2006-2016:

Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten

Det blir flere og flere innvandrere i Norge.
Det blir flere og flere innvandrere i Norge. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

Økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden, det er en økning på 119 prosent fra 2006, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort av innvandringstallene de 10 siste årene.

I 2060 er andelen ventet å stige til 33 prosent.

Totalt har det vært en økning på 461.508 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre de siste ti årene.

I samme periode har antallet etniske nordmenn steget med 32.237.

– Økningen i antallet og antallet innvandrere har vært spesielt kraftig de siste ti årene, både om vi sammenligner med tidligere tider i Norge og om vi sammenligner med andre europeiske land, sier seniorrådgiver i SSB Marianne Tønnessen til ABC Nyheter.

Hun studerer framskrivingen av den norske befolkningen.

Står for 80 prosent av veksten

Marianne Tønnessen er seniorrådgiver i SSB og arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen. Foto: Studio Vest AS
Marianne Tønnessen er seniorrådgiver i SSB og arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen. Foto: Studio Vest AS

Innvandrere eller andregenerasjons innvandrere står for 80 prosent av veksten i folkemengden i Norge de siste ti årene.

Nordmenn med to norskfødte foreldre står for 5 prosent av veksten. De øvrige prosentene er andre kombinasjoner som for eksempel adopterte.

– Veksten skyldes først og fremst en kraftig økningen i innvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004. Folk fra Polen er nå den klart største innvandrergruppen i Norge, de er mer enn dobbelt så mange som svenskene, sier Tønnessen.

Europa dominerer

Tall fra 2016 viser at 55 prosent av innvandrerne kommer fra Europa. Den nest største gruppen er Asia med 28 prosent, mens 12 prosent kommer fra Afrika.

– Den høye innvandringen henger også sammen med at Norge har hatt relativt gode økonomiske tider de siste ti årene. Utvandringen fra Norge har også steget, men langt ifra så kraftig som innvandringen – noe som igjen kan henge sammen med at de økonomiske forholdene har vært mer attraktive i Norge enn i mange andre land, sier Tønnessen og understreker likevel at innvandringen til Norge generelt har gått noe ned de siste årene.

Tønnessen sier veksten vil fortsette, og i 2100 vil 49 prosent av befolkningen enten være innvandrere eller ha foreldre som har innvandret, ifølge maksandelen i prognosene for innvandring.

– Det er stor usikkerhet rundt hvordan innvandringen og utvandringen blir framover, men i befolkningsframskrivingenes hovedalternativ øker tallet på innvandrere i Norge betydelig framover. I dag bor det omtrent 700 000 innvandrere i Norge. Tallet omfatter polakker og pakistanere, svensker og syrere, personer som har bodd lenge i Norge og folk som nettopp har kommet. I hovedalternativet dobles dette tallet til 1,4 millioner på tretti år, sier Tønnessen.

Les også: Fire av ti barn av innvandrere lever i fattigdom

1,7 millioner innvandrere i 2060

I 2060 er tallet ventet å være 1,7 millioner innvandrere i det mest sannsynlige alternativet, har SSB regnet seg frem til.

I alternativet med høy innvandring er tallet på innvandrere i Norge 2,4 millioner.

Også tallet på personer født i Norge med to innvandrerforeldre øker betydelig. I hovedalternativet tredobles denne gruppen fram til midten av 2040-årene, og i 2060 utgjør den drøyt 600 000 personer.

Personer som ikke selv er innvandrere eller født i Norge med to innvandrerforeldre øker bare fra 4,4 millioner i dag til 4,7 millioner i 2060, ifølge SSB.

«Anslagene for framtidig innvandring er en av de mest usikre faktorene i en befolkningsframskriving.» understreker SSB.

Les også: Færre mener innvandring er bra for Norge

Les også: Innvandring viktigst for svenske velgere

Innvandring

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar 2006: 385.672

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar 2016: 848.207

Andel innbyggere med norsk opprinnelse 1. januar 2006: 4.011.560

Andel innbyggere med norsk opprinnelse: 1. januar 2016: 4.043.797

Personvernpolicy