SV støtter E18-advarsler: – Prosjektet er egentlig en skandale

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) kaller den planlagte utbyggingen av E18 mellom Arendal og Grimstad for et skandale-prosjekt.
Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) kaller den planlagte utbyggingen av E18 mellom Arendal og Grimstad for et skandale-prosjekt. Foto: Nye Veier/NTB scanpix

Partiet synes det er en dårlig idé å bygge firefelts motorvei på strekningen E18 Arendal-Grimstad til 5,8 milliarder kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter skrev tirsdag at tidligere sjefingeniør i Statens Vegvesen Svein Harald Søndenaa går hardt ut mot den planlagte utbyggingen av nye E18 mellom Arendal og Grimstad. Han mener prosjektet er unødvendig, for kostbart, og vil føre til større kapasitet, men mindre trafikk.

Søndenaa beskriver det planlagte prosjektet som «det glade vannvidd». Han argumenterer for at den planlagte veiens utforming, kombinert med høy bompengebelastning, vil føre til at det vil bli mindre trafikk på den nye, store veien enn på dagens E18.

Les mer: Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning

– Illustrerer gigantomanien

Den pensjonerte Vegvesen-ingeniøren får støtte i kritikken fra SV. Arne Nævra sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for partiet.

– Jeg er fullstendig enig med sjefingeniør Søndenaa. Prosjektet er egentlig en skandale, sier Nævra til ABC Nyheter.

Den nye strekningen bygges som en firefelts motorvei for fartsgrense 110 kilometer i timen, og vil ha færre kryss og påkjøringsmuligheter enn dagens E18. Den foreløpige kostnadsberegningen er på 5,8 milliarder kroner for prosjektet, med en negativ samfunnsnytte på 3,3 milliarder kroner.

– Dette veiprosjektet illustrerer på beste måte gigantomanien i regjeringens motorveiplan. At denne fartsglade samferdselsministeren fra Frp går inn for å bygge firefelts motorvei til 110 kilometer i timen – koste hva det koste vil – er ikke overraskende, men det er utrolig at han fått med seg hele regjeringen og stortingsflertallet på de store miljøfiendtlige og kostbare motorveiutbyggingene, fortsetter Nævra.

Aktuelt: Forskere anbefaler lavere fartsgrenser - Dale vil ha dem opp

Senterpartiet: – Bør vurdere å bygge mindre

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er skeptisk til at høy fart skal trumfe andre hensyn i motorveiutbygging. Foto: Stortinget
Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er skeptisk til at høy fart skal trumfe andre hensyn i motorveiutbygging. Foto: Stortinget

Forskere ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) har tidligere analysert sammenhengen mellom fart og sikkerhet på veier. Resultatet viser en svært tydelig sammenheng. Øker farten, øker risikoen for alvorlige ulykker. De fant også at fart betyr mer for sikkerhet på motorveier enn andre veier.

– 90 kilometer i timen holder i bøtter og spann for alle praktiske formål, og tungtransporten kan uansett ikke kjøre fortere. Alle avkjøringene som blir borte, og bompengene, gjør jo at Søndenaa trolig har rett: motorveien koster skjorta, men får mindre trafikk, mener SV-politikeren.

Senterpartiet er også skeptisk til å bygge motorveier til så høy fart.

– Det er generelt ikke riktig kun å fokusere på fire felt og fart på 110-120 kilometer i timen. Man bør vurdere å bygge mindre, blant annet for å redusere bompengene, sier Siv Mossleth (Sp) til ABC Nyheter.

Hun sitter også i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Søndenaa har viktige poenger med lokaltrafikk og avkjøringsmuligheter. Det er uheldig hvis mer av trafikken flyttes over på lokalveien som gir mer belastning på lokalmiljøet. Det gir heller ikke tryggere trafikk, sier Mossleth.

Nye Veier planlegger i tråd med mandatet

Det statseide utbyggerselskapet Nye Veier er ansvarlige for utbyggingen av E18 mellom Arendal og Grimstad. Selskapet viser til at strekningen er lagt inn som en del av Nye Veiers portefølje i stortingsmelding 25, og deres mandat blant annet er å planlegge og bygge strekningen for å øke samfunnsnytten.

– Mandatet vårt tilsier at vi skal planlegge for fire felt og 110 kilometer i timen på alle motorveistrekninger vi bygger. Vi skal bygge trafikksikre veier, det ligger også i mandatet, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for utbyggingsområdet E18 Langangen–Grimstad, til ABC Nyheter.

Kommunedelplanen for strekningen E18 Dørdal–Grimstad er behandlet i alle de åtte berørte kommunene, inkludert Arendal og Grimstad, og vedtatt med stort flertall i alle kommuner.

Neste fase i prosjektet er å få laget og vedtatt en reguleringsplan. Det er foreløpig ikke klart når byggestart vil være. Ramlo anslår at den aller tidligste strekningen kan stå ferdig er i 2028-2029.

Personvernpolicy