraktsforholdet og forholdet til politiet er blitt så nært at det svekker legenes faglige integritet og helsefaglige vurderinger.

En gjennomgang av tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen i 2015 viser hvordan Sivilombudsmannen uttrykker bekymring knyttet til dobbel lojalitet som behandler, sakkyndig og privat innleid.

«Politiets utlendingsenhet bør etablere en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet», skrev Sivilombudsmannen i sin besøksrapport på Trandum i 2015.

Med andre ord mener Sivilombudsmannen at dagens ordning ikke holder mål.

Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er stor risiko for at helsetjenestens manglende faglige uavhengighet på Trandum vil skade lege-pasient-forholdet og gå ut over pasientbehandlingen», skriver Sivilombudsmannen videre og fortsetter:

«Dette kan undergrave tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell og kan svekke helsetjenestens vurderinger.»

Sivilombudsmannen beskriver ordningen som «prinsipielt betenkelig» i sin besøksrapport fra 2015.

«Utfordringene forsterkes ytterligere av at legene, i tillegg til å ha behandlingsansvar, påtar seg oppgaver som sakkyndige, gjennom å utstede erklæringer om transportdyktighet.»

«Det fremstår som prinsipielt betenkelig at erklæringene utferdiges av leger med behandlingsansvar som har politiet som sin eneste oppdragsgiver.»

Frykter for legenes uavhengighet

Etter et felles besøk til Trandum i 2014 anbefalte Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg at Politiets utlendingsinternat inngikk en avtale med kommunen om nødvendige helsetjenester.

«Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg vurderer at organisering av helsetjenester, slik det var ved vårt besøk, er betenkelig og kan få betydning for legenes uavhengighet til internatet», skriver Psykologiforeningen i sin rapport fra november 2015.

Utvalget peker på rollekonflikten hvor legene skal gi medisinsk omsorg og ha tillit, samtidig som de skal vurdere om pasientene er i stand til å bli uttransportert. Dette skal utvalget ha tatt opp med Legetjenester A/S under besøket.

Ifølge Psykologforeningens representanter virket det ikke som dette var særlig reflektert over av legene, ifølge rapporten.

Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

En av dem som var med på besøket på Trandum i juni 2014, var psykolog og styremedlem i Psykologiforeningens menneskerettighetsutvalg, Karl Eldar Evang.

Evang peker på to problematiske rollekonflikter.

– Jeg oppfatter at helsetilbudet er en problematisk sammenblanding av forskjellige roller. En lege skal ivareta pasientene medisinsk, samtidig har de den sakkyndige rollen hvor de avgjør om de er klare for å uttransporteres. Det andre er at tjenesten har vært anbudsutsatt. Dermed er det en altfor tett relasjon mellom legene og oppdragsgiver. De kan ønske å fornye kontraktene sine, og man kan tenke seg situasjoner hvor en lege må si fra om medisinske forhold som ledelsen ved institusjonen synes er ubeleilig fordi de ønsker en rask utsendelse med fly, sier Evang til ABC Nyheter.

Evang, som har arbeidet som psykolog for papirløse migranter i syv år, setter spørsmålstegn ved legenes uavhengighet til politiet.

– Det er problematisk om de blir for avhengig av institusjonen de betjener. Det er et altfor lite miljø, bestående av et lite legefirma som er involvert. Faren for å bli en del av institusjonen og bli sugd opp av kulturen er en kjent sosiologisk problemstilling. Jeg mener det er et så lite legemiljø, at de vil ha vanskeligheter for å bevare sin faglige integritet i forhold til en sterk institusjon. Menneskenes helse kan gå på bekostning av firmaets forpliktelser til Politiets utlendingsenhet som oppdragsgiver, sier Evang og konkluderer slik:

– Det faglige kommer i konflikt med deres bindinger med institusjonen. Kommer de for tett på institusjonen, får de vanskeligheter med å være helt uavhengige.

Han mener Ullensaker kommune bør ta over helsetjenestene på Trandum. Dette har ifølge tilsynsrapportene også vært et ønske fra Sivilombudsmannen.

Evang sier at han under besøket i 2014 snakket kort med flere i luftegården på internatet, de følte alle på at «helsetjenesten var avhengig av ledelsen på institusjonen de betjener».

Også Sivilombudsmannen rapporter om lav tillit. «Besøket avdekket lav tillit blant de internerte til helsehjelpen som ytes. Det er sannsynlig at den lave tilliten delvis er forårsaket av at de internertes rett til helsehjelp er begrenset. Spørsmålene knyttet til helsetjenestens faglige uavhengighet, kan imidlertid også være med på å svekke denne tilliten», skriver Sivilombudsmannen.

Fæhn: – Vi er ikke sakkyndige

–Vi er ikke sakskyndige, vi har ikke skrevet en eneste erklæring, sier daglig leder i «Legetjenester A/S» og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Fæhn sier firmaet har sjekket det ut juridisk at det å utstede erklæringer om transportdyktighet ikke er en sakkyndig vurdering.

– Det er en behandlerlæring. Det har vi sjekket med juristene og det er klinkende klart. Det er mange som tar feil, også folk som burde visst bedre, sier Fæhn.

– Ser du utfordringer knyttet til å levere en behandling til de som er på Trandum, samtidig som dere leverer en tjeneste til PU?

– Jo, det skjønner jeg at kan problematiseres. Det er mulig å tro at vi ikke er helt nøytrale, det kan man mistenke oss for å være. Men vi får gjøre som vi vil, de respekterer oss.

Les også: Listhaug: – Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge

PU vurderer endringer

I et tilsvar på tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen, innrømmer politiet at helsetjenestetilbudet kan føre til rolleblanding.

«PU er enig i at organiseringen av helsetjenesten på utlendingsinternatet kan føre til at helsepersonellets rolle fremstår som uklar for de innsatte, og at dette kan svekke tilliten til legene/sykepleierne. PU vil i tiden fremover se nærmere på muligheten for å løse dette innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i kriminalomsorgen», skrev PU i april i år.

Til ABC Nyheter sier avdelingsleder på internatet, Kristina Vee Lægreid, at politiet vurderinger endringer.

– På utlendingsinternatet jobber det per i dag to sykepleiere som er ansatt av Politiets utlendingsenhet, men de totale antallet sykepleiere vil i nær fremtid blir fire. I tillegg har vi tilknyttet oss en uavhengig legetjeneste. Politiets utlendingsenhet er imidlertid i dialog med Politidirektoratet om å få utredet muligheten for at helsetilbudet blir gitt innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i Kriminalomsorgen, sier Lægreid til ABC Nyheter.

Psykologiforeningens utvalg skriver i sin rapport at lederne ved internatet var oppmerksomme på helsepersonellets utforendre rolle.

«Under besøket bekreftet internatets ledelse at de var oppmerksomme på helsepersonellets utfordrende rolle, og det ble opplyst at man så på muligheter for å knytte seg til den kommunale helsetjenesten. En slik løsning vil kunne sikre den faglige uavhengigheten til personellet som skal utgjøre helsetjeneste for de internerte på Trandum.»

Les også: Sjefslegen på Trandum med innvandringsfiendtlige ytringer

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:12 Mann alvorlig skadd i MC-ulykke i Akershus09:59 Bedre gatelys får flere til å bruke beina i Oslos gater09:41 Rekordmye forsikringssvindel avslørt i år09:40 USA og Japan vil samarbeide om romfart09:39 Fiat frir til Renault09:39 Norge møter mesteren og Russland i neste års ishockey-VM08:59 Jevgenij døde for Norge – nektes en grav i hjemlandet07:57 Store urørte naturområder i Norge trues av vindkraftutbygging07:00 Eldre sliter mest med å avsløre falske nyheter06:47 Åpner for å ta bostøtten fra muslimer som ikke tar opp boliglån06:29 De konservative går fram i Østerrike06:13 Minst 15 drept i sammenstøt i fengsel i Brasil06:12 Dette skjer i dag06:09 Nord-Korea kaller Bolton «krigshisser»06:00 Startskuddet går for «menneskerettstoppmøte» i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:30 Høyesterettsdom kan få konsekvenser for eiendomsskatten i hele landet05:12 Trump: Ikke ute etter regimeskifte i Iran04:57 Framgang for populistparti i valget i Belgia04:52 16 personer i Norge er idømt omvendt voldsalarm – fem aktive nå04:04 Le Pen med seier Frankrikes EU-valg03:46 Oljefondet investerer trolig videre i utenlandske spillselskaper03:44 De grønne går kraftig fram i EU-valget i Tyskland03:13 Vannet stengt av etter hull på hovedvannledning i Sarpsborg03:05 EU-parlamentet omkalfatret i massiv valgmønstring02:46 Massiv seier for Farages brexitparti02:26 Permitteringer i vente for lakseslakterier i Nordland og Troms02:11 Sju barn drept i angrep i Jemen01:46 Tilbakegang for Miljöpartiet i EU-valget i Sverige01:13 Historisk seier for Salvini i EU-valget00:50 Storveksler av Bitcoin får åpne bedriftskonto etter seks år00:37 Konservativ topp håper på bred EU-koalisjon00:28 Valgdeltakelsen kraftig opp i EU-valget23:55 Småbarnsfar dømt til fengsel etter blotting og nakenselfier23:41 Nederlag for Dansk Folkeparti – Venstre størst i EU-valget23:25 Tsipras utlyser nyvalg i Hellas etter EU-nederlag23:12 Storseier for Orbans parti i det ungarske EU-valget22:43 EU-valget kan utløse regjeringskrise i Tyskland – er tida ute for Merkel?22:43 Nordlending dømt for hatefulle ytringer mot samer22:29 Tromsø sjokkerte serieleder Molde med ti mann22:18 Akintola senket Brann – RBK med ny seier22:18 Uavhengig økonom vant presidentvalget i Litauen21:40 Kongo: Minst 30 døde og 200 savnet etter forlis21:38 Mann dømt for årelang mishandling av kona og ungene21:37 Regjeringspartiet ligger an til å vinne EU-valget i Polen21:26 Valgdagsmåling: Sverigedemokraterna tredje størst i EU-valget21:18 Storkoalisjon mister flertallet i EU-parlamentet21:02 Mulla Krekar: – Hvis det blir krig mellom Iran og USA, støtter jeg Iran20:32 En død i kraftig jordskjelv i jungelen i Peru20:20 Turist måtte betale dyrt for fiskefangst20:15 Blir orkaner kraftigere – og er det klimakrisen som har skylden?20:09 Storebrand kan få skattekrav på 1,3 milliarder kroner19:54 Grønne partier håper på europeisk valgskred19:54 De grønne og ytre høyre mot brakvalg i Belgia19:30 Kusama-skulptur på plass på Kistefos19:26 Høyt oppmøte under avgjørende EU-valg19:14 Erik Solheim skal jobbe for Kjell Inge Røkke18:57 Høyere oppmøte i EU-valget18:51 Siktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo18:43 Prinsesse Märtha Louise hyllet idrettsglede og mangfold – og delte ut klemmer18:40 To døde og flere skadd da tornado rammet by i Oklahoma18:03 – Takknemlig for å spille noen som betydde så mye for så mange17:03 Over 500 barn testet positivt for hiv i pakistansk by17:03 Sjokkmåling: Én av tre kunne stemt på et bompengeparti16:25 Slange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte16:23 To menn siktet for knivstikking på Voss16:23 Tre drept i to bombeeksplosjoner i Nepal15:03 Svenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS14:45 Anmelder Visjon Norge for oppfordring til demonutdrivelse på barn14:23 Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere13:38 Ruud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra13:26 MDG sikter mot makt i fire storbyer12:45 Ada Hegerberg giftet seg12:37 MDG går for gratis skolemat og leksefri for de minste12:36 Kjøll ny idrettspresident, Tvedt byttes ut etter fire år12:02 Norge blant de ivrigste i EUs forsvarsbyrå11:35 Slange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte11:26 Sandvolleyball: Mol og Sørum vant nok en storturnering10:46 Store utfordringer i demensomsorgen bekymrer10:30 Forsker: – Hvaldimir er syk10:13 Kraftig jordskjelv i Peru10:11 Forskerne frykter barkbilleepidemi i sommer09:37 Avgjørende dag i EU-valget09:35 Norske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins08:21 To pågrepet etter knivstikking på Voss07:45 -Åtte til sykehus etter skyting på fest i Virginia06:59 Mann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38 Slik påvirker EU-valgene Norge06:12 Leirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:33 Dette skjedde i natt05:04 Ekspert: – Langt fram til løsning i Venezuela04:44 Drapsdømt mann frifunnet for stalking03:42 Danmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59 To menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23 Trump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00 AP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23 Kvinne pågrepet for vold mot politiet00:55 Eldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17 TV 2: Ny James Bond-film kan være i gang på Sunnmøre
Siste nytt
10:12NorgeMann alvorlig skadd i MC-ulykke i Akershus09:59NorgeBedre gatelys får flere til å bruke beina i Oslos gater09:41PengerRekordmye forsikringssvindel avslørt i år09:40VerdenUSA og Japan vil samarbeide om romfart09:39MotorFiat frir til Renault09:39SportNorge møter mesteren og Russland i neste års ishockey-VM08:59PolitikkJevgenij døde for Norge – nektes en grav i hjemlandet07:57NorgeStore urørte naturområder i Norge trues av vindkraftutbygging07:00KulturEldre sliter mest med å avsløre falske nyheter06:47PengerÅpner for å ta bostøtten fra muslimer som ikke tar opp boliglån06:29VerdenDe konservative går fram i Østerrike06:13VerdenMinst 15 drept i sammenstøt i fengsel i Brasil06:12NorgeDette skjer i dag06:09VerdenNord-Korea kaller Bolton «krigshisser»06:00NorgeStartskuddet går for «menneskerettstoppmøte» i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeHøyesterettsdom kan få konsekvenser for eiendomsskatten i hele landet05:12VerdenTrump: Ikke ute etter regimeskifte i Iran04:57VerdenFramgang for populistparti i valget i Belgia04:52Norge16 personer i Norge er idømt omvendt voldsalarm – fem aktive nå04:04VerdenLe Pen med seier Frankrikes EU-valg03:46NorgeOljefondet investerer trolig videre i utenlandske spillselskaper03:44VerdenDe grønne går kraftig fram i EU-valget i Tyskland03:13NorgeVannet stengt av etter hull på hovedvannledning i Sarpsborg03:05VerdenEU-parlamentet omkalfatret i massiv valgmønstring02:46VerdenMassiv seier for Farages brexitparti02:26NorgePermitteringer i vente for lakseslakterier i Nordland og Troms02:11VerdenSju barn drept i angrep i Jemen01:46VerdenTilbakegang for Miljöpartiet i EU-valget i Sverige01:13VerdenHistorisk seier for Salvini i EU-valget00:50NorgeStorveksler av Bitcoin får åpne bedriftskonto etter seks år00:37VerdenKonservativ topp håper på bred EU-koalisjon00:28VerdenValgdeltakelsen kraftig opp i EU-valget23:55NorgeSmåbarnsfar dømt til fengsel etter blotting og nakenselfier23:41VerdenNederlag for Dansk Folkeparti – Venstre størst i EU-valget23:25VerdenTsipras utlyser nyvalg i Hellas etter EU-nederlag23:12VerdenStorseier for Orbans parti i det ungarske EU-valget22:43PolitikkEU-valget kan utløse regjeringskrise i Tyskland – er tida ute for Merkel?22:43NorgeNordlending dømt for hatefulle ytringer mot samer22:29SportTromsø sjokkerte serieleder Molde med ti mann22:18SportAkintola senket Brann – RBK med ny seier22:18VerdenUavhengig økonom vant presidentvalget i Litauen21:40VerdenKongo: Minst 30 døde og 200 savnet etter forlis21:38NorgeMann dømt for årelang mishandling av kona og ungene21:37VerdenRegjeringspartiet ligger an til å vinne EU-valget i Polen21:26VerdenValgdagsmåling: Sverigedemokraterna tredje størst i EU-valget21:18VerdenStorkoalisjon mister flertallet i EU-parlamentet21:02NorgeMulla Krekar: – Hvis det blir krig mellom Iran og USA, støtter jeg Iran20:32VerdenEn død i kraftig jordskjelv i jungelen i Peru20:20NorgeTurist måtte betale dyrt for fiskefangst20:15VerdenBlir orkaner kraftigere – og er det klimakrisen som har skylden?20:09NæringslivStorebrand kan få skattekrav på 1,3 milliarder kroner19:54VerdenGrønne partier håper på europeisk valgskred19:54VerdenDe grønne og ytre høyre mot brakvalg i Belgia19:30NorgeKusama-skulptur på plass på Kistefos19:26VerdenHøyt oppmøte under avgjørende EU-valg19:14NæringslivErik Solheim skal jobbe for Kjell Inge Røkke18:57VerdenHøyere oppmøte i EU-valget18:51NorgeSiktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo18:43NorgePrinsesse Märtha Louise hyllet idrettsglede og mangfold – og delte ut klemmer18:40VerdenTo døde og flere skadd da tornado rammet by i Oklahoma18:03Helse og livsstil– Takknemlig for å spille noen som betydde så mye for så mange17:03HelseOver 500 barn testet positivt for hiv i pakistansk by17:03MotorSjokkmåling: Én av tre kunne stemt på et bompengeparti16:25NorgeSlange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte16:23NorgeTo menn siktet for knivstikking på Voss16:23VerdenTre drept i to bombeeksplosjoner i Nepal15:03NorgeSvenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS14:45NorgeAnmelder Visjon Norge for oppfordring til demonutdrivelse på barn14:23PolitikkFiskeriministeren møter algerammede oppdrettere13:38SportRuud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra13:26PolitikkMDG sikter mot makt i fire storbyer12:45SportAda Hegerberg giftet seg12:37PolitikkMDG går for gratis skolemat og leksefri for de minste12:36SportKjøll ny idrettspresident, Tvedt byttes ut etter fire år12:02PolitikkNorge blant de ivrigste i EUs forsvarsbyrå11:35NorgeSlange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte11:26SportSandvolleyball: Mol og Sørum vant nok en storturnering10:46Helse og livsstilStore utfordringer i demensomsorgen bekymrer10:30NorgeForsker: – Hvaldimir er syk10:13VerdenKraftig jordskjelv i Peru10:11NæringslivForskerne frykter barkbilleepidemi i sommer09:37PolitikkAvgjørende dag i EU-valget09:35SportNorske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins08:21NorgeTo pågrepet etter knivstikking på Voss07:45Verden-Åtte til sykehus etter skyting på fest i Virginia06:59NorgeMann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38VerdenSlik påvirker EU-valgene Norge06:12PengerLeirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:33NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenEkspert: – Langt fram til løsning i Venezuela04:44NorgeDrapsdømt mann frifunnet for stalking03:42VerdenDanmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59NorgeTo menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23VerdenTrump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00VerdenAP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23NorgeKvinne pågrepet for vold mot politiet00:55VerdenEldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17NorgeTV 2: Ny James Bond-film kan være i gang på Sunnmøre
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus