Sp og Ap presset Dale om vogntog: – Bare flaks at ingen har blitt skadd

Video: Flere stortingsrepresentanter stilte spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale om utenlandske vogntog på norske vinterveier under onsdagens spørretime.

Spørsmålene haglet mot samferdselsministeren om hvorvidt regjeringen gjør noe for å takle farlige utenlandske vogntog på vinterføre. Ministeren viser til at utenlandske vogntog bare er en liten del av et komplekst problem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiet og Senterpartiet presset Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om utenlandske vogntog på norske vinterveier i spørretimen på Stortinget onsdag.

Fire stortingsrepresentanter stilte spørsmål om problematikken; Kirsti Leirtrø (Ap), Sandra Borch (Sp), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) pg Siv Mossleth (Sp).

De viser til at regjeringen har stemt ned forslag fra begge partiene om å sikre tryggere tungtransport i Norge med begrunnelsen av at de allerede jobber med saken.

– Vi har hørt statsråden si at innsatsen er økt, men det ser ikke ut til at det har virket. Vil det skje en endring i statsrådens innsats på dette området? spurte Leitrø fra talerstolen.

– Når representanten forsøker å gi inntrykk av at det ikke har skjedd noe, så er det beviselig feil, svarte Dale.

Samferdselsministeren viste til at regjeringen har iverksatt flere tiltak for å få kontroll på situasjonen, inkludert flere kontroller, økte straffegebyrer for manglende og dårlig utstyr, styrket krav til vinterkompetanse for EU-sjåfører og strengere krav til vinterdekk. De trer imidlertid ikke i kraft før 15. november 2020.

– Vi innfører dette med så kort overgangsperiode som mulig. Sverige og Tyskland har også innført sånne krav, men med en overgangsperiode fram til 2024, sa Dale.

Gitt at endringene først blir implementert denne og neste vinter, mener statsråden det er for tidlig å si noe om effekten av disse.

– Jeg har tro på at disse tiltakene vil ha effekt, og at det ikke går an å si nå at de ikke gir virkning.

YTF: Mener Dales tiltak for tunge kjøretøy ikke holder: – Folk går på bløffen

Over 30.000 har engasjert seg i saken på Facebook

Facebook-gruppa «Stopp dødstrailere på norske vinterveier!» ble opprettet i begynnelsen av november, og har allerede fått over 32.000 medlemmer. Engasjementet i gruppa er stort, og medlemmene krever flere konkrete tiltak nå. «Det er helt uakseptabelt at det ikke blir gjort noe konkret før de nye dekkravene trår i kraft i november 2020», mener flere medlemmer.

Gruppa har blant annet satt i gang en underskriftskampanje: «Vi krever strakstiltak for økt bemanning ved grensestasjon, og bedre vedlikehold av vei» og viser til at dårlig skodde vogntog skaper problemer i nord nå som vinteren er i gang. Foreløpig har litt over 16.000 personer skrevet under.

Senterpartiet viser til hvor fort den ferske Facebook-gruppa har vokst, og engasjementet i gruppa.

– De siste ukene har vi sett flere videoer hvor vogntog har sklidd av veien, og bare flaks har gjort at ingen er blitt skadd. Det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker. Har statsråden tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke? spurte Sandra Borch (Sp) i stortingssalen.

– Ja, det har regjeringen gjort de siste seks årene. Jeg mener det er bra at så mange engasjerer seg i tryggere vinterveier i Norge. Jeg vil gi honnør til initiativtakerne bak denne gruppa. De løfter en problemstilling og en stor utfordring som det hadde vært fristende å si at vi kan løse politisk med en fasit med to streker under, svarte Dale.

(Artikkelen fortsetter under)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ble presset av flere stortingsrepresentanter om utenlandske vogntog på norske vinterveier i Stortingets spørretime onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ble presset av flere stortingsrepresentanter om utenlandske vogntog på norske vinterveier i Stortingets spørretime onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Handler om mer enn utenlandske vogntog

Samferdselsministeren mener imidlertid situasjonen er mer kompleks, og derfor vanskelig å løse.

– Det handler om mer enn bare utenlandske vogntog som er dårlig skodd.

Det handler blant annet også om hvorvidt lasten er lastet riktig, om de kjører innenfor regelverket for kjøre- og hviletid, om de har kompetanse til å kjøre på vanskelige forhold og om bremsene fungerer, både for norske og utenlandske sjåfører, ifølge Dale.

– Mye av det som skjer er reellt sett ulovlig. Det er ulovlig! Strengere regelverk er ikke hovedutfordringene. Å etterleve regelverket er den største utfordringen. Derfor må kontrollen intensiveres og målrettes, og bevilgningene som gis må brukes fornuftig. Det er en oppgave vi tar på alvor, og vil intensivere arbeidet i årene fremover, sa statsråden.

Borch spør om Dale vil vurdere å innføre enda strengere krav til vinterdekk i framtiden.

– Det utelukker jeg ikke at jeg vil, men det alpesymbolet vi innfører krav om er det beste vinterdekket som er på markedet for dette nå.

Les også: Blir ikke kvitt farlige vogntog

Uenighet om EU-regelverk

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) merker seg at Dale gir Facebook-gruppa honnør.

– Men gruppen gir ikke noen hyllest til regjeringen for deres arbeid. Den gir regjeringen massiv kritikk for å motsette seg viktige tiltak. Kontrollene er for få, kravene til dekkutrustning er for dårlige og det er helt opp i det blå hva kravene til opplæring i EU vil bety. Man bør stille samme krav til føreropplæringen for utenlandske sjåfører som for norske. Hvorfor vil ikke statsråden være med på det? spør Gjelsvik.

Dale er enig i at kompetansekravene i EU så langt har vært for svake. Norge har jobbet for å få gjennom en direktivendring om yrkesjåføropplæringen i Europa.

– Fra 2020 stiller EU krav om at sjåfører må kunne håndtere ekstreme vær- og føreforhold. Vinter er en del av det bildet. Jeg skulle ønske EU ville gå enda lenger. Det norske arbeidet fortsetter for å få til det, svarer Dale.

Ifølge et notat på regjeringen sine sider om direktivendringene, har det blitt vedtatt et kompromiss om å styrke kjøreopplæringen i EU-land. Det lyder som følger: «I det vedtattet kompromisset er det bestemt at det skal være fokus på kjøring på veger av ulik standard, med ulik trafikkmengde, og under ulike værforhold. Sjåføren skal forstå hvordan et transportoppdrag skal forberedes og planlegges når værforholdene er unormale, bruk av sikkerhetsutstyr og skal kunne ta stilling til om oppdraget må avbrytes eller utsettes grunnet værforholdene.»

Gjelsvik mener det er for dårlig.

– Det statsråden sier er at vi skal feste lit til noen vasne formuleringer i et dokument fra EU om føreropplæring istedenfor å sikre tryggheten ved å ha samme krav til utenlandske vogntog som vi historisk har hatt i Norge.

(Artikkelen fortsetter under).

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, mener Norge må stille strengere krav til vinteropplæringen av utenlandske vogntog-sjåfører. Foto: NTB scanpix
Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, mener Norge må stille strengere krav til vinteropplæringen av utenlandske vogntog-sjåfører. Foto: NTB scanpix

Flere norske sjåfører involvert i dødsulykker enn utenlandske

Under spørretimen påpeker Jon Georg Dale gjentatte ganger at utenlandske vogntog på norske vinterveier bare er en liten del av problemet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall trafikkulykker med vogntog er mer enn halvert siden 2012, fra 241 ulykker i 2012 til 109 i 2018.

– Statistikken viser at ulykker der tunge kjøretøy er involvert har gått ned med 55 prosent. Det er fortsatt 109 ulykker for mange, men det er i alle fall en vesentlig reaksjon, mener samferdselsminister Dale.

Det har imidlertid ikke vært en nedgang i antall drepte i vogntog-ulykker i trafikken, hvor antallet har ligger på mellom 13 og 20 personer årlig siden 2012. Men utenlandske vogntogsjåfører har skyld i få av disse.

– I 2018 var tungbiler utløsende faktor for 8 av 27 dødsulykker hvor tungbiler var involvert. 6 av sjåførene var norske, 2 av sjåførene var utenlandske.

En fersk sammenstilling av tall Samferdselsdepartementet har gjort viser at det var 140 dødsulykker med tunge kjøretøy mellom 2014 og 2018. I tre av fire av ulykkene var det andre kjøretøy eller trafikanter som forårsaket ulykken. Under en fjerdedel av dødsulykkene skjedde på typiske «norske vinterveier».

Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken var ti av dem med utenlandske sjåfører. Utenlandske vogntogsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt 2 dødsulykker per år de siste 5 årene.

For norske tungbilsjåfører viser tallene at de var involvert i om lag seks dødsulykker årlig.

Les mer: Norske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker

Personvernpolicy