Spørsmålene hagler fra opposisjonen etter ny bompengeavtale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) har mange spørsmål fra opposisjonen å besvare om den nye bompengeavtalen.
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) har mange spørsmål fra opposisjonen å besvare om den nye bompengeavtalen. Foto: NTB Scanpix

I løpet av to dager har regjeringen mottatt 12 skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter fra opposisjonen knyttet til den nye bompengeavtalen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Har regjeringen bedt om faglige råd og innspill eller analyser fra forskerne av politikken i den bompengeskissen som regjeringspartiene nå har blitt enige om?»

«Betyr en forlengelse av nedbetalingsperioden til 20 år for bompengeprosjekter at den samlede bombelastingen blir mindre eller større?»

«Hva betyr det å «videreutvikle nullvekstmålet»?»

Det er noen av de mange spørsmålene stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet krever skriftlige svar på fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H).

Bakgrunn: Ernas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk

Se alle spørsmålene i faktaboks.

Opposisjonens skriftlige spørsmål om bompengeavtalen:

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren:

«Som kjent har Buskerudbypakke 2 blitt lagt til siden pga. lokal uenighet. Bompengeavtalen mellom regjeringspartiene sist fredag skaper også en ny situasjon, ikke minst for Drammen og Buskerudbyen. Hva slags innvirkning vil bompengeavtalen få for Drammensområdet generelt og i forhold til krav til belønningsmidler og statlig medvirkning til ny Holmenbru og Strømsåstunnel?»

Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren:

I «bompengeskissen» fremgår det at E39 Smiene-Harestad og E39 Hove -Ålgård skal tas ut av Nord-Jæren pakken og overføres til Nye Veier AS. Disse prosjektene er forutsatt bompengefinansiert. Vil det komme bom på disse prosjektene?»

Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren:

«Regjeringa har no presentert sin plan for bompenger. Kva er prognosane for innbetalte bompenger i 2020 og 2021, med desse tiltaka, samanlikna med 2018-nivået?»

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren:

«I bompengeenigheten mellom regjeringspartiene skal det settes av 300 millioner til billigere kollektivtrafikk i de store byene. Jeg ber om å få en oversikt over fordelingen av midlene mellom de store byene og svar på om dette er en årlig bevilgning på 300 millioner eller en engangsbevilgning.»

Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren:

«Betyr en forlengelse av nedbetalingsperioden til 20 år for bompengeprosjekter at den samlede bombelastingen blir mindre eller større?»

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren:

«160 millioner som var beregnet for å ferdigstille siste del av E6 i Grane, mot Trøndergrensen i veipakken Helgeland Sør. Ministeren forteller gjerne om fordelene med helhetlig veibygging, og at regjeringa ikke bygger stykkevis og delt. Men her var ikke mulig å finne penger, ble det påstått fra regjeringa, selv om det var under 10 km vei. Men nå ser det ut som om regjeringa har funnet 2 milliarder. Når det blir nye samferdselspenger, hvorfor blir det ikke penger til denne ubygde flaskehalsen, som folk har betalt bompenger på?»

Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til statsministeren:

«Hva betyr det å «videreutvikle nullvekstmålet»?»

Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren:

«Hva blir de økonomiske konsekvensene for kollektivsatsingen i Tromsø kommune med den bompengeskissen som regjeringspartiene nå er enige om?»

Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren:

«Hvordan vil samferdselsministeren nå legge opp arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen?»

Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til statsministeren:

«Har regjeringen bedt om faglige råd og innspill eller analyser fra forskerne av politikken i den bompengeskissen som regjeringspartiene nå har blitt enige om?»

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren:

«Hva utgjør den økonomiske forskjellen på «lokal egenandel på 20 prosent ved bygging av kommune- og fylkesveger» og «egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter» i de ulike skissene som har versert fra regjeringspartiene?»

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til statsministeren:

«Vil regjeringspartienes nye bompengeskisse føre til at de ennå ikke ferdigforhandlede byvekstavtalene med Stavanger og Bergen vil få en egenandel på 20 % for investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter?»

Ønsker klarhet før kommunevalget

Opposisjonen sitter med mange ubesvarte spørsmål etter at de fire regjeringspartiene klarte å bli enige i bompengeforhandlingene i 12. time. Ved å sende inn skriftlige spørsmål til regjeringsmedlemmer, er de garantert skriftlige svar innen seks virkedager, selv om svaret kan være at den aktuelle statsråden ikke kan gi et svar akkurat nå.

Hver stortingsrepresentant kan stille inntil to skriftlige spørsmål til regjeringen i løpet av en uke.

Noen av de 12 bompengespørsmålene gjelder helt konkrete veiprosjekter og bypakker, andre er mer generelle.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen og har sendt inn to skriftlige spørsmål om den nye bompengeavtalen. Grunnen til at Arbeiderpartiet har sendt inn sine spørsmål i dag, er for at de skal bli besvart før kommunevalget finner sted.

– Jeg tror mengden skriftlige spørsmål som har blitt stilt er et uttrykk for at det er mange ubesvarte spørsmål. I en lokal valgkamp er det viktig å få klarhet i disse spørsmålene, sier Myrli til ABC Nyheter.

– Har aldri opplevd lignende på Stortinget

Arbeiderpartiets Sverre Myrli påpeker at byvekstavtalene og statens bidrag til disse allerede er kompliserte spørsmål. Han mener regjeringens nye avtale og måten den ble behandlet på kompliserer ting ytterligere. Derfor er det mange ubesvarte spørsmål i opposisjonen, sier han. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Arbeiderpartiets Sverre Myrli påpeker at byvekstavtalene og statens bidrag til disse allerede er kompliserte spørsmål. Han mener regjeringens nye avtale og måten den ble behandlet på kompliserer ting ytterligere. Derfor er det mange ubesvarte spørsmål i opposisjonen, sier han. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Myrli omtaler den nye avtalen som «veldig forvirrende», og sier han har blitt nedringt av kommune- og fylkespolitikere i helgen som søker hjelp til å tolke avtalen.

– Jeg registrerer at de fire regjeringspartiene presenterer avtalen på vidt forskjellige måter, kombinert med at ulike våpendragere fra regjeringspartiene er ute med de mest vanvittige utsagnene om alle mulige konkrete prosjekter som skal få mer pengestøtte. Her er det mye å få klarhet i.

Arbeiderparti-politikeren er skeptisk til det faglige grunnlaget avtalen er laget på, da han ikke er kjent med at det har vært gjort noen faglig utredning for mange av punktene som står i avtalen.

– Saken er helt, helt, helt spesiell. Jeg har vært på Stortinget i snart 20 år, og jeg kan aldri huske at viktige samferdselspolitiske spørsmål har blitt behandlet på denne måten. Hele saken er veldig merkelig.

Pollestad vil avsløre det han mener er en bløff

«Regjeringa har no presentert sin plan for bompenger. Kva er prognosane for innbetalte bompenger i 2020 og 2021, med desse tiltaka, samanlikna med 2018-nivået?»

Slik lyder et av spørsmålene stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) har stilt samferdselsministeren.

– Jeg har stilt spørsmål for å avsløre det jeg mener er en bløff, nemlig at regjeringen skaper et inntrykk av at nå vil bompengene gå nedover. Sånn jeg tolker det er det kun en begrensning i veksten av bompenger, sier Pollestad til ABC Nyheter.

– Jeg forventer at Dale har en oversikt å gi folk om hvordan bompengenivået vil bli de neste par årene.

Dale: – Fasiten er den samme uansett

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til ABC Nyheter at samferdselsdepartementet vil svare på alle spørsmålene og prøve å oppklare alle uklarheter så godt som mulig.

– Det er en helt håndterlig mengde spørsmål. Samferdselsdepartementet topper listen over departementet som får flest spørsmål så det er ikke overraskende. Det viser at det er stor interesse for Frps bompengegjennomslag, og det er bra, sier Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lover å gjøre så godt han kan for å oppklare alle uklarheter om bompengeavtalen. Foto: NTB Scanpix
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lover å gjøre så godt han kan for å oppklare alle uklarheter om bompengeavtalen. Foto: NTB Scanpix

– Opposisjonen kaller avtalen forvirrende og mener den blir fremstilt på vidt forskjellige måter av de fire regjeringspartiene. Hva tenker du om den kritikken?

– Når opposisjonen ikke forstår avtalen, da har vi en god sak. Den avtalen taler for seg selv.

– Sverre Myrli i Transport- og kommunikasjonskomiteen sier han har blitt nedringt i helgen av kommune- og fylkespolitikere som trenger hjelp til å forstå avtalen. Er den da lettfattelig nok?

– Det er ikke sikkert den er lettfattelig nok til at alle forstår den. Det er mange detaljer som må på plass for at vi skal få redusert bompenger. Fasiten er den samme uansett: Det blir bompengekutt i bygd og by og en bedre satsing på kollektivtrafikken.

Video: ABC Nyheter forklarer: Dette er kjernen i bompengeopprøret:

Personvernpolicy