ABC Nyheter avslører

Asyl-lege fikk millionavtale med politiet uten konkurranse

Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Politiet hevder de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre anbudsutlysninger om legetjenestene på Trandum.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden 2005 har det private helsetjenestefirmaet «Legetjenester A/S» hatt ansvaret for helsetilbud ved Politiets utlendingsinternat på Trandum i Ullensaker kommune.

Før helgen ble det avslørt at daglig leder i firmaet og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, har ytret seg innvandringsfientlig på islamkritiske nettsider. Samtidig avgjør Fæhn om mennesker på Trandum er friske nok til å sendes ut av landet.

I 2009 ble det avdekket at firmaet medisinerte to irakere før uttransportering. De skal ha blitt holdt nede og dopet med sprøyter før de ble satt på flyet.

Les også: – Politiet vil kunne bli møtt med rettslige sanksjoner

Millionavtale uten konkurranse

I dag kan ABC Nyheter fortelle hvordan firmaet i 2005 fikk retten til å levere helsetjenester ved Trandum utenfor rammene av norsk lov. Det var aldri noen anbudskonkurranse, noe loven pålegger offentlige oppdragsgivere å gjøre.

Alle offentlige anskaffelser med en verdi over 500.000 skal konkurranseutsettes av oppdragsgiver, ifølge regelverket for offentlig anskaffelser.

– Det var aldri en anbudskonkurranse i 2004. Da kommunen sendte ut en generell forespørsel om noen kunne tenke seg å hjelpe siden de ikke hadde lege, var vi tre som slo oss sammen og sa vi kunne hjelpe, sier daglig leder i «Legetjenester AS» og lege ved Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Etter det opprettet Fæhn sammen med Kristian Furuset og Torkil Rabbum firmaet «Legetjenester A/S» i 2005.

Siden den gang har firmaet fått inn flere millioner av politiet gjennom avtalen på Trandum.

I 2005 var inntekten til firmaet 650.000 kroner. Året etter var inntekten steget til 1.13 millioner kroner. I 2015 var inntekten på 1.42 millioner, mens det i 2014 var 1.54 millioner.

Utlendingsinternatet på Trandum er legeforetakets eneste oppdragsgiver.

Les også: Trandum-forhold klages inn for menneskerettighetsdomstolen

Politiet: Ikke kapasitet

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor ABC Nyheter at en anbudsrunde aldri fant sted da Legetjenester A/S fikk retten til å levere legetjenester på Trandum.

Kommunikasjonsenheten svarer at de videreførte en avtale fra Oslo Politidistrikt i forbindelse med opprettelsen av PU i 2004. Denne ble oppsagt i februar/mars i 2005, ifølge PU.

– Det ble da inngått en legeavtale med Legetjenester AS, fra 1.3.05. Denne ble revidert i 2006, og gjort midlertidig. Intensjonen var at den skulle konkurranseutsettes så raskt som mulig, skriver avdelingsleder ved Trandum, Kristina Vee Lægreid, i e-post til ABC Nyheter.

Men det ble aldri noen anbudskonkurranse.

– PU hadde ikke kapasitet til anbudsutlysing, slik at denne ble ikke utlyst før i 2009/10. I denne runden innkom det ett tilbud, og det var fra Legetjenester A/S, skriver Vee Læggreid videre.

Siden den gang har politiet gjennomført enda en anbudsrunde, den fant sted i 2015. Der var Legetjenester A/S de eneste som meldte seg, og fikk en 4-årig kontrakt med PU.

Les også: Titalls asylbarn plukket opp av ukjente

Dobbel lojalitet

Sivilombudsmannen mener kontraktsforholdet og forholdet til politiet er blitt så nært at det svekker legenes faglige integritet og helsefaglige vurderinger.

En gjennomgang av tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen i 2015 viser hvordan Sivilombudsmannen uttrykker bekymring knyttet til dobbel lojalitet som behandler, sakkyndig og privat innleid.

«Politiets utlendingsenhet bør etablere en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet», skrev Sivilombudsmannen i sin besøksrapport på Trandum i 2015.

Med andre ord mener Sivilombudsmannen at dagens ordning ikke holder mål.

Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er stor risiko for at helsetjenestens manglende faglige uavhengighet på Trandum vil skade lege-pasient-forholdet og gå ut over pasientbehandlingen», skriver Sivilombudsmannen videre og fortsetter:

«Dette kan undergrave tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell og kan svekke helsetjenestens vurderinger.»

Sivilombudsmannen beskriver ordningen som «prinsipielt betenkelig» i sin besøksrapport fra 2015.

«Utfordringene forsterkes ytterligere av at legene, i tillegg til å ha behandlingsansvar, påtar seg oppgaver som sakkyndige, gjennom å utstede erklæringer om transportdyktighet.»

«Det fremstår som prinsipielt betenkelig at erklæringene utferdiges av leger med behandlingsansvar som har politiet som sin eneste oppdragsgiver.»

Frykter for legenes uavhengighet

Etter et felles besøk til Trandum i 2014 anbefalte Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg at Politiets utlendingsinternat inngikk en avtale med kommunen om nødvendige helsetjenester.

«Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg vurderer at organisering av helsetjenester, slik det var ved vårt besøk, er betenkelig og kan få betydning for legenes uavhengighet til internatet», skriver Psykologiforeningen i sin rapport fra november 2015.

Utvalget peker på rollekonflikten hvor legene skal gi medisinsk omsorg og ha tillit, samtidig som de skal vurdere om pasientene er i stand til å bli uttransportert. Dette skal utvalget ha tatt opp med Legetjenester A/S under besøket.

Ifølge Psykologforeningens representanter virket det ikke som dette var særlig reflektert over av legene, ifølge rapporten.

Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

En av dem som var med på besøket på Trandum i juni 2014, var psykolog og styremedlem i Psykologiforeningens menneskerettighetsutvalg, Karl Eldar Evang.

Evang peker på to problematiske rollekonflikter.

– Jeg oppfatter at helsetilbudet er en problematisk sammenblanding av forskjellige roller. En lege skal ivareta pasientene medisinsk, samtidig har de den sakkyndige rollen hvor de avgjør om de er klare for å uttransporteres. Det andre er at tjenesten har vært anbudsutsatt. Dermed er det en altfor tett relasjon mellom legene og oppdragsgiver. De kan ønske å fornye kontraktene sine, og man kan tenke seg situasjoner hvor en lege må si fra om medisinske forhold som ledelsen ved institusjonen synes er ubeleilig fordi de ønsker en rask utsendelse med fly, sier Evang til ABC Nyheter.

Evang, som har arbeidet som psykolog for papirløse migranter i syv år, setter spørsmålstegn ved legenes uavhengighet til politiet.

– Det er problematisk om de blir for avhengig av institusjonen de betjener. Det er et altfor lite miljø, bestående av et lite legefirma som er involvert. Faren for å bli en del av institusjonen og bli sugd opp av kulturen er en kjent sosiologisk problemstilling. Jeg mener det er et så lite legemiljø, at de vil ha vanskeligheter for å bevare sin faglige integritet i forhold til en sterk institusjon. Menneskenes helse kan gå på bekostning av firmaets forpliktelser til Politiets utlendingsenhet som oppdragsgiver, sier Evang og konkluderer slik:

– Det faglige kommer i konflikt med deres bindinger med institusjonen. Kommer de for tett på institusjonen, får de vanskeligheter med å være helt uavhengige.

Han mener Ullensaker kommune bør ta over helsetjenestene på Trandum. Dette har ifølge tilsynsrapportene også vært et ønske fra Sivilombudsmannen.

Evang sier at han under besøket i 2014 snakket kort med flere i luftegården på internatet, de følte alle på at «helsetjenesten var avhengig av ledelsen på institusjonen de betjener».

Også Sivilombudsmannen rapporter om lav tillit. «Besøket avdekket lav tillit blant de internerte til helsehjelpen som ytes. Det er sannsynlig at den lave tilliten delvis er forårsaket av at de internertes rett til helsehjelp er begrenset. Spørsmålene knyttet til helsetjenestens faglige uavhengighet, kan imidlertid også være med på å svekke denne tilliten», skriver Sivilombudsmannen.

Fæhn: – Vi er ikke sakkyndige

–Vi er ikke sakskyndige, vi har ikke skrevet en eneste erklæring, sier daglig leder i «Legetjenester A/S» og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Fæhn sier firmaet har sjekket det ut juridisk at det å utstede erklæringer om transportdyktighet ikke er en sakkyndig vurdering.

– Det er en behandlerlæring. Det har vi sjekket med juristene og det er klinkende klart. Det er mange som tar feil, også folk som burde visst bedre, sier Fæhn.

– Ser du utfordringer knyttet til å levere en behandling til de som er på Trandum, samtidig som dere leverer en tjeneste til PU?

– Jo, det skjønner jeg at kan problematiseres. Det er mulig å tro at vi ikke er helt nøytrale, det kan man mistenke oss for å være. Men vi får gjøre som vi vil, de respekterer oss.

Les også: Listhaug: – Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge

PU vurderer endringer

I et tilsvar på tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen, innrømmer politiet at helsetjenestetilbudet kan føre til rolleblanding.

«PU er enig i at organiseringen av helsetjenesten på utlendingsinternatet kan føre til at helsepersonellets rolle fremstår som uklar for de innsatte, og at dette kan svekke tilliten til legene/sykepleierne. PU vil i tiden fremover se nærmere på muligheten for å løse dette innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i kriminalomsorgen», skrev PU i april i år.

Til ABC Nyheter sier avdelingsleder på internatet, Kristina Vee Lægreid, at politiet vurderinger endringer.

– På utlendingsinternatet jobber det per i dag to sykepleiere som er ansatt av Politiets utlendingsenhet, men de totale antallet sykepleiere vil i nær fremtid blir fire. I tillegg har vi tilknyttet oss en uavhengig legetjeneste. Politiets utlendingsenhet er imidlertid i dialog med Politidirektoratet om å få utredet muligheten for at helsetilbudet blir gitt innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i Kriminalomsorgen, sier Lægreid til ABC Nyheter.

Psykologiforeningens utvalg skriver i sin rapport at lederne ved internatet var oppmerksomme på helsepersonellets utforendre rolle.

«Under besøket bekreftet internatets ledelse at de var oppmerksomme på helsepersonellets utfordrende rolle, og det ble opplyst at man så på muligheter for å knytte seg til den kommunale helsetjenesten. En slik løsning vil kunne sikre den faglige uavhengigheten til personellet som skal utgjøre helsetjeneste for de internerte på Trandum.»

Les også: Sjefslegen på Trandum med innvandringsfiendtlige ytringer

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende sendt til sykehus med alvorlig hodeskade etter fall13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55 Narkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50 Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39 Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22 Vy øker togkapasiteten på Østlandet11:12 Giggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05 Tobarnsmor i al-Hol-leiren nådde ikke fram med krav om å bli utlevert til Norge11:05 Fem pågrepet etter Paris-angrep10:23 Pizza med plast tilbakekalles09:59 Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53 Norge stadig mer populært blant utlendinger09:50 Katalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35 Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35 29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34 Svennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29 P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26 Nå skal Slottsparken sikres mot biler08:54 2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38 – Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26 Ap fortsetter å lede Longyearbyen08:10 Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39 Kallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31 Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30 Polens regjeringsparti mot brakseier06:43 Rumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25 Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20 Sprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09 Skotsk dommer for Norge i Romania06:06 Søk etter savnede i Japan fortsetter06:00 Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50 Dette skjer i dag05:40 Bilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30 Dette skjedde i natt05:17 Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00 Færre ansatte i departementer og direktorater04:11 Antall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53 Politiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32 Økning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58 California hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53 Verft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00 Avis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59 Tyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03 Hunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46 Undersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00 Liverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54 Gareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52 Smell for Orbans parti i lokalvalg22:47 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:29 Trudeau trosser trusler – fortsetter valgkamp22:16 Rotte snek seg inn på Peppes-restaurant i Tromsø22:09 Kaczynski erklærer valgseier i Polen21:37 Ap: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner20:36 Passord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet20:32 Syria varsler offensiv mot kurdiskkontrollerte byer20:08 Belgisk prinsesse arrestert i London19:48 Erdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42 Helaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42 Kjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54 Død mann funnet i sjøen i Stavanger16:24 Trump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53 David Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22 Demonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21 Esper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18 Kurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria15:18 Dødstallet stiger etter tyfonen i Japan15:16 Omar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer15:13 Ingebrigtsen vant tett NM-duell mot Tønseth15:06 EØS-tilhengerne vil vri EØS-debatten til regjeringsdebatt14:59 Mikkelsen-dobbel for Senja14:55 Avgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia14:48 Neymar måtte avbryte landskamp med skade14:31 Johaug «cruiset» inn til NM-gull i terrengløp14:29 Ingen pågrepet etter vold mot far og sønn i Hønefoss13:56 Godsets Glesnes inn i landslagstroppen13:44 Hareide hentet inn tre nye spillere13:28 Serbisk motstand for Ruud i Stockholm13:02 – Over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger i Syria12:49 Bilist omkom i trafikkulykke i Søndre Land12:40 Norske leger: – Klimaendringer er den største trusselen mot folkehelse12:07 Overtidsdrama i Liverpool-legendes trenerdebut12:01 En person omkom i T-banepåkjørsel i Oslo11:58 – Vidkun Quisling var ikke bare ond11:42 Superdry-kjeden konkurs – opptil 60 ansatte berørt11:15 Hevder kurdere har gjenerobret syrisk by11:12 Stor EØS-splid i Fellesforbundet11:00 Mette-Marits boktog inntar Tyskland10:51 Bottas vant da Mercedes forlenget tittelrekken, flagtabbe i fokus
Siste nytt
14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende sendt til sykehus med alvorlig hodeskade etter fall13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55NyheterNarkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50VerdenErdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39VerdenMette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22NorgeVy øker togkapasiteten på Østlandet11:12NorgeGiggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05NorgeTobarnsmor i al-Hol-leiren nådde ikke fram med krav om å bli utlevert til Norge11:05NorgeFem pågrepet etter Paris-angrep10:23Helse og livsstilPizza med plast tilbakekalles09:59PengerByggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53ReiseNorge stadig mer populært blant utlendinger09:50VerdenKatalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35VerdenSyrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35Norge29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34SportSvennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29PengerP4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26NorgeNå skal Slottsparken sikres mot biler08:54Norge2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38Verden– Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26PolitikkAp fortsetter å lede Longyearbyen08:10PengerForeldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39SportKallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31NorgeHalve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30NorgePolens regjeringsparti mot brakseier06:43SportRumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25VerdenEcuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20NorgeSprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09SportSkotsk dommer for Norge i Romania06:06VerdenSøk etter savnede i Japan fortsetter06:00NorgeStorrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50NorgeDette skjer i dag05:40NorgeBilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeBoligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00NorgeFærre ansatte i departementer og direktorater04:11NorgeAntall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53VerdenPolitiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32VerdenØkning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58VerdenCalifornia hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53NorgeVerft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00VerdenAvis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59NorgeTyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03VerdenHunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46NorgeUndersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00SportLiverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54SportGareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52VerdenSmell for Orbans parti i lokalvalg22:47VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:29VerdenTrudeau trosser trusler – fortsetter valgkamp22:16NorgeRotte snek seg inn på Peppes-restaurant i Tromsø22:09VerdenKaczynski erklærer valgseier i Polen21:37NorgeAp: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner20:36NorgePassord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet20:32VerdenSyria varsler offensiv mot kurdiskkontrollerte byer20:08VerdenBelgisk prinsesse arrestert i London19:48VerdenErdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42KulturHelaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42NorgeKjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54NorgeDød mann funnet i sjøen i Stavanger16:24VerdenTrump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53NorgeDavid Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22VerdenDemonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21VerdenEsper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18VerdenKurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria15:18VerdenDødstallet stiger etter tyfonen i Japan15:16SportOmar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer15:13SportIngebrigtsen vant tett NM-duell mot Tønseth15:06PolitikkEØS-tilhengerne vil vri EØS-debatten til regjeringsdebatt14:59SportMikkelsen-dobbel for Senja14:55VerdenAvgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia14:48SportNeymar måtte avbryte landskamp med skade14:31SportJohaug «cruiset» inn til NM-gull i terrengløp14:29NorgeIngen pågrepet etter vold mot far og sønn i Hønefoss13:56SportGodsets Glesnes inn i landslagstroppen13:44SportHareide hentet inn tre nye spillere13:28SportSerbisk motstand for Ruud i Stockholm13:02Verden– Over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger i Syria12:49NorgeBilist omkom i trafikkulykke i Søndre Land12:40NorgeNorske leger: – Klimaendringer er den største trusselen mot folkehelse12:07SportOvertidsdrama i Liverpool-legendes trenerdebut12:01NorgeEn person omkom i T-banepåkjørsel i Oslo11:58Norge– Vidkun Quisling var ikke bare ond11:42NorgeSuperdry-kjeden konkurs – opptil 60 ansatte berørt11:15VerdenHevder kurdere har gjenerobret syrisk by11:12NorgeStor EØS-splid i Fellesforbundet11:00NorgeMette-Marits boktog inntar Tyskland10:51SportBottas vant da Mercedes forlenget tittelrekken, flagtabbe i fokus
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus