ABC Nyheter avslører

Asyl-lege fikk millionavtale med politiet uten konkurranse

Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Politiet hevder de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre anbudsutlysninger om legetjenestene på Trandum.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden 2005 har det private helsetjenestefirmaet «Legetjenester A/S» hatt ansvaret for helsetilbud ved Politiets utlendingsinternat på Trandum i Ullensaker kommune.

Før helgen ble det avslørt at daglig leder i firmaet og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, har ytret seg innvandringsfientlig på islamkritiske nettsider. Samtidig avgjør Fæhn om mennesker på Trandum er friske nok til å sendes ut av landet.

I 2009 ble det avdekket at firmaet medisinerte to irakere før uttransportering. De skal ha blitt holdt nede og dopet med sprøyter før de ble satt på flyet.

Les også: – Politiet vil kunne bli møtt med rettslige sanksjoner

Millionavtale uten konkurranse

I dag kan ABC Nyheter fortelle hvordan firmaet i 2005 fikk retten til å levere helsetjenester ved Trandum utenfor rammene av norsk lov. Det var aldri noen anbudskonkurranse, noe loven pålegger offentlige oppdragsgivere å gjøre.

Alle offentlige anskaffelser med en verdi over 500.000 skal konkurranseutsettes av oppdragsgiver, ifølge regelverket for offentlig anskaffelser.

– Det var aldri en anbudskonkurranse i 2004. Da kommunen sendte ut en generell forespørsel om noen kunne tenke seg å hjelpe siden de ikke hadde lege, var vi tre som slo oss sammen og sa vi kunne hjelpe, sier daglig leder i «Legetjenester AS» og lege ved Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Etter det opprettet Fæhn sammen med Kristian Furuset og Torkil Rabbum firmaet «Legetjenester A/S» i 2005.

Siden den gang har firmaet fått inn flere millioner av politiet gjennom avtalen på Trandum.

I 2005 var inntekten til firmaet 650.000 kroner. Året etter var inntekten steget til 1.13 millioner kroner. I 2015 var inntekten på 1.42 millioner, mens det i 2014 var 1.54 millioner.

Utlendingsinternatet på Trandum er legeforetakets eneste oppdragsgiver.

Les også: Trandum-forhold klages inn for menneskerettighetsdomstolen

Politiet: Ikke kapasitet

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor ABC Nyheter at en anbudsrunde aldri fant sted da Legetjenester A/S fikk retten til å levere legetjenester på Trandum.

Kommunikasjonsenheten svarer at de videreførte en avtale fra Oslo Politidistrikt i forbindelse med opprettelsen av PU i 2004. Denne ble oppsagt i februar/mars i 2005, ifølge PU.

– Det ble da inngått en legeavtale med Legetjenester AS, fra 1.3.05. Denne ble revidert i 2006, og gjort midlertidig. Intensjonen var at den skulle konkurranseutsettes så raskt som mulig, skriver avdelingsleder ved Trandum, Kristina Vee Lægreid, i e-post til ABC Nyheter.

Men det ble aldri noen anbudskonkurranse.

– PU hadde ikke kapasitet til anbudsutlysing, slik at denne ble ikke utlyst før i 2009/10. I denne runden innkom det ett tilbud, og det var fra Legetjenester A/S, skriver Vee Læggreid videre.

Siden den gang har politiet gjennomført enda en anbudsrunde, den fant sted i 2015. Der var Legetjenester A/S de eneste som meldte seg, og fikk en 4-årig kontrakt med PU.

Les også: Titalls asylbarn plukket opp av ukjente

Dobbel lojalitet

Sivilombudsmannen mener kontraktsforholdet og forholdet til politiet er blitt så nært at det svekker legenes faglige integritet og helsefaglige vurderinger.

En gjennomgang av tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen i 2015 viser hvordan Sivilombudsmannen uttrykker bekymring knyttet til dobbel lojalitet som behandler, sakkyndig og privat innleid.

«Politiets utlendingsenhet bør etablere en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet», skrev Sivilombudsmannen i sin besøksrapport på Trandum i 2015.

Med andre ord mener Sivilombudsmannen at dagens ordning ikke holder mål.

Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er stor risiko for at helsetjenestens manglende faglige uavhengighet på Trandum vil skade lege-pasient-forholdet og gå ut over pasientbehandlingen», skriver Sivilombudsmannen videre og fortsetter:

«Dette kan undergrave tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell og kan svekke helsetjenestens vurderinger.»

Sivilombudsmannen beskriver ordningen som «prinsipielt betenkelig» i sin besøksrapport fra 2015.

«Utfordringene forsterkes ytterligere av at legene, i tillegg til å ha behandlingsansvar, påtar seg oppgaver som sakkyndige, gjennom å utstede erklæringer om transportdyktighet.»

«Det fremstår som prinsipielt betenkelig at erklæringene utferdiges av leger med behandlingsansvar som har politiet som sin eneste oppdragsgiver.»

Frykter for legenes uavhengighet

Etter et felles besøk til Trandum i 2014 anbefalte Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg at Politiets utlendingsinternat inngikk en avtale med kommunen om nødvendige helsetjenester.

«Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg vurderer at organisering av helsetjenester, slik det var ved vårt besøk, er betenkelig og kan få betydning for legenes uavhengighet til internatet», skriver Psykologiforeningen i sin rapport fra november 2015.

Utvalget peker på rollekonflikten hvor legene skal gi medisinsk omsorg og ha tillit, samtidig som de skal vurdere om pasientene er i stand til å bli uttransportert. Dette skal utvalget ha tatt opp med Legetjenester A/S under besøket.

Ifølge Psykologforeningens representanter virket det ikke som dette var særlig reflektert over av legene, ifølge rapporten.

Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

En av dem som var med på besøket på Trandum i juni 2014, var psykolog og styremedlem i Psykologiforeningens menneskerettighetsutvalg, Karl Eldar Evang.

Evang peker på to problematiske rollekonflikter.

– Jeg oppfatter at helsetilbudet er en problematisk sammenblanding av forskjellige roller. En lege skal ivareta pasientene medisinsk, samtidig har de den sakkyndige rollen hvor de avgjør om de er klare for å uttransporteres. Det andre er at tjenesten har vært anbudsutsatt. Dermed er det en altfor tett relasjon mellom legene og oppdragsgiver. De kan ønske å fornye kontraktene sine, og man kan tenke seg situasjoner hvor en lege må si fra om medisinske forhold som ledelsen ved institusjonen synes er ubeleilig fordi de ønsker en rask utsendelse med fly, sier Evang til ABC Nyheter.

Evang, som har arbeidet som psykolog for papirløse migranter i syv år, setter spørsmålstegn ved legenes uavhengighet til politiet.

– Det er problematisk om de blir for avhengig av institusjonen de betjener. Det er et altfor lite miljø, bestående av et lite legefirma som er involvert. Faren for å bli en del av institusjonen og bli sugd opp av kulturen er en kjent sosiologisk problemstilling. Jeg mener det er et så lite legemiljø, at de vil ha vanskeligheter for å bevare sin faglige integritet i forhold til en sterk institusjon. Menneskenes helse kan gå på bekostning av firmaets forpliktelser til Politiets utlendingsenhet som oppdragsgiver, sier Evang og konkluderer slik:

– Det faglige kommer i konflikt med deres bindinger med institusjonen. Kommer de for tett på institusjonen, får de vanskeligheter med å være helt uavhengige.

Han mener Ullensaker kommune bør ta over helsetjenestene på Trandum. Dette har ifølge tilsynsrapportene også vært et ønske fra Sivilombudsmannen.

Evang sier at han under besøket i 2014 snakket kort med flere i luftegården på internatet, de følte alle på at «helsetjenesten var avhengig av ledelsen på institusjonen de betjener».

Også Sivilombudsmannen rapporter om lav tillit. «Besøket avdekket lav tillit blant de internerte til helsehjelpen som ytes. Det er sannsynlig at den lave tilliten delvis er forårsaket av at de internertes rett til helsehjelp er begrenset. Spørsmålene knyttet til helsetjenestens faglige uavhengighet, kan imidlertid også være med på å svekke denne tilliten», skriver Sivilombudsmannen.

Fæhn: – Vi er ikke sakkyndige

–Vi er ikke sakskyndige, vi har ikke skrevet en eneste erklæring, sier daglig leder i «Legetjenester A/S» og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Fæhn sier firmaet har sjekket det ut juridisk at det å utstede erklæringer om transportdyktighet ikke er en sakkyndig vurdering.

– Det er en behandlerlæring. Det har vi sjekket med juristene og det er klinkende klart. Det er mange som tar feil, også folk som burde visst bedre, sier Fæhn.

– Ser du utfordringer knyttet til å levere en behandling til de som er på Trandum, samtidig som dere leverer en tjeneste til PU?

– Jo, det skjønner jeg at kan problematiseres. Det er mulig å tro at vi ikke er helt nøytrale, det kan man mistenke oss for å være. Men vi får gjøre som vi vil, de respekterer oss.

Les også: Listhaug: – Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge

PU vurderer endringer

I et tilsvar på tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen, innrømmer politiet at helsetjenestetilbudet kan føre til rolleblanding.

«PU er enig i at organiseringen av helsetjenesten på utlendingsinternatet kan føre til at helsepersonellets rolle fremstår som uklar for de innsatte, og at dette kan svekke tilliten til legene/sykepleierne. PU vil i tiden fremover se nærmere på muligheten for å løse dette innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i kriminalomsorgen», skrev PU i april i år.

Til ABC Nyheter sier avdelingsleder på internatet, Kristina Vee Lægreid, at politiet vurderinger endringer.

– På utlendingsinternatet jobber det per i dag to sykepleiere som er ansatt av Politiets utlendingsenhet, men de totale antallet sykepleiere vil i nær fremtid blir fire. I tillegg har vi tilknyttet oss en uavhengig legetjeneste. Politiets utlendingsenhet er imidlertid i dialog med Politidirektoratet om å få utredet muligheten for at helsetilbudet blir gitt innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i Kriminalomsorgen, sier Lægreid til ABC Nyheter.

Psykologiforeningens utvalg skriver i sin rapport at lederne ved internatet var oppmerksomme på helsepersonellets utforendre rolle.

«Under besøket bekreftet internatets ledelse at de var oppmerksomme på helsepersonellets utfordrende rolle, og det ble opplyst at man så på muligheter for å knytte seg til den kommunale helsetjenesten. En slik løsning vil kunne sikre den faglige uavhengigheten til personellet som skal utgjøre helsetjeneste for de internerte på Trandum.»

Les også: Sjefslegen på Trandum med innvandringsfiendtlige ytringer

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:20 Tyske medier: Haaland i samtaler med Dortmund00:01 To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:54 Nok et nyvalg i Israel23:50 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43 Jesus-målrush snudde kampen for City23:40 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29 Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25 Prisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47 Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04 Lørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35 To nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16 Sju siktet i to grove kidnappingssaker21:03 LSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54 Jesus-målrush snudde kampen for City20:24 Fannemel operert igjen, fikk gode nyheter19:59 Helse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44 Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20 Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17 Signalfeil på Gardermobanen rettet18:57 Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34 Fiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33 – Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33 Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32 Tusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32 Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04 Ferguson leder Everton mot Solskjærs United17:57 Gartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53 Norsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50 Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50 Jordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17 Senterpartiet faller markert på ny måling16:59 19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42 EUs klimagiv får norsk skryt16:22 Kvinne skutt av politiet16:13 Lance sitter fortsatt fast i isen16:10 Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37 20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33 «Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17 Anders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16 FIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 NHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53 Drapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40 Pågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true12:12 Eldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42 Ferge grunnstøtte i Fedje11:41 Dansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09 Epstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06 Roxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44 Kritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43 Suu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19 Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17 Oversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16 To ambulanser krasjet i Tønsberg10:12 Saudi-Arabias oljeselskap på børs09:09 Israel går mot nok et nyvalg09:06 Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02 Norge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01 Stor måling peker mot tory-seier09:01 Bil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55 Erna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42 Sundby sier nei til langløpskarriere08:40 New Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget
Siste nytt
00:20SportTyske medier: Haaland i samtaler med Dortmund00:01NorgeTo menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:54VerdenNok et nyvalg i Israel23:50SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43SportJesus-målrush snudde kampen for City23:40SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29NorgeHelse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25SportPrisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47VerdenVrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04NorgeLørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35SportTo nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16NorgeSju siktet i to grove kidnappingssaker21:03NorgeLSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54SportJesus-målrush snudde kampen for City20:24SportFannemel operert igjen, fikk gode nyheter19:59NorgeHelse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44NorgeHøie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20NorgeRanssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17NorgeSignalfeil på Gardermobanen rettet18:57SportGattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34PengerFiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33Politikk– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33VerdenSvensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32PengerTusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32NorgeDrapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04SportFerguson leder Everton mot Solskjærs United17:57VerdenGartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53SportNorsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50SportInfantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50NorgeJordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17PolitikkSenterpartiet faller markert på ny måling16:59Norge19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42NorgeEUs klimagiv får norsk skryt16:22NorgeKvinne skutt av politiet16:13NorgeLance sitter fortsatt fast i isen16:10VerdenUtvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37Verden20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33Penger«Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17SportAnders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16SportFIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12PengerNHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40NorgePågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true12:12NorgeEldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42NorgeFerge grunnstøtte i Fedje11:41SportDansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09VerdenEpstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44SportKritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43VerdenSuu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19VerdenThunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17NorgeOversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16NorgeTo ambulanser krasjet i Tønsberg10:12PengerSaudi-Arabias oljeselskap på børs09:09PolitikkIsrael går mot nok et nyvalg09:06SportFluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02SportNorge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01PolitikkStor måling peker mot tory-seier09:01NorgeBil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55NorgeErna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42SportSundby sier nei til langløpskarriere08:40VerdenNew Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07KulturKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Kultur«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41KulturBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06PengerNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12PengerVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03PolitikkTrump advarer Russland mot innblanding i valget
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus